Nhà đất cho thuê tại Quận 9

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Tỉnh/Tp: Hồ Chí Minh. Quận/Huyện: Quận 9 1,116 bất động sản.
Mức giá: 7 Triệu/tháng
Diện tích: 58 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
20/07/2019
Mức giá: 1 Triệu/tháng
Diện tích: 500 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
20/07/2019
Mức giá: 15 Triệu/tháng
Diện tích: 72 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
20/07/2019
Mức giá: 1.21 Tỷ/tháng
Diện tích: 112 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
20/07/2019
Mức giá: 210 Triệu/tháng
Diện tích: 110 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
20/07/2019
Mức giá: 150 Triệu/tháng
Diện tích: 161 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
20/07/2019
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 1900 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
20/07/2019
Mức giá: 30 Triệu/tháng
Diện tích: 108 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
20/07/2019
Mức giá: 60 Triệu/tháng
Diện tích: 100 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
20/07/2019
Mức giá: 100 Triệu/tháng
Diện tích: 560 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
20/07/2019
Mức giá: 1.67 Triệu/tháng
Diện tích: 69 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
20/07/2019
Mức giá: 1.67 Tỷ/tháng
Diện tích: 69 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
20/07/2019
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 69 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
20/07/2019
Mức giá: 25 Triệu/tháng
Diện tích: 81 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
20/07/2019
Mức giá: 120 Triệu/tháng
Diện tích: 196 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
20/07/2019
Mức giá: 40 Triệu/tháng
Diện tích: 150 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
20/07/2019
Mức giá: 50 Triệu/tháng
Diện tích: 195 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
20/07/2019
Mức giá: 55 Triệu/tháng
Diện tích: 88 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
20/07/2019
Mức giá: 35 Triệu/tháng
Diện tích: 34 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
20/07/2019
Mức giá: 160 Triệu/tháng
Diện tích: 287 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
20/07/2019