Nhà đất cho thuê tại Quận 9

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Tỉnh/Tp: Hồ Chí Minh. Quận/Huyện: Quận 9 774 bất động sản.
Mức giá: 7 Triệu/tháng
Diện tích: 74.24 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
22/01/2019
Mức giá: 5.5 Triệu/tháng
Diện tích: 50 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
22/01/2019
Mức giá: 7 Triệu/tháng
Diện tích: 74.24 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
22/01/2019
Mức giá: 7 Triệu/tháng
Diện tích: 74.25 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
22/01/2019
Mức giá: 6.5 Triệu/tháng
Diện tích: 74.24 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
22/01/2019
Mức giá: 6500.00 Tỷ/tháng
Diện tích: 74 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
22/01/2019
Mức giá: 6.5 Triệu/tháng
Diện tích: 74.25 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
22/01/2019
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 1600 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
22/01/2019
Mức giá: 40 Triệu/tháng
Diện tích: 152 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
22/01/2019
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
22/01/2019
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 40 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
22/01/2019
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 67 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
22/01/2019
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 67 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
22/01/2019
Mức giá: 1.5 Triệu/tháng
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
22/01/2019
Mức giá: 1.5 Triệu/tháng
Diện tích: 70 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
22/01/2019
Mức giá: 1.5 Triệu/tháng
Diện tích: 70 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
22/01/2019
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
22/01/2019
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
22/01/2019
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
22/01/2019
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
22/01/2019