Nhà đất cho thuê tại Quận 9

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Tỉnh/Tp: Hồ Chí Minh. Quận/Huyện: Quận 9 904 bất động sản.
Mức giá: 25 Triệu/tháng
Diện tích: 88 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
20/11/2017
Mức giá: 70 Triệu/tháng
Diện tích: 2200 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
20/11/2017
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 737 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
20/11/2017
Mức giá: 1 Triệu/tháng
Diện tích: 54 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
20/11/2017
Mức giá: 48 Triệu/tháng
Diện tích: 2000 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
20/11/2017
Mức giá: 200 Triệu/tháng
Diện tích: 10000 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
20/11/2017
Mức giá: 16 Triệu/tháng
Diện tích: 255 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
20/11/2017
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 65 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
20/11/2017
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 2000 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
20/11/2017
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 65 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
20/11/2017
Mức giá: 120 Triệu/tháng
Diện tích: 208 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
20/11/2017
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 65 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
20/11/2017
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 65 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
20/11/2017
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
20/11/2017
Mức giá: 70 Triệu/tháng
Diện tích: 392 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
20/11/2017
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 1130 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
20/11/2017
Mức giá: 45 Triệu/tháng
Diện tích: 175 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
20/11/2017
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 200 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
20/11/2017
Mức giá: 120 Triệu/tháng
Diện tích: 1300 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
20/11/2017
Mức giá: 50 Triệu/tháng
Diện tích: 280 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
20/11/2017