Nhà đất cho thuê tại Quận 9

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Tỉnh/Tp: Hồ Chí Minh. Quận/Huyện: Quận 9 1,094 bất động sản.
Mức giá: 25 Triệu/tháng
Diện tích: 72 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
16/12/2017
Mức giá: 25 Triệu/tháng
Diện tích: 80 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
16/12/2017
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 200 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
16/12/2017
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 3000 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
16/12/2017
Mức giá: 7.5 Triệu/tháng
Diện tích: 80 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
16/12/2017
Mức giá: 10 Triệu/tháng
Diện tích: 58 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
16/12/2017
Mức giá: 12 Triệu/tháng
Diện tích: 98 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
16/12/2017
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 67 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
16/12/2017
Mức giá: 6 Triệu/tháng
Diện tích: 61 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
16/12/2017
Mức giá: 10 Triệu/tháng
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
16/12/2017
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 140 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
16/12/2017
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 77 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
16/12/2017
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 54 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
16/12/2017
Mức giá: 1.5 Triệu/tháng
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
16/12/2017
Mức giá: 1.5 Triệu/tháng
Diện tích: 70 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
16/12/2017
Mức giá: 2.2 Triệu/tháng
Diện tích: 15 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
16/12/2017
Mức giá: 6.5 Triệu/tháng
Diện tích: 80 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
16/12/2017
Mức giá: 5 Triệu/tháng
Diện tích: 65 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
16/12/2017
Mức giá: 10 Triệu/tháng
Diện tích: 177 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
16/12/2017
Mức giá: 5 Triệu/tháng
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
16/12/2017