Nhà đất cho thuê tại Quận 9

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Tỉnh/Tp: Hồ Chí Minh. Quận/Huyện: Quận 9 662 bất động sản.
Mức giá: 4 Triệu/tháng
Diện tích: 40 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
27/05/2019
Mức giá: 4 Triệu/tháng
Diện tích: 40 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
27/05/2019
Mức giá: 7.5 Triệu/tháng
Diện tích: 69 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
27/05/2019
Mức giá: 1.20 Tỷ/tháng
Diện tích: 100 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
27/05/2019
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 150 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
27/05/2019
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
27/05/2019
Mức giá: 1.10 Tỷ/tháng
Diện tích: 175 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
27/05/2019
Mức giá: 1.95 Tỷ/tháng
Diện tích: 120 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
27/05/2019
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 1900 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
27/05/2019
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 69 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
27/05/2019
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 69 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
27/05/2019
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 69 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
27/05/2019
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 30 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
27/05/2019
Mức giá: 60 Triệu/tháng
Diện tích: 100 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
27/05/2019
Mức giá: 140 Triệu/tháng
Diện tích: 560 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
27/05/2019
Mức giá: 30 Triệu/tháng
Diện tích: 108 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
27/05/2019
Mức giá: 25 Triệu/tháng
Diện tích: 81 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
27/05/2019
Mức giá: 120 Triệu/tháng
Diện tích: 196 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
27/05/2019
Mức giá: 40 Triệu/tháng
Diện tích: 150 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
27/05/2019
Mức giá: 50 Triệu/tháng
Diện tích: 195 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
27/05/2019