Nhà đất cho thuê tại Quận 9

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Tỉnh/Tp: Hồ Chí Minh. Quận/Huyện: Quận 9 1,112 bất động sản.
Mức giá: 36 Triệu/tháng
Diện tích: 343 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
17/08/2018
Mức giá: 45 Triệu/tháng
Diện tích: 950 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
17/08/2018
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 200 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
17/08/2018
Mức giá: 612 Triệu/tháng
Diện tích: 100 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
17/08/2018
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
17/08/2018
Mức giá: 7 Triệu/tháng
Diện tích: 102 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
17/08/2018
Mức giá: 10 Triệu/tháng
Diện tích: 530 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
17/08/2018
Mức giá: 9.5 Triệu/tháng
Diện tích: 85 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
17/08/2018
Mức giá: 22 Triệu/tháng
Diện tích: 80 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
17/08/2018
Mức giá: 1.74 Tỷ/tháng
Diện tích: 60 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
17/08/2018
Mức giá: 30 Triệu/tháng
Diện tích: 500 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
17/08/2018
Mức giá: 1.74 Tỷ/tháng
Diện tích: 60 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
17/08/2018
Mức giá: 1.74 Tỷ/tháng
Diện tích: 60 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
17/08/2018
Mức giá: 45 Triệu/tháng
Diện tích: 640 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
17/08/2018
Mức giá: 80 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: 400 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
17/08/2018
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
17/08/2018
Mức giá: 1.74 Tỷ/tháng
Diện tích: 60 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
17/08/2018
Mức giá: 50 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: 850 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
17/08/2018
Mức giá: 32 Triệu/tháng
Diện tích: 400 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
17/08/2018
Mức giá: 3.00 Triệu/tháng
Diện tích: 162 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
17/08/2018