Nhà đất cho thuê tại Phường Hiệp Phú, Quận 9

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Tỉnh/Tp: Hồ Chí Minh. Quận/Huyện: Quận 9. Phường/Xã: Hiệp Phú 775 bất động sản.
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 1 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
21/06/2018
Mức giá: 1.60 Tỷ/tháng
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
21/06/2018
Mức giá: 1.78 Tỷ/tháng
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
21/06/2018
Mức giá: 1.60 Tỷ/tháng
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
21/06/2018
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 50 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
21/06/2018
Mức giá: 1 Triệu/tháng
Diện tích: 100 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
21/06/2018
Mức giá: 128 Triệu/tháng
Diện tích: 100 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
20/06/2018
Mức giá: 600 Triệu/tháng
Diện tích: 80 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
20/06/2018
Mức giá: 700 Triệu/tháng
Diện tích: 30 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
20/06/2018
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 200 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
20/06/2018
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
20/06/2018
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 140 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
19/06/2018
Mức giá: 2.10 Tỷ/tháng
Diện tích: 123 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
19/06/2018
Mức giá: 6 Triệu/tháng
Diện tích: 100 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
19/06/2018
Mức giá: 483 Triệu/tháng
Diện tích: 60 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
19/06/2018
Mức giá: 1.55 Tỷ/tháng
Diện tích: 52 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
19/06/2018
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 39 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
19/06/2018
Mức giá: 700 Triệu/tháng
Diện tích: 47 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
19/06/2018
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 80 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
19/06/2018
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 78 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
19/06/2018