Nhà đất cho thuê tại Quận 9

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Tỉnh/Tp: Hồ Chí Minh. Quận/Huyện: Quận 9 348 bất động sản.
Mức giá: 85 Triệu/m²/tháng
Diện tích: 700 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
04/08/2021
Mức giá: 2.80 Triệu/tháng
Diện tích: 700 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
04/08/2021
Mức giá: 7.00 Triệu/tháng
Diện tích: 1000 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
04/08/2021
Mức giá: 9.00 Triệu/tháng
Diện tích: 1000 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
04/08/2021
Mức giá: 95 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: 2000 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
04/08/2021
Mức giá: 95 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: 2000 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
04/08/2021
Mức giá: 90 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: 1000 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
04/08/2021
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 3300 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
04/08/2021
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
03/08/2021
Mức giá: 1.5 Triệu/tháng
Diện tích: 12 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
03/08/2021
Mức giá: 3.5 Triệu/tháng
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
03/08/2021
Mức giá: 5 Triệu/tháng
Diện tích: 56 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
03/08/2021
Mức giá: 17 Triệu/tháng
Diện tích: 150 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
03/08/2021
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 10000 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
03/08/2021
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 3000 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
03/08/2021
Mức giá: 4.00 Triệu/tháng
Diện tích: 1000 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
03/08/2021
Mức giá: 4 Triệu/tháng
Diện tích: 40 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
03/08/2021
Mức giá: 4 Triệu/tháng
Diện tích: 40 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
03/08/2021
Mức giá: 90 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: 2800 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
03/08/2021
Mức giá: 90 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: 1000 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
03/08/2021