Nhà đất cho thuê tại Quận 9

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Tỉnh/Tp: Hồ Chí Minh. Quận/Huyện: Quận 9 641 bất động sản.
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 112 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
17/01/2017
Mức giá: 46 Triệu/tháng
Diện tích: 350 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
17/01/2017
Mức giá: 60 Triệu/tháng
Diện tích: 300 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
17/01/2017
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 420 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
17/01/2017
Mức giá: 45 Triệu/tháng
Diện tích: 350 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
17/01/2017
Mức giá: 75 Triệu/tháng
Diện tích: 150 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
17/01/2017
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 2100 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
17/01/2017
Mức giá: 65 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: 1100 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
17/01/2017
Mức giá: 120 Triệu/tháng
Diện tích: 208 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
17/01/2017
Mức giá: 120 Triệu/tháng
Diện tích: 208 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
17/01/2017
Mức giá: 55 Triệu/tháng
Diện tích: 55 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
17/01/2017
Mức giá: 2 Triệu/tháng
Diện tích: 16 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
17/01/2017
Mức giá: 8 Triệu/tháng
Diện tích: 96 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
17/01/2017
Mức giá: 16 Triệu/tháng
Diện tích: 100 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
17/01/2017
Mức giá: 13 Triệu/tháng
Diện tích: 80 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
17/01/2017
Mức giá: 2.1 Triệu/tháng
Diện tích: 17 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
16/01/2017
Mức giá: 120 Triệu/tháng
Diện tích: 2500 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
16/01/2017
Mức giá: 30 Triệu/tháng
Diện tích: 1200 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
16/01/2017
Mức giá: 70 Triệu/tháng
Diện tích: 195.75 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
16/01/2017
Mức giá: 55 Triệu/tháng
Diện tích: 152 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
16/01/2017