Nhà đất cho thuê tại Quận 9

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Tỉnh/Tp: Hồ Chí Minh. Quận/Huyện: Quận 9 872 bất động sản.
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 10000 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
17/12/2018
Mức giá: 70 Triệu/tháng
Diện tích: 3000 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
17/12/2018
Mức giá: 40 Triệu/tháng
Diện tích: 81 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
17/12/2018
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 1600 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
17/12/2018
Mức giá: 40 Triệu/tháng
Diện tích: 152 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
17/12/2018
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 1800 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
17/12/2018
Mức giá: 1.7 Triệu/tháng
Diện tích: 18 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
17/12/2018
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
17/12/2018
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
17/12/2018
Mức giá: 70 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: 3000 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
17/12/2018
Mức giá: 65 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: 10000 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
17/12/2018
Mức giá: 25 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: 15000 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
17/12/2018
Mức giá: 1 Triệu/tháng
Diện tích: 80 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
16/12/2018
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 120 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
16/12/2018
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 98 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
16/12/2018
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
15/12/2018
Mức giá: 900 Triệu/tháng
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
15/12/2018
Mức giá: 10 Triệu/tháng
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
15/12/2018
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 180 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
15/12/2018
Mức giá: 6 Triệu/tháng
Diện tích: 62 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
15/12/2018