Nhà đất cho thuê tại Quận 9

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Tỉnh/Tp: Hồ Chí Minh. Quận/Huyện: Quận 9 438 bất động sản.
Mức giá: 45 Triệu/m²/tháng
Diện tích: 98 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
20/04/2021
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 73 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
19/04/2021
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 73 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
19/04/2021
Mức giá: 1.67 Triệu/tháng
Diện tích: 69 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
19/04/2021
Mức giá: 1.67 Tỷ/tháng
Diện tích: 69 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
19/04/2021
Mức giá: 140 Triệu/tháng
Diện tích: 125 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
19/04/2021
Mức giá: 35 Triệu/tháng
Diện tích: 528 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
19/04/2021
Mức giá: 40 Triệu/tháng
Diện tích: 630 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
19/04/2021
Mức giá: 250 Triệu/tháng
Diện tích: 3600 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
19/04/2021
Mức giá: 56.7 Triệu/tháng
Diện tích: 630 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
19/04/2021
Mức giá: 1.7 Triệu/tháng
Diện tích: 25 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
19/04/2021
Mức giá: 10.00 Triệu/tháng
Diện tích: 5000 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
19/04/2021
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 41 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
19/04/2021
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 253 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
19/04/2021
19/04/2021
Mức giá: 64 Triệu/tháng
Diện tích: 800 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
19/04/2021
Mức giá: 40 Triệu/tháng
Diện tích: 70 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
19/04/2021
Mức giá: 50 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: 1000 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
19/04/2021
Mức giá: 8.9 Triệu/tháng
Diện tích: 72 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
18/04/2021
Mức giá: 6.5 Triệu/tháng
Diện tích: 69 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
18/04/2021