Nhà đất cho thuê tại Phường Phú Hữu, Quận 9

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Tỉnh/Tp: Hồ Chí Minh. Quận/Huyện: Quận 9. Phường/Xã: Phú Hữu 51 bất động sản.
Mức giá: 4 Triệu/tháng
Diện tích: 42 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
17/12/2017
Mức giá: 15 Triệu/tháng
Diện tích: 216 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
17/12/2017
Mức giá: 15 Triệu/tháng
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
17/12/2017
Mức giá: 14 Triệu/tháng
Diện tích: 160 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
17/12/2017
Mức giá: 10 Triệu/tháng
Diện tích: 58 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
16/12/2017
Mức giá: 12 Triệu/tháng
Diện tích: 98 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
16/12/2017
Mức giá: 5 Triệu/tháng
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
16/12/2017
Mức giá: 5.5 Triệu/tháng
Diện tích: 100 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
16/12/2017
Mức giá: 25 Triệu/tháng
Diện tích: 168 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
16/12/2017
Mức giá: 16 Triệu/tháng
Diện tích: 85 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
16/12/2017
Mức giá: 9 Triệu/tháng
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
15/12/2017
Mức giá: 8 Triệu/tháng
Diện tích: 93 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
15/12/2017
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 250 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
15/12/2017
Mức giá: 10 Triệu/tháng
Diện tích: 75 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
15/12/2017
Mức giá: 10 Triệu/tháng
Diện tích: 75 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
15/12/2017
Mức giá: 8.5 Triệu/tháng
Diện tích: 56 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
15/12/2017
Mức giá: 17 Triệu/tháng
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
15/12/2017
Mức giá: 8 Triệu/tháng
Diện tích: 93 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
15/12/2017
Mức giá: 6 Triệu/tháng
Diện tích: 60 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
15/12/2017
Mức giá: 12 Triệu/tháng
Diện tích: 80 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
14/12/2017