Nhà đất cho thuê tại Quận 9

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Tỉnh/Tp: Hồ Chí Minh. Quận/Huyện: Quận 9 540 bất động sản.
Mức giá: 2 Triệu/tháng
Diện tích: 24 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
16/02/2017
Mức giá: 860 Triệu/tháng
Diện tích: 100 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
16/02/2017
Mức giá: 10 Triệu/tháng
Diện tích: 58 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
16/02/2017
Mức giá: 12 Triệu/tháng
Diện tích: 98 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
16/02/2017
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 70 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
16/02/2017
Mức giá: 10 Triệu/tháng
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
16/02/2017
Mức giá: 30 Triệu/tháng
Diện tích: 112 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
16/02/2017
Mức giá: 30 Triệu/tháng
Diện tích: 60 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
16/02/2017
Mức giá: 30 Triệu/tháng
Diện tích: 240 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
16/02/2017
Mức giá: 80 Triệu/tháng
Diện tích: 240 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
16/02/2017
Mức giá: 30 Triệu/tháng
Diện tích: 85 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
16/02/2017
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 106 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
16/02/2017
Mức giá: 35 Triệu/tháng
Diện tích: 105 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
16/02/2017
Mức giá: 40 Triệu/tháng
Diện tích: 168 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
16/02/2017
Mức giá: 120 Triệu/tháng
Diện tích: 160 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
16/02/2017
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 100 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
16/02/2017
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 2100 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
16/02/2017
Mức giá: 40 Triệu/tháng
Diện tích: 432 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
16/02/2017
Mức giá: 65 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: 1100 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
16/02/2017
Mức giá: 7 Triệu/tháng
Diện tích: 67 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
16/02/2017