Nhà đất cho thuê tại Quận 9

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Tỉnh/Tp: Hồ Chí Minh. Quận/Huyện: Quận 9 723 bất động sản.
Mức giá: 12 Triệu/tháng
Diện tích: 161 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
19/10/2018
Mức giá: 12 Triệu/tháng
Diện tích: 161 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
19/10/2018
Mức giá: 6 Triệu/tháng
Diện tích: 62 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
19/10/2018
Mức giá: 75 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: 450 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
19/10/2018
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 115 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
19/10/2018
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 68 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
19/10/2018
Mức giá: 860 Triệu/tháng
Diện tích: 500 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
19/10/2018
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 180 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
19/10/2018
Mức giá: 1.20 Tỷ/tháng
Diện tích: 65 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
19/10/2018
Mức giá: 6 Triệu/tháng
Diện tích: 175 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
19/10/2018
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 16200 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
19/10/2018
Mức giá: 40 Triệu/tháng
Diện tích: 140 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
19/10/2018
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 180 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
19/10/2018
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 280 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
19/10/2018
Mức giá: 65 Triệu/tháng
Diện tích: 110 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
19/10/2018
Mức giá: 55 Triệu/tháng
Diện tích: 240 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
19/10/2018
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 1000 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
19/10/2018
Mức giá: 1.90 Tỷ/tháng
Diện tích: 100 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
19/10/2018
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
19/10/2018
Mức giá: 25 Triệu/m²/tháng
Diện tích: 80 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
19/10/2018