Nhà đất cho thuê tại Quận 9

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Tỉnh/Tp: Hồ Chí Minh. Quận/Huyện: Quận 9 445 bất động sản.
Mức giá: 6.5 Triệu/tháng
Diện tích: 69 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
24/06/2017
Mức giá: 50 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: 3000 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
24/06/2017
Mức giá: 35 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: 4000 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
24/06/2017
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 63 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
24/06/2017
Mức giá: 50 Triệu/tháng
Diện tích: 280 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
24/06/2017
Mức giá: 20 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: 14000 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
24/06/2017
Mức giá: 1.10 Tỷ/tháng
Diện tích: 53 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
24/06/2017
Mức giá: 1.10 Tỷ/tháng
Diện tích: 53 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
24/06/2017
Mức giá: 1.10 Tỷ/tháng
Diện tích: 53 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
24/06/2017
Mức giá: 178 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: 100 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
24/06/2017
Mức giá: 178 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: 200 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
24/06/2017
Mức giá: 268 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: 560 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
24/06/2017
Mức giá: 178.12 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: 100 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
24/06/2017
Mức giá: 1.40 Tỷ/tháng
Diện tích: 55 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
23/06/2017
Mức giá: 2.4 Triệu/tháng
Diện tích: 22 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
23/06/2017
Mức giá: 1.40 Tỷ/tháng
Diện tích: 125 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
23/06/2017
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 54 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
23/06/2017
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 350 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
23/06/2017
Mức giá: 1.10 Tỷ/tháng
Diện tích: 53 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
23/06/2017
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 65 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
23/06/2017