Nhà đất cho thuê tại Quận Bình Tân

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Tỉnh/Tp: Hồ Chí Minh. Quận/Huyện: Bình Tân 1,392 bất động sản.
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 100 m²
Quận/Huyện : Bình Tân, Hồ Chí Minh
17/09/2019
Mức giá: 790 Triệu/tháng
Diện tích: 130 m²
Quận/Huyện : Bình Tân, Hồ Chí Minh
17/09/2019
Mức giá: 790 Triệu/tháng
Diện tích: 130 m²
Quận/Huyện : Bình Tân, Hồ Chí Minh
17/09/2019
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 76 m²
Quận/Huyện : Bình Tân, Hồ Chí Minh
17/09/2019
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 100 m²
Quận/Huyện : Bình Tân, Hồ Chí Minh
17/09/2019
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 75 m²
Quận/Huyện : Bình Tân, Hồ Chí Minh
17/09/2019
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 36 m²
Quận/Huyện : Bình Tân, Hồ Chí Minh
17/09/2019
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 30 m²
Quận/Huyện : Bình Tân, Hồ Chí Minh
17/09/2019
Mức giá: 5.5 Triệu/tháng
Diện tích: 61 m²
Quận/Huyện : Bình Tân, Hồ Chí Minh
17/09/2019
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 500 m²
Quận/Huyện : Bình Tân, Hồ Chí Minh
17/09/2019
Mức giá: 6.5 Triệu/tháng
Diện tích: 65 m²
Quận/Huyện : Bình Tân, Hồ Chí Minh
17/09/2019
Mức giá: 7 Triệu/tháng
Diện tích: 64 m²
Quận/Huyện : Bình Tân, Hồ Chí Minh
17/09/2019
Mức giá: 2.2 Triệu/tháng
Diện tích: 16 m²
Quận/Huyện : Bình Tân, Hồ Chí Minh
17/09/2019
Mức giá: 230 Triệu/tháng
Diện tích: 1200 m²
Quận/Huyện : Bình Tân, Hồ Chí Minh
17/09/2019
Mức giá: 220 Triệu/tháng
Diện tích: 1026 m²
Quận/Huyện : Bình Tân, Hồ Chí Minh
17/09/2019
Mức giá: 800 Triệu/tháng
Diện tích: 10000 m²
Quận/Huyện : Bình Tân, Hồ Chí Minh
17/09/2019
Mức giá: 80 Triệu/tháng
Diện tích: 300 m²
Quận/Huyện : Bình Tân, Hồ Chí Minh
17/09/2019
Mức giá: 120 Triệu/tháng
Diện tích: 190 m²
Quận/Huyện : Bình Tân, Hồ Chí Minh
17/09/2019
Mức giá: 700 Triệu/tháng
Diện tích: 10000 m²
Quận/Huyện : Bình Tân, Hồ Chí Minh
17/09/2019
Mức giá: 70 Triệu/tháng
Diện tích: 200 m²
Quận/Huyện : Bình Tân, Hồ Chí Minh
17/09/2019