Nhà đất cho thuê tại quận tân phú

Nhà đất cho thuê tại Quận Tân Phú

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Tỉnh/Tp: Hồ Chí Minh. Quận/Huyện: Tân Phú 2,346 bất động sản.
Mức giá: 12 Triệu/tháng
Diện tích: 63 m²
Quận/Huyện : Tân Phú, Hồ Chí Minh
07/08/2020
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Tân Phú, Hồ Chí Minh
07/08/2020
Mức giá: 6.5 Triệu/tháng
Diện tích: 46 m²
Quận/Huyện : Tân Phú, Hồ Chí Minh
07/08/2020
Mức giá: 7.5 Triệu/tháng
Diện tích: 52 m²
Quận/Huyện : Tân Phú, Hồ Chí Minh
07/08/2020
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 83 m²
Quận/Huyện : Tân Phú, Hồ Chí Minh
07/08/2020
Mức giá: 8 Triệu/tháng
Diện tích: 81 m²
Quận/Huyện : Tân Phú, Hồ Chí Minh
07/08/2020
Mức giá: 9 Triệu/tháng
Diện tích: 92 m²
Quận/Huyện : Tân Phú, Hồ Chí Minh
07/08/2020
Mức giá: 8 Triệu/tháng
Diện tích: 76 m²
Quận/Huyện : Tân Phú, Hồ Chí Minh
07/08/2020
Mức giá: 65 Triệu/tháng
Diện tích: 50 m²
Quận/Huyện : Tân Phú, Hồ Chí Minh
07/08/2020
Mức giá: 8 Triệu/tháng
Diện tích: 84 m²
Quận/Huyện : Tân Phú, Hồ Chí Minh
07/08/2020
Mức giá: 8 Triệu/tháng
Diện tích: 65 m²
Quận/Huyện : Tân Phú, Hồ Chí Minh
07/08/2020
Mức giá: 9 Triệu/tháng
Diện tích: 93 m²
Quận/Huyện : Tân Phú, Hồ Chí Minh
07/08/2020
Mức giá: 8 Triệu/tháng
Diện tích: 78 m²
Quận/Huyện : Tân Phú, Hồ Chí Minh
07/08/2020
Mức giá: 6.5 Triệu/tháng
Diện tích: 82 m²
Quận/Huyện : Tân Phú, Hồ Chí Minh
07/08/2020
Mức giá: 9.5 Triệu/tháng
Diện tích: 110 m²
Quận/Huyện : Tân Phú, Hồ Chí Minh
07/08/2020
Mức giá: 12 Triệu/tháng
Diện tích: 53 m²
Quận/Huyện : Tân Phú, Hồ Chí Minh
07/08/2020
Mức giá: 12 Triệu/tháng
Diện tích: 53 m²
Quận/Huyện : Tân Phú, Hồ Chí Minh
07/08/2020
Mức giá: 12 Triệu/tháng
Diện tích: 53 m²
Quận/Huyện : Tân Phú, Hồ Chí Minh
07/08/2020
Mức giá: 12 Triệu/tháng
Diện tích: 53 m²
Quận/Huyện : Tân Phú, Hồ Chí Minh
07/08/2020
Mức giá: 14 Triệu/tháng
Diện tích: 56 m²
Quận/Huyện : Tân Phú, Hồ Chí Minh
07/08/2020