Nhà đất cho thuê tại Phường Long Trường, quận 9

Nhà đất cho thuê tại Phường Long Trường, Quận 9

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Tỉnh/Tp: Hồ Chí Minh. Quận/Huyện: Quận 9. Phường/Xã: Long Trường 27 bất động sản.
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
22/06/2018
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
22/06/2018
Mức giá: 185 Triệu/m²/tháng
Diện tích: 80 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
21/06/2018
Mức giá: 185 Triệu/m²/tháng
Diện tích: 80 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
21/06/2018
Mức giá: 185 Triệu/m²/tháng
Diện tích: 80 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
21/06/2018
Mức giá: 50 Triệu/tháng
Diện tích: 5500 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
21/06/2018
Mức giá: 50 Triệu/tháng
Diện tích: 1300 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
21/06/2018
Mức giá: 50 Triệu/tháng
Diện tích: 1400 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
21/06/2018
Mức giá: 185 Triệu/m²/tháng
Diện tích: 80 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
16/06/2018
Mức giá: 23.5 Triệu/m²/tháng
Diện tích: 100 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
02/06/2018
Mức giá: 22 Triệu/m²/tháng
Diện tích: 62 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
26/05/2018
Mức giá: 50 Triệu/tháng
Diện tích: 1400 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
21/05/2018
Mức giá: 15 Triệu/tháng
Diện tích: 165 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
12/05/2018
Mức giá: 50 Triệu/tháng
Diện tích: 1500 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
08/05/2018
Mức giá: 20.5 Triệu/m²/tháng
Diện tích: 85 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
23/04/2018
Mức giá: 16.5 Triệu/m²/tháng
Diện tích: 100 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
23/04/2018
Mức giá: 19 Triệu/m²/tháng
Diện tích: 123 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
23/04/2018
Mức giá: 17.5 Triệu/m²/tháng
Diện tích: 100 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
23/04/2018
Mức giá: 18.5 Triệu/m²/tháng
Diện tích: 85 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
21/04/2018
Mức giá: 17.5 Triệu/m²/tháng
Diện tích: 100 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
21/04/2018