Nhà đất cho thuê tại Quận 9

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Tỉnh/Tp: Hồ Chí Minh. Quận/Huyện: Quận 9 993 bất động sản.
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 108 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
18/09/2018
Mức giá: 10 Triệu/tháng
Diện tích: 58 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
18/09/2018
Mức giá: 12 Triệu/tháng
Diện tích: 98 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
18/09/2018
Mức giá: 18 Triệu/tháng
Diện tích: 98 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
18/09/2018
Mức giá: 3.00 Triệu/tháng
Diện tích: 162 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
18/09/2018
Mức giá: 980 Triệu/tháng
Diện tích: 48 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
18/09/2018
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
18/09/2018
Mức giá: 700 Triệu/tháng
Diện tích: 28 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
18/09/2018
Mức giá: 10 Triệu/tháng
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
18/09/2018
Mức giá: 11 Triệu/tháng
Diện tích: 96 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
18/09/2018
Mức giá: 8.5 Triệu/tháng
Diện tích: 58 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
18/09/2018
Mức giá: 13 Triệu/tháng
Diện tích: 111 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
18/09/2018
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
18/09/2018
Mức giá: 142 Triệu/tháng
Diện tích: 325 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
18/09/2018
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 200 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
17/09/2018
Mức giá: 25 Triệu/tháng
Diện tích: 89 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
17/09/2018
Mức giá: 25000.00 Tỷ/tháng
Diện tích: 50 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
17/09/2018
Mức giá: 25 Triệu/tháng
Diện tích: 89 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
17/09/2018
Mức giá: 25 Triệu/tháng
Diện tích: 52 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
17/09/2018
Mức giá: 25 Triệu/m²/tháng
Diện tích: 89 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
17/09/2018