Nhà đất cho thuê tại Quận 9

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Tỉnh/Tp: Hồ Chí Minh. Quận/Huyện: Quận 9 659 bất động sản.
Mức giá: 10 Triệu/tháng
Diện tích: 200 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
27/03/2017
Mức giá: 65 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: 3500 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
27/03/2017
Mức giá: 60 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: 1500 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
27/03/2017
Mức giá: 36 Triệu/tháng
Diện tích: 650 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
27/03/2017
Mức giá: 1.50 Tỷ/tháng
Diện tích: 54 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
26/03/2017
Mức giá: 300 Triệu/tháng
Diện tích: 54 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
26/03/2017
Mức giá: 1.50 Tỷ/tháng
Diện tích: 54 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
26/03/2017
Mức giá: 1.50 Tỷ/tháng
Diện tích: 54 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
26/03/2017
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 60 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
26/03/2017
Mức giá: 2.5 Triệu/tháng
Diện tích: 22 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
26/03/2017
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 450 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
26/03/2017
Mức giá: 2.5 Triệu/tháng
Diện tích: 22 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
26/03/2017
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 1266 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
26/03/2017
Mức giá: 6 Triệu/tháng
Diện tích: 55 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
26/03/2017
Mức giá: 22 Triệu/tháng
Diện tích: 56 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
26/03/2017
Mức giá: 1.70 Tỷ/tháng
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
25/03/2017
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 160 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
25/03/2017
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 150 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
25/03/2017
Mức giá: 300 Triệu/tháng
Diện tích: 100 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
25/03/2017
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 14 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
25/03/2017