Nhà đất cho thuê tại Quận 9

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Tỉnh/Tp: Hồ Chí Minh. Quận/Huyện: Quận 9 772 bất động sản.
Mức giá: 18.5 Triệu/m²/tháng
Diện tích: 80 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
24/03/2018
Mức giá: 14.7 Triệu/m²/tháng
Diện tích: 80 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
24/03/2018
Mức giá: 20 Triệu/m²/tháng
Diện tích: 50 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
24/03/2018
Mức giá: 20 Triệu/m²/tháng
Diện tích: 50 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
24/03/2018
Mức giá: 20 Triệu/m²/tháng
Diện tích: 50 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
24/03/2018
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 64 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
24/03/2018
Mức giá: 25 Triệu/tháng
Diện tích: 80 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
24/03/2018
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 200 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
24/03/2018
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 3000 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
24/03/2018
Mức giá: 25 Triệu/tháng
Diện tích: 340 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
24/03/2018
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 71 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
24/03/2018
Mức giá: 50 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: 1800 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
24/03/2018
Mức giá: 65 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: 2400 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
24/03/2018
Mức giá: 2.2 Triệu/tháng
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
24/03/2018
Mức giá: 4 Triệu/tháng
Diện tích: 40 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
24/03/2018
Mức giá: 4.5 Triệu/tháng
Diện tích: 49 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
24/03/2018
Mức giá: 5 Triệu/tháng
Diện tích: 50 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
24/03/2018
Mức giá: 6 Triệu/tháng
Diện tích: 68.88 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
24/03/2018
Mức giá: 4.5 Triệu/tháng
Diện tích: 49 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
24/03/2018
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 472 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
23/03/2018