Nhà đất cho thuê tại Phường Phú Hữu, Quận 9

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Tỉnh/Tp: Hồ Chí Minh. Quận/Huyện: Quận 9. Phường/Xã: Phú Hữu 75 bất động sản.
Mức giá: 4 Triệu/tháng
Diện tích: 25 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
18/02/2017
Mức giá: 16 Triệu/tháng
Diện tích: 60 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
18/02/2017
Mức giá: 17000000 Triệu/m²/tháng
Diện tích: 63 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
17/02/2017
Mức giá: 18000000 Triệu/m²/tháng
Diện tích: 62 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
17/02/2017
Mức giá: 5 Triệu/tháng
Diện tích: 25 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
17/02/2017
Mức giá: 18 Triệu/tháng
Diện tích: 250 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
17/02/2017
Mức giá: 10 Triệu/tháng
Diện tích: 58 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
16/02/2017
Mức giá: 12 Triệu/tháng
Diện tích: 98 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
16/02/2017
Mức giá: 8.5 Triệu/tháng
Diện tích: 144 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
14/02/2017
Mức giá: 4 Triệu/tháng
Diện tích: 25 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
13/02/2017
Mức giá: 16 Triệu/tháng
Diện tích: 60 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
13/02/2017
Mức giá: 10 Triệu/tháng
Diện tích: 78 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
13/02/2017
Mức giá: 9 Triệu/tháng
Diện tích: 56 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
13/02/2017
Mức giá: 11 Triệu/tháng
Diện tích: 93 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
13/02/2017
Mức giá: 9.8 Triệu/tháng
Diện tích: 75 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
13/02/2017
Mức giá: 10 Triệu/tháng
Diện tích: 75 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
13/02/2017
Mức giá: 13 Triệu/tháng
Diện tích: 80 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
13/02/2017
Mức giá: 9 Triệu/tháng
Diện tích: 59 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
12/02/2017
Mức giá: 9 Triệu/tháng
Diện tích: 59 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
12/02/2017
Mức giá: 16 Triệu/tháng
Diện tích: 60 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
11/02/2017