Nhà đất cho thuê tại Phường Phú Hữu, Quận 9

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Tỉnh/Tp: Hồ Chí Minh. Quận/Huyện: Quận 9. Phường/Xã: Phú Hữu 63 bất động sản.
Mức giá: 10 Triệu/tháng
Diện tích: 58 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
21/07/2018
Mức giá: 12 Triệu/tháng
Diện tích: 98 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
21/07/2018
Mức giá: 5.5 Triệu/tháng
Diện tích: 65 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
20/07/2018
Mức giá: 4 Triệu/tháng
Diện tích: 40 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
19/07/2018
Mức giá: 4 Triệu/tháng
Diện tích: 40 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
19/07/2018
Mức giá: 5 Triệu/tháng
Diện tích: 49.36 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
18/07/2018
Mức giá: 5 Triệu/tháng
Diện tích: 74.25 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
18/07/2018
Mức giá: 1.35 Triệu/tháng
Diện tích: 62 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
18/07/2018
Mức giá: 6 Triệu/tháng
Diện tích: 65 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
18/07/2018
Mức giá: 25 Triệu/tháng
Diện tích: 340 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
18/07/2018
Mức giá: 21000000 Triệu/m²/tháng
Diện tích: 50 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
18/07/2018
Mức giá: 5000.00 Tỷ/tháng
Diện tích: 50 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
18/07/2018
Mức giá: 5 Triệu/tháng
Diện tích: 50 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
18/07/2018
Mức giá: 5 Triệu/tháng
Diện tích: 50 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
18/07/2018
Mức giá: 5 Triệu/tháng
Diện tích: 50 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
18/07/2018
Mức giá: 5 Triệu/m²/tháng
Diện tích: 50 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
18/07/2018
Mức giá: 6 Triệu/tháng
Diện tích: 62 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
18/07/2018
Mức giá: 6 Triệu/tháng
Diện tích: 65 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
18/07/2018
Mức giá: 5.5 Triệu/tháng
Diện tích: 65 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
18/07/2018
Mức giá: 11 Triệu/tháng
Diện tích: 96 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
17/07/2018