Nhà đất cho thuê tại Quận Bình Tân

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Tỉnh/Tp: Hồ Chí Minh. Quận/Huyện: Bình Tân 550 bất động sản.
Mức giá: 7.5 Triệu/tháng
Diện tích: 56 m²
Quận/Huyện : Bình Tân, Hồ Chí Minh
27/02/2020
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Bình Tân, Hồ Chí Minh
27/02/2020
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Bình Tân, Hồ Chí Minh
27/02/2020
Mức giá: 5 Triệu/tháng
Diện tích: 52 m²
Quận/Huyện : Bình Tân, Hồ Chí Minh
27/02/2020
Mức giá: 12 Triệu/tháng
Diện tích: 65 m²
Quận/Huyện : Bình Tân, Hồ Chí Minh
27/02/2020
Mức giá: 1.8 Triệu/tháng
Diện tích: 16 m²
Quận/Huyện : Bình Tân, Hồ Chí Minh
27/02/2020
Mức giá: 13 Triệu/tháng
Diện tích: 70 m²
Quận/Huyện : Bình Tân, Hồ Chí Minh
27/02/2020
Mức giá: 2.3 Triệu/tháng
Diện tích: 62 m²
Quận/Huyện : Bình Tân, Hồ Chí Minh
27/02/2020
Mức giá: 1.58 Triệu/tháng
Diện tích: 72 m²
Quận/Huyện : Bình Tân, Hồ Chí Minh
27/02/2020
Mức giá: 1.58 Triệu/tháng
Diện tích: 72 m²
Quận/Huyện : Bình Tân, Hồ Chí Minh
27/02/2020
Mức giá: 6.5 Triệu/tháng
Diện tích: 71 m²
Quận/Huyện : Bình Tân, Hồ Chí Minh
27/02/2020
Mức giá: 6 Triệu/tháng
Diện tích: 70 m²
Quận/Huyện : Bình Tân, Hồ Chí Minh
27/02/2020
Mức giá: 6 Triệu/tháng
Diện tích: 70 m²
Quận/Huyện : Bình Tân, Hồ Chí Minh
27/02/2020
Mức giá: 7.5 Triệu/tháng
Diện tích: 58 m²
Quận/Huyện : Bình Tân, Hồ Chí Minh
27/02/2020
Mức giá: 1.6 Triệu/tháng
Diện tích: 83 m²
Quận/Huyện : Bình Tân, Hồ Chí Minh
27/02/2020
Mức giá: 1.6 Triệu/tháng
Diện tích: 83 m²
Quận/Huyện : Bình Tân, Hồ Chí Minh
27/02/2020
Mức giá: 1.6 Triệu/tháng
Diện tích: 83 m²
Quận/Huyện : Bình Tân, Hồ Chí Minh
27/02/2020
Mức giá: 7.5 Triệu/tháng
Diện tích: 58 m²
Quận/Huyện : Bình Tân, Hồ Chí Minh
27/02/2020
Mức giá: 5.5 Triệu/tháng
Diện tích: 65 m²
Quận/Huyện : Bình Tân, Hồ Chí Minh
27/02/2020
Mức giá: 6.5 Triệu/tháng
Diện tích: 60 m²
Quận/Huyện : Bình Tân, Hồ Chí Minh
27/02/2020