Nhà đất cho thuê tại Quận 9

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Tỉnh/Tp: Hồ Chí Minh. Quận/Huyện: Quận 9 826 bất động sản.
Mức giá: 30 Triệu/tháng
Diện tích: 90 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
16/11/2018
Mức giá: 70 Triệu/tháng
Diện tích: 144 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
16/11/2018
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 100 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
16/11/2018
Mức giá: 4.1 Triệu/tháng
Diện tích: 75 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
16/11/2018
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
16/11/2018
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
16/11/2018
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
16/11/2018
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 5 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
16/11/2018
Mức giá: 700 Triệu/tháng
Diện tích: 90 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
16/11/2018
Mức giá: 700 Triệu/tháng
Diện tích: 90 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
16/11/2018
Mức giá: 650 Triệu/tháng
Diện tích: 500 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
16/11/2018
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 1400 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
16/11/2018
Mức giá: 50 Triệu/tháng
Diện tích: 102 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
16/11/2018
Mức giá: 50 Triệu/tháng
Diện tích: 160 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
16/11/2018
Mức giá: 40 Triệu/tháng
Diện tích: 88 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
16/11/2018
Mức giá: 50 Triệu/tháng
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
16/11/2018
Mức giá: 40 Triệu/tháng
Diện tích: 200 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
16/11/2018
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 325 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
16/11/2018
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 140 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
16/11/2018
Mức giá: 40 Triệu/tháng
Diện tích: 690 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
16/11/2018