Nhà đất cho thuê tại Quận 9

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Tỉnh/Tp: Hồ Chí Minh. Quận/Huyện: Quận 9 863 bất động sản.
Mức giá: 12.5 Triệu/tháng
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
18/01/2020
Mức giá: 7 Triệu/tháng
Diện tích: 53 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
18/01/2020
Mức giá: 8 Triệu/tháng
Diện tích: 65 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
18/01/2020
Mức giá: 6.5 Triệu/tháng
Diện tích: 53 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
18/01/2020
18/01/2020
Mức giá: 7 Triệu/tháng
Diện tích: 72 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
18/01/2020
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 69 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
17/01/2020
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 69 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
17/01/2020
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 69 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
17/01/2020
Mức giá: 65 Triệu/tháng
Diện tích: 70 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
17/01/2020
Mức giá: 15 Triệu/tháng
Diện tích: 280 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
17/01/2020
Mức giá: 8 Triệu/tháng
Diện tích: 66 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
17/01/2020
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
17/01/2020
Mức giá: 8.5 Triệu/tháng
Diện tích: 75 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
17/01/2020
Mức giá: 10 Triệu/tháng
Diện tích: 69 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
17/01/2020
Mức giá: 12 Triệu/tháng
Diện tích: 90 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
17/01/2020
Mức giá: 10 Triệu/tháng
Diện tích: 75 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
17/01/2020
Mức giá: 12 Triệu/tháng
Diện tích: 92 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
17/01/2020
Mức giá: 8 Triệu/tháng
Diện tích: 72 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
17/01/2020
Mức giá: 8 Triệu/tháng
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
17/01/2020