Nhà đất cho thuê tại Quận 9

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Tỉnh/Tp: Hồ Chí Minh. Quận/Huyện: Quận 9 846 bất động sản.
Mức giá: 1.2 Triệu/tháng
Diện tích: 150 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
23/02/2018
Mức giá: 25 Triệu/tháng
Diện tích: 88 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
23/02/2018
Mức giá: 45 Triệu/tháng
Diện tích: 1000 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
23/02/2018
Mức giá: 25 Triệu/tháng
Diện tích: 365 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
23/02/2018
Mức giá: 70 Triệu/tháng
Diện tích: 2200 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
23/02/2018
Mức giá: 25 Triệu/tháng
Diện tích: 72 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
23/02/2018
Mức giá: 25 Triệu/tháng
Diện tích: 80 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
23/02/2018
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 200 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
23/02/2018
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 3000 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
23/02/2018
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 260 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
23/02/2018
Mức giá: 70 Triệu/tháng
Diện tích: 170 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
23/02/2018
Mức giá: 50 Triệu/tháng
Diện tích: 80 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
23/02/2018
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 168 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
23/02/2018
Mức giá: 45 Triệu/tháng
Diện tích: 275 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
23/02/2018
Mức giá: 40 Triệu/tháng
Diện tích: 297 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
23/02/2018
Mức giá: 45 Triệu/tháng
Diện tích: 225 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
23/02/2018
Mức giá: 153.3 Triệu/tháng
Diện tích: 288 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
23/02/2018
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
23/02/2018
Mức giá: 20 Triệu/tháng
Diện tích: 90 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
23/02/2018
Mức giá: 12 Triệu/tháng
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
23/02/2018