Nhà đất cho thuê tại Phường Phước Bình, Quận 9

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Tỉnh/Tp: Hồ Chí Minh. Quận/Huyện: Quận 9. Phường/Xã: Phước Bình 20 bất động sản.
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
22/03/2018
Mức giá: 5 Triệu/tháng
Diện tích: 54 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
22/03/2018
Mức giá: 2.5 Triệu/tháng
Diện tích: 25 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
21/03/2018
Mức giá: 6.5 Triệu/tháng
Diện tích: 70 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
20/03/2018
Mức giá: 5 Triệu/tháng
Diện tích: 54 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
19/03/2018
Mức giá: 5 Triệu/tháng
Diện tích: 54 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
19/03/2018
Mức giá: 5 Triệu/tháng
Diện tích: 54 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
19/03/2018
Mức giá: 6.5 Triệu/tháng
Diện tích: 67 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
19/03/2018
Mức giá: 5 Triệu/tháng
Diện tích: 54 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
17/03/2018
Mức giá: 5 Triệu/tháng
Diện tích: 54 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
17/03/2018
Mức giá: 5 Triệu/tháng
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
16/03/2018
Mức giá: 6.5 Triệu/tháng
Diện tích: 68 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
15/03/2018
Mức giá: 5 Triệu/tháng
Diện tích: 54 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
14/03/2018
Mức giá: 5 Triệu/tháng
Diện tích: 54 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
14/03/2018
Mức giá: 20 Triệu/tháng
Diện tích: 72 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
10/03/2018
Mức giá: 20 Triệu/tháng
Diện tích: 72 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
10/03/2018
Mức giá: 20 Triệu/tháng
Diện tích: 72 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
09/03/2018
06/03/2018
Mức giá: 6.2 Triệu/tháng
Diện tích: 56 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
05/03/2018
Mức giá: 6 Triệu/tháng
Diện tích: 67 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
03/03/2018