Nhà đất cho thuê tại Quận Bình Tân

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Tỉnh/Tp: Hồ Chí Minh. Quận/Huyện: Bình Tân 1,083 bất động sản.
Mức giá: 2 Triệu/tháng
Diện tích: 65 m²
Quận/Huyện : Bình Tân, Hồ Chí Minh
21/11/2018
Mức giá: 7 Triệu/tháng
Diện tích: 64 m²
Quận/Huyện : Bình Tân, Hồ Chí Minh
21/11/2018
Mức giá: 8.5 Triệu/tháng
Diện tích: 70 m²
Quận/Huyện : Bình Tân, Hồ Chí Minh
21/11/2018
Mức giá: 8.5 Triệu/tháng
Diện tích: 70 m²
Quận/Huyện : Bình Tân, Hồ Chí Minh
21/11/2018
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Bình Tân, Hồ Chí Minh
21/11/2018
Mức giá: 8 Triệu/tháng
Diện tích: 97 m²
Quận/Huyện : Bình Tân, Hồ Chí Minh
21/11/2018
Mức giá: 6 Triệu/tháng
Diện tích: 63 m²
Quận/Huyện : Bình Tân, Hồ Chí Minh
21/11/2018
Mức giá: 10 Triệu/tháng
Diện tích: 65 m²
Quận/Huyện : Bình Tân, Hồ Chí Minh
21/11/2018
Mức giá: 8 Triệu/tháng
Diện tích: 65 m²
Quận/Huyện : Bình Tân, Hồ Chí Minh
21/11/2018
Mức giá: 12 Triệu/tháng
Diện tích: 90 m²
Quận/Huyện : Bình Tân, Hồ Chí Minh
21/11/2018
Mức giá: 9 Triệu/tháng
Diện tích: 64 m²
Quận/Huyện : Bình Tân, Hồ Chí Minh
21/11/2018
Mức giá: 11.5 Triệu/tháng
Diện tích: 84 m²
Quận/Huyện : Bình Tân, Hồ Chí Minh
21/11/2018
Mức giá: 6.5 Triệu/tháng
Diện tích: 64 m²
Quận/Huyện : Bình Tân, Hồ Chí Minh
21/11/2018
Mức giá: 7.5 Triệu/tháng
Diện tích: 84 m²
Quận/Huyện : Bình Tân, Hồ Chí Minh
21/11/2018
Mức giá: 11.5 Triệu/tháng
Diện tích: 86 m²
Quận/Huyện : Bình Tân, Hồ Chí Minh
21/11/2018
Mức giá: 7.5 Triệu/tháng
Diện tích: 64 m²
Quận/Huyện : Bình Tân, Hồ Chí Minh
21/11/2018
Mức giá: 7 Triệu/tháng
Diện tích: 63.85 m²
Quận/Huyện : Bình Tân, Hồ Chí Minh
21/11/2018
Mức giá: 11 Triệu/tháng
Diện tích: 85 m²
Quận/Huyện : Bình Tân, Hồ Chí Minh
21/11/2018
Mức giá: 7.5 Triệu/tháng
Diện tích: 64 m²
Quận/Huyện : Bình Tân, Hồ Chí Minh
21/11/2018
Mức giá: 8 Triệu/tháng
Diện tích: 84 m²
Quận/Huyện : Bình Tân, Hồ Chí Minh
21/11/2018