Nhà đất cho thuê tại Quận 9

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Tỉnh/Tp: Hồ Chí Minh. Quận/Huyện: Quận 9 626 bất động sản.
Mức giá: 1.50 Tỷ/tháng
Diện tích: 52 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
23/03/2017
Mức giá: 2.5 Triệu/tháng
Diện tích: 22 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
22/03/2017
Mức giá: 2.5 Triệu/tháng
Diện tích: 22 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
22/03/2017
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
22/03/2017
Mức giá: 200 Triệu/tháng
Diện tích: 96 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
22/03/2017
Mức giá: 200 Triệu/tháng
Diện tích: 96 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
22/03/2017
Mức giá: 1.3 Triệu/tháng
Diện tích: 30 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
22/03/2017
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 22 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
22/03/2017
Mức giá: 12 Triệu/tháng
Diện tích: 64 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
22/03/2017
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 105 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
22/03/2017
Mức giá: 1.13 Tỷ/tháng
Diện tích: 60 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
22/03/2017
Mức giá: 2.2 Triệu/tháng
Diện tích: 30 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
22/03/2017
Mức giá: 2 Triệu/tháng
Diện tích: 25 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
22/03/2017
Mức giá: 2.5 Triệu/tháng
Diện tích: 22 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
22/03/2017
Mức giá: 80 Triệu/tháng
Diện tích: 480 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
22/03/2017
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
22/03/2017
Mức giá: 1.90 Tỷ/tháng
Diện tích: 68 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
22/03/2017
Mức giá: 899 Triệu/tháng
Diện tích: 100 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
22/03/2017
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
22/03/2017
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 55 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
22/03/2017