Nhà đất cho thuê tại quận tân phú

Nhà đất cho thuê tại Quận Tân Phú

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Tỉnh/Tp: Hồ Chí Minh. Quận/Huyện: Tân Phú 3,800 bất động sản.
Mức giá: 6 Triệu/tháng
Diện tích: 50 m²
Quận/Huyện : Tân Phú, Hồ Chí Minh
09/12/2019
Mức giá: 120 Triệu/tháng
Diện tích: 600 m²
Quận/Huyện : Tân Phú, Hồ Chí Minh
09/12/2019
Mức giá: 8 Triệu/tháng
Diện tích: 70 m²
Quận/Huyện : Tân Phú, Hồ Chí Minh
09/12/2019
Mức giá: 8 Triệu/tháng
Diện tích: 65 m²
Quận/Huyện : Tân Phú, Hồ Chí Minh
09/12/2019
Mức giá: 8.5 Triệu/tháng
Diện tích: 61 m²
Quận/Huyện : Tân Phú, Hồ Chí Minh
09/12/2019
Mức giá: 10 Triệu/tháng
Diện tích: 68 m²
Quận/Huyện : Tân Phú, Hồ Chí Minh
09/12/2019
Mức giá: 85 Triệu/tháng
Diện tích: 61 m²
Quận/Huyện : Tân Phú, Hồ Chí Minh
09/12/2019
Mức giá: 95 Triệu/tháng
Diện tích: 68 m²
Quận/Huyện : Tân Phú, Hồ Chí Minh
09/12/2019
Mức giá: 75 Triệu/tháng
Diện tích: 65 m²
Quận/Huyện : Tân Phú, Hồ Chí Minh
09/12/2019
Mức giá: 95 Triệu/tháng
Diện tích: 68 m²
Quận/Huyện : Tân Phú, Hồ Chí Minh
09/12/2019
Mức giá: 85 Triệu/tháng
Diện tích: 61 m²
Quận/Huyện : Tân Phú, Hồ Chí Minh
09/12/2019
Mức giá: 75 Triệu/tháng
Diện tích: 65 m²
Quận/Huyện : Tân Phú, Hồ Chí Minh
09/12/2019
Mức giá: 8 Triệu/tháng
Diện tích: 70 m²
Quận/Huyện : Tân Phú, Hồ Chí Minh
09/12/2019
Mức giá: 12 Triệu/tháng
Diện tích: 78 m²
Quận/Huyện : Tân Phú, Hồ Chí Minh
09/12/2019
Mức giá: 12 Triệu/tháng
Diện tích: 67 m²
Quận/Huyện : Tân Phú, Hồ Chí Minh
09/12/2019
Mức giá: 16 Triệu/tháng
Diện tích: 110 m²
Quận/Huyện : Tân Phú, Hồ Chí Minh
09/12/2019
Mức giá: 9 Triệu/tháng
Diện tích: 82 m²
Quận/Huyện : Tân Phú, Hồ Chí Minh
09/12/2019
Mức giá: 8.5 Triệu/tháng
Diện tích: 65 m²
Quận/Huyện : Tân Phú, Hồ Chí Minh
09/12/2019
Mức giá: 12 Triệu/tháng
Diện tích: 67 m²
Quận/Huyện : Tân Phú, Hồ Chí Minh
09/12/2019
Mức giá: 9 Triệu/tháng
Diện tích: 87 m²
Quận/Huyện : Tân Phú, Hồ Chí Minh
09/12/2019