Nhà đất cho thuê tại Quận 9

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Tỉnh/Tp: Hồ Chí Minh. Quận/Huyện: Quận 9 1,017 bất động sản.
Mức giá: 3.00 Triệu/tháng
Diện tích: 162.5 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
22/09/2018
Mức giá: 25 Triệu/tháng
Diện tích: 93 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
22/09/2018
Mức giá: 25 Triệu/tháng
Diện tích: 93 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
22/09/2018
Mức giá: 25 Triệu/tháng
Diện tích: 66 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
22/09/2018
Mức giá: 245 Triệu/tháng
Diện tích: 53 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
22/09/2018
Mức giá: 18 Triệu/tháng
Diện tích: 98 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
22/09/2018
Mức giá: 5.5 Triệu/tháng
Diện tích: 65 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
21/09/2018
Mức giá: 18 Triệu/tháng
Diện tích: 98 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
21/09/2018
Mức giá: 1.67 Triệu/tháng
Diện tích: 69 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
21/09/2018
Mức giá: 1.67 Tỷ/tháng
Diện tích: 69 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
21/09/2018
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 69 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
21/09/2018
Mức giá: 18 Triệu/tháng
Diện tích: 98 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
21/09/2018
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 73 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
21/09/2018
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 160 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
21/09/2018
Mức giá: 300 Triệu/tháng
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
21/09/2018
Mức giá: 12 Triệu/tháng
Diện tích: 120 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
21/09/2018
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
21/09/2018
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
21/09/2018
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
21/09/2018
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
21/09/2018