Nhà đất cho thuê tại Quận 9

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Tỉnh/Tp: Hồ Chí Minh. Quận/Huyện: Quận 9 1,094 bất động sản.
Mức giá: 85 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: 800 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
15/12/2017
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 64 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
15/12/2017
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 90 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
15/12/2017
Mức giá: 60 Triệu/tháng
Diện tích: 227.5 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
15/12/2017
Mức giá: 60 Triệu/tháng
Diện tích: 529 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
15/12/2017
Mức giá: 70 Triệu/tháng
Diện tích: 132 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
15/12/2017
Mức giá: 60 Triệu/tháng
Diện tích: 227.5 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
15/12/2017
Mức giá: 70 Triệu/tháng
Diện tích: 250 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
15/12/2017
Mức giá: 70 Triệu/tháng
Diện tích: 1000 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
15/12/2017
Mức giá: 60 Triệu/tháng
Diện tích: 400 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
15/12/2017
Mức giá: 45 Triệu/tháng
Diện tích: 370 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
15/12/2017
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 100 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
15/12/2017
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 95 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
15/12/2017
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 80 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
15/12/2017
Mức giá: 70 Triệu/tháng
Diện tích: 170 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
15/12/2017
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 77 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
15/12/2017
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 100 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
15/12/2017
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 2000 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
15/12/2017
Mức giá: 50 Triệu/tháng
Diện tích: 80 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
15/12/2017
Mức giá: 1.40 Tỷ/tháng
Diện tích: 80 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
15/12/2017