Nhà đất cho thuê tại quận tân phú

Nhà đất cho thuê tại Quận Tân Phú

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Tỉnh/Tp: Hồ Chí Minh. Quận/Huyện: Tân Phú 897 bất động sản.
Mức giá: 6100.00 Tỷ/tháng
Diện tích: 87 m²
Quận/Huyện : Tân Phú, Hồ Chí Minh
04/08/2021
Mức giá: 14.50 Tỷ/tháng
Diện tích: 165 m²
Quận/Huyện : Tân Phú, Hồ Chí Minh
04/08/2021
Mức giá: 6700.00 Tỷ/tháng
Diện tích: 56 m²
Quận/Huyện : Tân Phú, Hồ Chí Minh
04/08/2021
Mức giá: 43.40 Tỷ/tháng
Diện tích: 56 m²
Quận/Huyện : Tân Phú, Hồ Chí Minh
04/08/2021
Mức giá: 7.60 Tỷ/tháng
Diện tích: 56 m²
Quận/Huyện : Tân Phú, Hồ Chí Minh
04/08/2021
Mức giá: 4.90 Tỷ/tháng
Diện tích: 54 m²
Quận/Huyện : Tân Phú, Hồ Chí Minh
04/08/2021
Mức giá: 4.90 Tỷ/tháng
Diện tích: 54 m²
Quận/Huyện : Tân Phú, Hồ Chí Minh
04/08/2021
Mức giá: 4.30 Tỷ/tháng
Diện tích: 46 m²
Quận/Huyện : Tân Phú, Hồ Chí Minh
04/08/2021
Mức giá: 4.05 Tỷ/tháng
Diện tích: 40 m²
Quận/Huyện : Tân Phú, Hồ Chí Minh
04/08/2021
Mức giá: 4.00 Tỷ/tháng
Diện tích: 45.5 m²
Quận/Huyện : Tân Phú, Hồ Chí Minh
04/08/2021
Mức giá: 5.40 Tỷ/tháng
Diện tích: 38 m²
Quận/Huyện : Tân Phú, Hồ Chí Minh
04/08/2021
Mức giá: 16 Triệu/tháng
Diện tích: 50 m²
Quận/Huyện : Tân Phú, Hồ Chí Minh
04/08/2021
Mức giá: 16 Triệu/tháng
Diện tích: 50 m²
Quận/Huyện : Tân Phú, Hồ Chí Minh
04/08/2021
Mức giá: 28 Triệu/tháng
Diện tích: 98 m²
Quận/Huyện : Tân Phú, Hồ Chí Minh
04/08/2021
Mức giá: 15 Triệu/tháng
Diện tích: 50 m²
Quận/Huyện : Tân Phú, Hồ Chí Minh
04/08/2021
Mức giá: 37 Triệu/tháng
Diện tích: 190 m²
Quận/Huyện : Tân Phú, Hồ Chí Minh
04/08/2021
Mức giá: 18 Triệu/tháng
Diện tích: 120 m²
Quận/Huyện : Tân Phú, Hồ Chí Minh
04/08/2021
Mức giá: 28 Triệu/tháng
Diện tích: 216 m²
Quận/Huyện : Tân Phú, Hồ Chí Minh
04/08/2021
Mức giá: 40 Triệu/tháng
Diện tích: 200 m²
Quận/Huyện : Tân Phú, Hồ Chí Minh
04/08/2021
Mức giá: 45 Triệu/tháng
Diện tích: 224 m²
Quận/Huyện : Tân Phú, Hồ Chí Minh
04/08/2021