Nhà đất cho thuê tại Quận Bình Thạnh

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Tỉnh/Tp: Hồ Chí Minh. Quận/Huyện: Bình Thạnh 7,192 bất động sản.
Mức giá: 4.8 Triệu/tháng
Diện tích: 45 m²
Quận/Huyện : Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
24/06/2018
Mức giá: 4.8 Triệu/tháng
Diện tích: 45 m²
Quận/Huyện : Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
24/06/2018
Mức giá: 4.8 Triệu/tháng
Diện tích: 45 m²
Quận/Huyện : Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
24/06/2018
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
24/06/2018
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
24/06/2018
Mức giá: 18000.00 Tỷ/tháng
Diện tích: 120 m²
Quận/Huyện : Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
24/06/2018
Mức giá: 80 Triệu/tháng
Diện tích: 523 m²
Quận/Huyện : Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
24/06/2018
Mức giá: 80 Triệu/tháng
Diện tích: 518 m²
Quận/Huyện : Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
24/06/2018
Mức giá: 80 Triệu/tháng
Diện tích: 560 m²
Quận/Huyện : Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
24/06/2018
Mức giá: 80 Triệu/tháng
Diện tích: 529 m²
Quận/Huyện : Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
24/06/2018
Mức giá: 80 Triệu/tháng
Diện tích: 529 m²
Quận/Huyện : Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
24/06/2018
Mức giá: 45.00 Tỷ/tháng
Diện tích: 200 m²
Quận/Huyện : Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
24/06/2018
Mức giá: 5 Trăm nghìn/tháng
Diện tích: 15 m²
Quận/Huyện : Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
23/06/2018
Mức giá: 5 Trăm nghìn/tháng
Diện tích: 15 m²
Quận/Huyện : Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
23/06/2018
Mức giá: 79 Triệu/tháng
Diện tích: 650 m²
Quận/Huyện : Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
23/06/2018
Mức giá: 79 Triệu/tháng
Diện tích: 650 m²
Quận/Huyện : Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
23/06/2018
Mức giá: 79 Triệu/tháng
Diện tích: 650 m²
Quận/Huyện : Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
23/06/2018
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
23/06/2018
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
23/06/2018
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
23/06/2018