Nhà đất cho thuê tại Quận 9

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Tỉnh/Tp: Hồ Chí Minh. Quận/Huyện: Quận 9 1,073 bất động sản.
Mức giá: 150 Triệu/tháng
Diện tích: 100 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
22/06/2018
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
22/06/2018
Mức giá: 80 Triệu/tháng
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
22/06/2018
Mức giá: 70 Triệu/tháng
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
22/06/2018
Mức giá: 100 Triệu/tháng
Diện tích: 190 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
22/06/2018
Mức giá: 127 Triệu/tháng
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
22/06/2018
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 71 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
22/06/2018
Mức giá: 1.80 Tỷ/tháng
Diện tích: 136 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
22/06/2018
Mức giá: 120 Triệu/tháng
Diện tích: 208 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
22/06/2018
Mức giá: 1 Triệu/tháng
Diện tích: 56 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
22/06/2018
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 1 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
21/06/2018
Mức giá: 1.60 Tỷ/tháng
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
21/06/2018
Mức giá: 1.78 Tỷ/tháng
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
21/06/2018
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
21/06/2018
Mức giá: 1.60 Tỷ/tháng
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
21/06/2018
Mức giá: 45 Triệu/tháng
Diện tích: 184 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
21/06/2018
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 120 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
21/06/2018
Mức giá: 45 Triệu/tháng
Diện tích: 2200 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
21/06/2018
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 50 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
21/06/2018
Mức giá: 70 Triệu/tháng
Diện tích: 10000 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
21/06/2018