Nhà đất cho thuê tại Phường Phú Hữu, Quận 9

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Tỉnh/Tp: Hồ Chí Minh. Quận/Huyện: Quận 9. Phường/Xã: Phú Hữu 117 bất động sản.
Mức giá: 24 Triệu/m²/tháng
Diện tích: 89 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
16/10/2018
Mức giá: 10 Triệu/tháng
Diện tích: 58 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
16/10/2018
Mức giá: 12 Triệu/tháng
Diện tích: 98 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
16/10/2018
Mức giá: 11 Triệu/tháng
Diện tích: 96 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
15/10/2018
Mức giá: 8.5 Triệu/tháng
Diện tích: 58 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
15/10/2018
Mức giá: 13 Triệu/tháng
Diện tích: 111 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
15/10/2018
Mức giá: 4 Triệu/tháng
Diện tích: 40 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
14/10/2018
Mức giá: 4 Triệu/tháng
Diện tích: 40 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
14/10/2018
Mức giá: 25 Triệu/m²/tháng
Diện tích: 89 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
14/10/2018
Mức giá: 3.00 Triệu/tháng
Diện tích: 162.5 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
13/10/2018
Mức giá: 12 Triệu/tháng
Diện tích: 161 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
12/10/2018
Mức giá: 12 Triệu/tháng
Diện tích: 161 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
12/10/2018
Mức giá: 6 Triệu/tháng
Diện tích: 62 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
12/10/2018
Mức giá: 24700000 Triệu/m²/tháng
Diện tích: 51 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
11/10/2018
Mức giá: 24.7 Triệu/m²/tháng
Diện tích: 56 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
11/10/2018
Mức giá: 2.47 Triệu/m²/tháng
Diện tích: 67 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
11/10/2018
Mức giá: 24.7 Triệu/m²/tháng
Diện tích: 71.35 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
11/10/2018
Mức giá: 24.7 Triệu/m²/tháng
Diện tích: 89.7 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
11/10/2018
Mức giá: 24.7 Triệu/m²/tháng
Diện tích: 93 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
11/10/2018
Mức giá: 24.7 Triệu/m²/tháng
Diện tích: 55.8 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
11/10/2018