Nhà đất cho thuê tại Phường Phước Long B, Quận 9

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Tỉnh/Tp: Hồ Chí Minh. Quận/Huyện: Quận 9. Phường/Xã: Phước Long B 115 bất động sản.
Mức giá: 6000.00 Tỷ/tháng
Diện tích: 66 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
17/12/2017
Mức giá: 6.5 Triệu/tháng
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
17/12/2017
Mức giá: 6.5 Triệu/tháng
Diện tích: 60 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
17/12/2017
Mức giá: 6 Triệu/tháng
Diện tích: 54 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
17/12/2017
Mức giá: 6 Triệu/tháng
Diện tích: 54 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
17/12/2017
Mức giá: 7 Triệu/tháng
Diện tích: 69 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
17/12/2017
Mức giá: 8 Triệu/tháng
Diện tích: 68 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
16/12/2017
Mức giá: 6.5 Triệu/tháng
Diện tích: 60 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
16/12/2017
Mức giá: 7.5 Triệu/tháng
Diện tích: 80 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
16/12/2017
Mức giá: 6 Triệu/tháng
Diện tích: 61 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
16/12/2017
Mức giá: 10 Triệu/tháng
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
16/12/2017
Mức giá: 1.5 Triệu/tháng
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
16/12/2017
Mức giá: 1.5 Triệu/tháng
Diện tích: 70 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
16/12/2017
Mức giá: 5 Triệu/tháng
Diện tích: 65 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
16/12/2017
Mức giá: 10 Triệu/tháng
Diện tích: 177 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
16/12/2017
Mức giá: 1.5 Triệu/tháng
Diện tích: 70 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
16/12/2017
Mức giá: 15 Triệu/tháng
Diện tích: 90 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
16/12/2017
Mức giá: 5.3 Triệu/tháng
Diện tích: 54 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
16/12/2017
Mức giá: 6 Triệu/tháng
Diện tích: 54 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
16/12/2017
Mức giá: 60 Triệu/tháng
Diện tích: 529 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
15/12/2017