Nhà đất cho thuê tại Quận 9

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Tỉnh/Tp: Hồ Chí Minh. Quận/Huyện: Quận 9 576 bất động sản.
Mức giá: 178 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: 100 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
25/10/2016
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 82 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
25/10/2016
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 210 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
25/10/2016
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 745 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
25/10/2016
Mức giá: 60 Triệu/tháng
Diện tích: 300 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
25/10/2016
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 420 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
25/10/2016
Mức giá: 45 Triệu/tháng
Diện tích: 350 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
25/10/2016
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 16 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
25/10/2016
Mức giá: 75 Triệu/tháng
Diện tích: 150 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
25/10/2016
Mức giá: 250 Triệu/tháng
Diện tích: 100 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
25/10/2016
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
25/10/2016
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
25/10/2016
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
25/10/2016
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 80 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
25/10/2016
Mức giá: 5.5 Triệu/tháng
Diện tích: 54 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
25/10/2016
Mức giá: 1.40 Tỷ/tháng
Diện tích: 86 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
25/10/2016
Mức giá: 32 Triệu/tháng
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
25/10/2016
Mức giá: 178 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: 2000 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
25/10/2016
Mức giá: 1.00 Tỷ/tháng
Diện tích: 87 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
24/10/2016
Mức giá: 15 Triệu/m²/tháng
Diện tích: 58 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
24/10/2016