Nhà đất cho thuê tại Quận 9

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Tỉnh/Tp: Hồ Chí Minh. Quận/Huyện: Quận 9 512 bất động sản.
Mức giá: 7 Triệu/tháng
Diện tích: 70 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
07/08/2020
Mức giá: 6 Triệu/tháng
Diện tích: 60 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
07/08/2020
Mức giá: 8 Triệu/tháng
Diện tích: 55 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
07/08/2020
Mức giá: 6.5 Triệu/tháng
Diện tích: 56 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
07/08/2020
Mức giá: 7 Triệu/tháng
Diện tích: 70 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
07/08/2020
07/08/2020
Mức giá: 10 Triệu/tháng
Diện tích: 58 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
07/08/2020
Mức giá: 6000.00 Tỷ/tháng
Diện tích: 50 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
07/08/2020
Mức giá: 12 Triệu/tháng
Diện tích: 98 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
07/08/2020
Mức giá: 7 Triệu/tháng
Diện tích: 70 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
07/08/2020
Mức giá: 8 Triệu/tháng
Diện tích: 86 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
07/08/2020
Mức giá: 7.5 Triệu/tháng
Diện tích: 75 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
07/08/2020
Mức giá: 10 Triệu/tháng
Diện tích: 75 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
07/08/2020
Mức giá: 10 Triệu/tháng
Diện tích: 75 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
07/08/2020
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
07/08/2020
Mức giá: 9000.00 Tỷ/tháng
Diện tích: 93 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
07/08/2020
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
07/08/2020
Mức giá: 9000.00 Tỷ/tháng
Diện tích: 93 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
07/08/2020
Mức giá: 7 Triệu/tháng
Diện tích: 49 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
07/08/2020