Nhà đất cho thuê tại Quận Bình Thạnh

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Tỉnh/Tp: Hồ Chí Minh. Quận/Huyện: Bình Thạnh 6,252 bất động sản.
Mức giá: 311.78 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: 214 m²
Quận/Huyện : Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
28/03/2017
Mức giá: 233.84 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: 48 m²
Quận/Huyện : Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
28/03/2017
Mức giá: 322.92 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: 83 m²
Quận/Huyện : Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
28/03/2017
Mức giá: 280 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: 56 m²
Quận/Huyện : Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
28/03/2017
Mức giá: 55 Triệu/tháng
Diện tích: 74 m²
Quận/Huyện : Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
28/03/2017
Mức giá: 451.9 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: 54 m²
Quận/Huyện : Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
28/03/2017
Mức giá: 311.71 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: 83 m²
Quận/Huyện : Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
28/03/2017
Mức giá: 7 Triệu/tháng
Diện tích: 20 m²
Quận/Huyện : Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
28/03/2017
Mức giá: 12 Triệu/tháng
Diện tích: 51 m²
Quận/Huyện : Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
28/03/2017
Mức giá: 445.3 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: 300 m²
Quận/Huyện : Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
28/03/2017
Mức giá: 20 Triệu/tháng
Diện tích: 100 m²
Quận/Huyện : Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
28/03/2017
Mức giá: 8 Triệu/tháng
Diện tích: 70 m²
Quận/Huyện : Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
28/03/2017
Mức giá: 83 Triệu/tháng
Diện tích: 172 m²
Quận/Huyện : Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
28/03/2017
Mức giá: 29 Triệu/tháng
Diện tích: 95 m²
Quận/Huyện : Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
28/03/2017
Mức giá: 735 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: 200 m²
Quận/Huyện : Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
28/03/2017
Mức giá: 8.5 Triệu/tháng
Diện tích: 62 m²
Quận/Huyện : Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
28/03/2017
Mức giá: 8.5 Triệu/tháng
Diện tích: 63 m²
Quận/Huyện : Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
28/03/2017
Mức giá: 8 Triệu/tháng
Diện tích: 64 m²
Quận/Huyện : Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
28/03/2017
Mức giá: 30 Triệu/tháng
Diện tích: 130 m²
Quận/Huyện : Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
28/03/2017
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
28/03/2017