Nhà đất cho thuê tại Quận 9

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Tỉnh/Tp: Hồ Chí Minh. Quận/Huyện: Quận 9 436 bất động sản.
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 99 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
27/02/2020
Mức giá: 9000.00 Tỷ/tháng
Diện tích: 99 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
27/02/2020
Mức giá: 12.5 Triệu/tháng
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
27/02/2020
Mức giá: 12 Triệu/tháng
Diện tích: 76 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
27/02/2020
Mức giá: 13.5 Triệu/tháng
Diện tích: 76 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
27/02/2020
Mức giá: 7 Triệu/tháng
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
27/02/2020
Mức giá: 7 Triệu/tháng
Diện tích: 70 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
27/02/2020
Mức giá: 11 Triệu/tháng
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
27/02/2020
Mức giá: 10 Triệu/tháng
Diện tích: 69 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
27/02/2020
Mức giá: 8.5 Triệu/tháng
Diện tích: 75 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
27/02/2020
Mức giá: 12 Triệu/tháng
Diện tích: 90 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
27/02/2020
Mức giá: 10 Triệu/tháng
Diện tích: 75 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
27/02/2020
Mức giá: 8 Triệu/tháng
Diện tích: 72 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
27/02/2020
Mức giá: 12 Triệu/tháng
Diện tích: 92 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
27/02/2020
Mức giá: 8 Triệu/tháng
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
27/02/2020
Mức giá: 8 Triệu/tháng
Diện tích: 72 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
27/02/2020
Mức giá: 8 Triệu/tháng
Diện tích: 72 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
27/02/2020
Mức giá: 7 Triệu/tháng
Diện tích: 76 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
27/02/2020
Mức giá: 6 Triệu/tháng
Diện tích: 60 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
27/02/2020
Mức giá: 6 Triệu/tháng
Diện tích: 60 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
27/02/2020