Nhà đất cho thuê tại Quận 9

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Tỉnh/Tp: Hồ Chí Minh. Quận/Huyện: Quận 9 1,010 bất động sản.
Mức giá: 16 Triệu/tháng
Diện tích: 400 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
22/01/2018
21/01/2018
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 69 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
21/01/2018
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 69 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
21/01/2018
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 69 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
21/01/2018
Mức giá: 4 Triệu/tháng
Diện tích: 40 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
21/01/2018
Mức giá: 5 Triệu/tháng
Diện tích: 54 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
21/01/2018
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 40 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
21/01/2018
Mức giá: 5.5 Triệu/tháng
Diện tích: 54 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
21/01/2018
Mức giá: 3.00 Triệu/tháng
Diện tích: 50 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
21/01/2018
Mức giá: 4 Triệu/tháng
Diện tích: 40 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
21/01/2018
Mức giá: 5.5 Triệu/tháng
Diện tích: 54 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
21/01/2018
Mức giá: 1.15 Tỷ/tháng
Diện tích: 52 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
20/01/2018
20/01/2018
Mức giá: 1.2 Triệu/tháng
Diện tích: 150 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
20/01/2018
Mức giá: 790 Triệu/tháng
Diện tích: 46 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
20/01/2018
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 52 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
20/01/2018
Mức giá: 55 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: 1600 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
20/01/2018
Mức giá: 1.5 Triệu/tháng
Diện tích: 70 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
20/01/2018
Mức giá: 380 Triệu/tháng
Diện tích: 100 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
20/01/2018