Nhà đất cho thuê tại Quận 9

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Tỉnh/Tp: Hồ Chí Minh. Quận/Huyện: Quận 9 1,094 bất động sản.
Mức giá: 1.5 Triệu/tháng
Diện tích: 70 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
16/12/2017
Mức giá: 15 Triệu/tháng
Diện tích: 90 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
16/12/2017
Mức giá: 5.5 Triệu/tháng
Diện tích: 100 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
16/12/2017
Mức giá: 1.6 Triệu/tháng
Diện tích: 25 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
16/12/2017
Mức giá: 25 Triệu/tháng
Diện tích: 168 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
16/12/2017
Mức giá: 16 Triệu/tháng
Diện tích: 85 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
16/12/2017
Mức giá: 4.7 Triệu/tháng
Diện tích: 97 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
16/12/2017
Mức giá: 3.5 Triệu/tháng
Diện tích: 48 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
16/12/2017
Mức giá: 5.3 Triệu/tháng
Diện tích: 54 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
16/12/2017
Mức giá: 6 Triệu/tháng
Diện tích: 54 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
16/12/2017
Mức giá: 9 Triệu/tháng
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
15/12/2017
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 240 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
15/12/2017
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 1000 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
15/12/2017
Mức giá: 20 Triệu/m²/tháng
Diện tích: 50 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
15/12/2017
Mức giá: 20 Triệu/m²/tháng
Diện tích: 50 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
15/12/2017
Mức giá: 20 Triệu/m²/tháng
Diện tích: 50 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
15/12/2017
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 80 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
15/12/2017
Mức giá: 2.2 Triệu/tháng
Diện tích: 15 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
15/12/2017
Mức giá: 1 Triệu/tháng
Diện tích: 45 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
15/12/2017
Mức giá: 1.20 Tỷ/tháng
Diện tích: 100 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
15/12/2017