Nhà đất cho thuê tại quận 10

Nhà đất cho thuê tại Quận 10

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Tỉnh/Tp: Hồ Chí Minh. Quận/Huyện: Quận 10 5,048 bất động sản.
Mức giá: 55 Triệu/tháng
Diện tích: 208 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
28/05/2017
Mức giá: 48 Triệu/tháng
Diện tích: 99 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
28/05/2017
Mức giá: 95 Triệu/tháng
Diện tích: 198 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
28/05/2017
Mức giá: 90 Triệu/tháng
Diện tích: 48 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
28/05/2017
Mức giá: 59 Triệu/tháng
Diện tích: 348 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
28/05/2017
Mức giá: 69 Triệu/tháng
Diện tích: 300 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
28/05/2017
Mức giá: 80 Triệu/tháng
Diện tích: 383 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
28/05/2017
Mức giá: 50 Triệu/tháng
Diện tích: 80 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
28/05/2017
Mức giá: 38 Triệu/tháng
Diện tích: 120 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
28/05/2017
Mức giá: 60 Triệu/tháng
Diện tích: 300 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
28/05/2017
Mức giá: 48 Triệu/tháng
Diện tích: 99 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
28/05/2017
Mức giá: 32 Triệu/tháng
Diện tích: 183 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
28/05/2017
Mức giá: 38 Triệu/tháng
Diện tích: 270 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
28/05/2017
Mức giá: 90 Triệu/tháng
Diện tích: 624 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
28/05/2017
Mức giá: 15 Triệu/tháng
Diện tích: 100 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
28/05/2017
Mức giá: 18 Triệu/tháng
Diện tích: 100 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
28/05/2017
Mức giá: 18 Triệu/tháng
Diện tích: 100 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
28/05/2017
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
28/05/2017
Mức giá: 12 Triệu/tháng
Diện tích: 35 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
28/05/2017
Mức giá: 9 Triệu/tháng
Diện tích: 35 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
28/05/2017