Nhà đất cho thuê tại Phường Phước Long B, Quận 9

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Tỉnh/Tp: Hồ Chí Minh. Quận/Huyện: Quận 9. Phường/Xã: Phước Long B 83 bất động sản.
Mức giá: 55 Triệu/tháng
Diện tích: 54 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
21/06/2018
Mức giá: 8 Triệu/tháng
Diện tích: 68 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
21/06/2018
Mức giá: 9 Triệu/tháng
Diện tích: 120 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
21/06/2018
Mức giá: 800.00 Tỷ/tháng
Diện tích: 68 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
21/06/2018
Mức giá: 800.00 Tỷ/tháng
Diện tích: 68 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
21/06/2018
Mức giá: 800.00 Tỷ/tháng
Diện tích: 68 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
21/06/2018
Mức giá: 9 Triệu/tháng
Diện tích: 120 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
20/06/2018
Mức giá: 10 Triệu/tháng
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
20/06/2018
Mức giá: 80 Triệu/tháng
Diện tích: 200 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
19/06/2018
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 120 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
19/06/2018
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 190.5 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
19/06/2018
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
19/06/2018
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
19/06/2018
Mức giá: 5 Triệu/tháng
Diện tích: 54 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
19/06/2018
Mức giá: 6 Triệu/tháng
Diện tích: 65 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
19/06/2018
Mức giá: 6 Triệu/tháng
Diện tích: 67 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
19/06/2018
Mức giá: 6.5 Triệu/tháng
Diện tích: 54 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
18/06/2018
Mức giá: 7 Triệu/tháng
Diện tích: 54 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
18/06/2018
Mức giá: 75 Triệu/tháng
Diện tích: 54 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
14/06/2018
Mức giá: 5 Triệu/tháng
Diện tích: 54 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
14/06/2018