Nhà đất cho thuê tại Quận 9

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Tỉnh/Tp: Hồ Chí Minh. Quận/Huyện: Quận 9 402 bất động sản.
Mức giá: 40 Triệu/tháng
Diện tích: 88 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
22/03/2019
Mức giá: 55 Triệu/tháng
Diện tích: 240 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
22/03/2019
Mức giá: 3.5 Triệu/tháng
Diện tích: 25 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
22/03/2019
Mức giá: 3 Triệu/tháng
Diện tích: 25 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
22/03/2019
Mức giá: 2.5 Triệu/tháng
Diện tích: 25 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
22/03/2019
Mức giá: 2.5 Triệu/tháng
Diện tích: 20 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
22/03/2019
Mức giá: 30 Triệu/tháng
Diện tích: 228 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
22/03/2019
Mức giá: 60 Triệu/tháng
Diện tích: 150 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
22/03/2019
Mức giá: 35 Triệu/tháng
Diện tích: 210 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
22/03/2019
Mức giá: 700 Triệu/tháng
Diện tích: 90 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
22/03/2019
Mức giá: 700 Triệu/tháng
Diện tích: 90 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
22/03/2019
Mức giá: 7.5 Triệu/tháng
Diện tích: 69 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
21/03/2019
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 55 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
21/03/2019
Mức giá: 7 Triệu/tháng
Diện tích: 54 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
21/03/2019
Mức giá: 4.5 Triệu/tháng
Diện tích: 40 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
21/03/2019
Mức giá: 8 Triệu/tháng
Diện tích: 75 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
21/03/2019
Mức giá: 8 Triệu/tháng
Diện tích: 75 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
21/03/2019
Mức giá: 4.5 Triệu/tháng
Diện tích: 40 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
21/03/2019
Mức giá: 60 Triệu/tháng
Diện tích: 360 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
21/03/2019
Mức giá: 35 Triệu/tháng
Diện tích: 68 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
21/03/2019