Nhà đất cho thuê tại Quận Bình Thạnh

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Tỉnh/Tp: Hồ Chí Minh. Quận/Huyện: Bình Thạnh 5,259 bất động sản.
Mức giá: 40 Triệu/tháng
Diện tích: 350 m²
Quận/Huyện : Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
09/12/2019
Mức giá: 25 Triệu/tháng
Diện tích: 192 m²
Quận/Huyện : Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
09/12/2019
Mức giá: 36 Triệu/tháng
Diện tích: 300 m²
Quận/Huyện : Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
09/12/2019
Mức giá: 11 Triệu/tháng
Diện tích: 76 m²
Quận/Huyện : Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
09/12/2019
Mức giá: 30 Triệu/tháng
Diện tích: 254 m²
Quận/Huyện : Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
09/12/2019
Mức giá: 30 Triệu/tháng
Diện tích: 400 m²
Quận/Huyện : Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
09/12/2019
Mức giá: 22 Triệu/tháng
Diện tích: 265 m²
Quận/Huyện : Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
09/12/2019
Mức giá: 36 Triệu/tháng
Diện tích: 488 m²
Quận/Huyện : Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
09/12/2019
Mức giá: 25 Triệu/tháng
Diện tích: 285 m²
Quận/Huyện : Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
09/12/2019
Mức giá: 40 Triệu/tháng
Diện tích: 320 m²
Quận/Huyện : Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
09/12/2019
Mức giá: 20 Triệu/tháng
Diện tích: 320 m²
Quận/Huyện : Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
09/12/2019
Mức giá: 20 Triệu/tháng
Diện tích: 162 m²
Quận/Huyện : Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
09/12/2019
Mức giá: 25 Triệu/tháng
Diện tích: 52 m²
Quận/Huyện : Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
09/12/2019
Mức giá: 22 Triệu/tháng
Diện tích: 60 m²
Quận/Huyện : Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
09/12/2019
Mức giá: 15 Triệu/tháng
Diện tích: 48 m²
Quận/Huyện : Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
09/12/2019
Mức giá: 15 Triệu/tháng
Diện tích: 216 m²
Quận/Huyện : Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
09/12/2019
Mức giá: 20 Triệu/tháng
Diện tích: 68 m²
Quận/Huyện : Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
09/12/2019
Mức giá: 30 Triệu/tháng
Diện tích: 180 m²
Quận/Huyện : Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
09/12/2019
Mức giá: 12 Triệu/tháng
Diện tích: 40 m²
Quận/Huyện : Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
09/12/2019
Mức giá: 40 Triệu/tháng
Diện tích: 40 m²
Quận/Huyện : Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
09/12/2019