Nhà đất cho thuê tại Quận 9

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Tỉnh/Tp: Hồ Chí Minh. Quận/Huyện: Quận 9 1,017 bất động sản.
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 51 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
25/09/2018
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 308 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
25/09/2018
Mức giá: 95 Triệu/tháng
Diện tích: 3000 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
25/09/2018
Mức giá: 25 Triệu/tháng
Diện tích: 116 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
25/09/2018
Mức giá: 60 Triệu/tháng
Diện tích: 200 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
25/09/2018
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 150 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
25/09/2018
Mức giá: 10 Triệu/tháng
Diện tích: 58 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
25/09/2018
Mức giá: 12 Triệu/tháng
Diện tích: 98 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
25/09/2018
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
25/09/2018
Mức giá: 120 Triệu/tháng
Diện tích: 208 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
25/09/2018
Mức giá: 168 Triệu/tháng
Diện tích: 30 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
25/09/2018
Mức giá: 10 Triệu/tháng
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
25/09/2018
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 198 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
25/09/2018
Mức giá: 45 Triệu/tháng
Diện tích: 950 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
25/09/2018
Mức giá: 80 Triệu/tháng
Diện tích: 610 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
25/09/2018
Mức giá: 35 Triệu/tháng
Diện tích: 144 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
25/09/2018
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 700 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
25/09/2018
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
25/09/2018
Mức giá: 8 Triệu/tháng
Diện tích: 56 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
25/09/2018
Mức giá: 7 Triệu/tháng
Diện tích: 75 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
25/09/2018