Nhà đất cho thuê tại Quận 9

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Tỉnh/Tp: Hồ Chí Minh. Quận/Huyện: Quận 9 769 bất động sản.
Mức giá: 5 Triệu/tháng
Diện tích: 50 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
23/03/2018
Mức giá: 60 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: 600 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
23/03/2018
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 97.5 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
23/03/2018
Mức giá: 6.5 Triệu/tháng
Diện tích: 70 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
23/03/2018
Mức giá: 5.5 Triệu/tháng
Diện tích: 54 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
23/03/2018
Mức giá: 5 Triệu/tháng
Diện tích: 50 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
23/03/2018
Mức giá: 6.5 Triệu/tháng
Diện tích: 50 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
23/03/2018
Mức giá: 4 Triệu/tháng
Diện tích: 50 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
23/03/2018
Mức giá: 6 Triệu/tháng
Diện tích: 55 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
23/03/2018
Mức giá: 5 Triệu/tháng
Diện tích: 50 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
23/03/2018
Mức giá: 4 Triệu/tháng
Diện tích: 40 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
23/03/2018
Mức giá: 6 Triệu/tháng
Diện tích: 68.88 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
23/03/2018
Mức giá: 5.5 Triệu/tháng
Diện tích: 200 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
23/03/2018
Mức giá: 45 Triệu/tháng
Diện tích: 195 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
23/03/2018
Mức giá: 8 Triệu/tháng
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
23/03/2018
Mức giá: 12 Triệu/tháng
Diện tích: 157 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
23/03/2018
Mức giá: 4.5 Triệu/tháng
Diện tích: 49 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
23/03/2018
Mức giá: 8 Triệu/tháng
Diện tích: 128 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
23/03/2018
Mức giá: 60 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: 1700 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
23/03/2018
Mức giá: 16 Triệu/tháng
Diện tích: 108 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
23/03/2018