Nhà đất cho thuê tại Quận 9

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Tỉnh/Tp: Hồ Chí Minh. Quận/Huyện: Quận 9 1,091 bất động sản.
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 39 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
19/06/2018
Mức giá: 700 Triệu/tháng
Diện tích: 47 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
19/06/2018
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 80 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
19/06/2018
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 78 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
19/06/2018
Mức giá: 19 Triệu/tháng
Diện tích: 64 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
19/06/2018
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 392 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
19/06/2018
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 105 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
19/06/2018
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
19/06/2018
Mức giá: 12 Triệu/tháng
Diện tích: 170 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
19/06/2018
Mức giá: 27 Triệu/tháng
Diện tích: 25 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
19/06/2018
Mức giá: 1.10 Tỷ/tháng
Diện tích: 72 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
19/06/2018
Mức giá: 1.22 Tỷ/tháng
Diện tích: 100 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
19/06/2018
Mức giá: 4.5 Triệu/tháng
Diện tích: 100 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
19/06/2018
Mức giá: 11 Triệu/tháng
Diện tích: 96 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
19/06/2018
Mức giá: 8.5 Triệu/tháng
Diện tích: 58 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
19/06/2018
Mức giá: 13 Triệu/tháng
Diện tích: 111 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
19/06/2018
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 50 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
19/06/2018
Mức giá: 45 Triệu/tháng
Diện tích: 200 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
19/06/2018
Mức giá: 80 Triệu/tháng
Diện tích: 200 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
19/06/2018
Mức giá: 90 Triệu/tháng
Diện tích: 500 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
19/06/2018