Nhà đất cho thuê tại Quận 9

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Tỉnh/Tp: Hồ Chí Minh. Quận/Huyện: Quận 9 800 bất động sản.
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
18/01/2019
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
18/01/2019
Mức giá: 1.5 Triệu/tháng
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
18/01/2019
Mức giá: 1.5 Triệu/tháng
Diện tích: 70 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
18/01/2019
Mức giá: 1.5 Triệu/tháng
Diện tích: 70 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
18/01/2019
Mức giá: 1.5 Triệu/tháng
Diện tích: 70 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
18/01/2019
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
18/01/2019
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
18/01/2019
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
18/01/2019
Mức giá: 70 Triệu/tháng
Diện tích: 168 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
18/01/2019
Mức giá: 40 Triệu/tháng
Diện tích: 125 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
18/01/2019
Mức giá: 70 Triệu/tháng
Diện tích: 3000 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
18/01/2019
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 1600 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
18/01/2019
Mức giá: 40 Triệu/tháng
Diện tích: 152 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
18/01/2019
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 1400 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
18/01/2019
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 1800 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
18/01/2019
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 320 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
18/01/2019
Mức giá: 50 Triệu/tháng
Diện tích: 102 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
18/01/2019
Mức giá: 50 Triệu/tháng
Diện tích: 160 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
18/01/2019
Mức giá: 40 Triệu/tháng
Diện tích: 125 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
18/01/2019