Nhà đất cho thuê tại Quận 9

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Tỉnh/Tp: Hồ Chí Minh. Quận/Huyện: Quận 9 892 bất động sản.
Mức giá: 45 Triệu/tháng
Diện tích: 285 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
25/11/2017
Mức giá: 1.20 Tỷ/tháng
Diện tích: 58 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
25/11/2017
Mức giá: 1.20 Tỷ/tháng
Diện tích: 80 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
25/11/2017
Mức giá: 1.20 Tỷ/tháng
Diện tích: 80 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
25/11/2017
Mức giá: 670 Triệu/tháng
Diện tích: 112 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
25/11/2017
Mức giá: 1.20 Tỷ/tháng
Diện tích: 80 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
25/11/2017
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
24/11/2017
Mức giá: 1.75 Tỷ/tháng
Diện tích: 60 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
24/11/2017
Mức giá: 6.5 Triệu/tháng
Diện tích: 60 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
24/11/2017
Mức giá: 1.20 Tỷ/tháng
Diện tích: 80 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
24/11/2017
Mức giá: 1.58 Tỷ/tháng
Diện tích: 90 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
24/11/2017
Mức giá: 18 USD/tháng
Diện tích: 90 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
24/11/2017
Mức giá: 1 Triệu/tháng
Diện tích: 81 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
24/11/2017
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 90 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
24/11/2017
Mức giá: 60 Triệu/tháng
Diện tích: 529 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
24/11/2017
Mức giá: 60 Triệu/tháng
Diện tích: 227.5 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
24/11/2017
Mức giá: 70 Triệu/tháng
Diện tích: 132 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
24/11/2017
Mức giá: 60 Triệu/tháng
Diện tích: 250 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
24/11/2017
Mức giá: 70 Triệu/tháng
Diện tích: 250 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
24/11/2017
Mức giá: 60 Triệu/tháng
Diện tích: 400 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
24/11/2017