Nhà đất cho thuê tại Quận Bình Tân

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Tỉnh/Tp: Hồ Chí Minh. Quận/Huyện: Bình Tân 687 bất động sản.
Mức giá: 10 Triệu/tháng
Diện tích: 64 m²
Quận/Huyện : Bình Tân, Hồ Chí Minh
07/08/2020
Mức giá: 5.5 Triệu/tháng
Diện tích: 53 m²
Quận/Huyện : Bình Tân, Hồ Chí Minh
07/08/2020
Mức giá: 6.5 Triệu/tháng
Diện tích: 78 m²
Quận/Huyện : Bình Tân, Hồ Chí Minh
07/08/2020
Mức giá: 6 Triệu/tháng
Diện tích: 50 m²
Quận/Huyện : Bình Tân, Hồ Chí Minh
07/08/2020
Mức giá: 30 Triệu/tháng
Diện tích: 200 m²
Quận/Huyện : Bình Tân, Hồ Chí Minh
07/08/2020
Mức giá: 4.5 Triệu/tháng
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Bình Tân, Hồ Chí Minh
07/08/2020
Mức giá: 23 Triệu/tháng
Diện tích: 300 m²
Quận/Huyện : Bình Tân, Hồ Chí Minh
07/08/2020
Mức giá: 24 Triệu/tháng
Diện tích: 300 m²
Quận/Huyện : Bình Tân, Hồ Chí Minh
07/08/2020
Mức giá: 23 Triệu/tháng
Diện tích: 300 m²
Quận/Huyện : Bình Tân, Hồ Chí Minh
07/08/2020
Mức giá: 22 Triệu/tháng
Diện tích: 250 m²
Quận/Huyện : Bình Tân, Hồ Chí Minh
07/08/2020
Mức giá: 2.50 Triệu/m²/tháng
Diện tích: 300 m²
Quận/Huyện : Bình Tân, Hồ Chí Minh
07/08/2020
Mức giá: 60 Triệu/tháng
Diện tích: 800 m²
Quận/Huyện : Bình Tân, Hồ Chí Minh
07/08/2020
Mức giá: 58 Triệu/tháng
Diện tích: 750 m²
Quận/Huyện : Bình Tân, Hồ Chí Minh
07/08/2020
Mức giá: 56 Triệu/tháng
Diện tích: 700 m²
Quận/Huyện : Bình Tân, Hồ Chí Minh
07/08/2020
Mức giá: 7.5 Triệu/tháng
Diện tích: 70 m²
Quận/Huyện : Bình Tân, Hồ Chí Minh
07/08/2020
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 4600 m²
Quận/Huyện : Bình Tân, Hồ Chí Minh
07/08/2020
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 3000 m²
Quận/Huyện : Bình Tân, Hồ Chí Minh
07/08/2020
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 3100 m²
Quận/Huyện : Bình Tân, Hồ Chí Minh
07/08/2020
Mức giá: 62 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: 1200 m²
Quận/Huyện : Bình Tân, Hồ Chí Minh
07/08/2020
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 10000 m²
Quận/Huyện : Bình Tân, Hồ Chí Minh
07/08/2020