Nhà đất cho thuê tại Phường Phước Long B, Quận 9

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Tỉnh/Tp: Hồ Chí Minh. Quận/Huyện: Quận 9. Phường/Xã: Phước Long B 92 bất động sản.
Mức giá: 200 Triệu/tháng
Diện tích: 6000 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
18/01/2017
Mức giá: 25 Triệu/tháng
Diện tích: 500 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
18/01/2017
Mức giá: 55 Triệu/tháng
Diện tích: 55 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
17/01/2017
Mức giá: 2 Triệu/tháng
Diện tích: 16 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
17/01/2017
Mức giá: 10 Triệu/tháng
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
16/01/2017
Mức giá: 5.5 Triệu/tháng
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
16/01/2017
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 190.5 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
13/01/2017
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 120 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
13/01/2017
Mức giá: 6.5 Triệu/tháng
Diện tích: 53 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
13/01/2017
Mức giá: 5.5 Triệu/tháng
Diện tích: 40 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
13/01/2017
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 100 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
12/01/2017
Mức giá: 3 Triệu/tháng
Diện tích: 18 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
12/01/2017
Mức giá: 120 Triệu/tháng
Diện tích: 120 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
11/01/2017
Mức giá: 7 Triệu/tháng
Diện tích: 64 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
11/01/2017
Mức giá: 6 Triệu/tháng
Diện tích: 81 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
11/01/2017
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
10/01/2017
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
10/01/2017
Mức giá: 67.62 Triệu/tháng
Diện tích: 240 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
10/01/2017
Mức giá: 4.5 Triệu/tháng
Diện tích: 70 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
10/01/2017
Mức giá: 56.35 Triệu/tháng
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
10/01/2017