Nhà đất cho thuê tại Quận Bình Tân

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Tỉnh/Tp: Hồ Chí Minh. Quận/Huyện: Bình Tân 1,330 bất động sản.
Mức giá: 900 Triệu/tháng
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Bình Tân, Hồ Chí Minh
21/11/2019
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 110 m²
Quận/Huyện : Bình Tân, Hồ Chí Minh
21/11/2019
Mức giá: 1.50 Tỷ/tháng
Diện tích: 80 m²
Quận/Huyện : Bình Tân, Hồ Chí Minh
20/11/2019
Mức giá: 1.95 Tỷ/tháng
Diện tích: 20 m²
Quận/Huyện : Bình Tân, Hồ Chí Minh
20/11/2019
Mức giá: 16 Triệu/tháng
Diện tích: 60 m²
Quận/Huyện : Bình Tân, Hồ Chí Minh
20/11/2019
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 62 m²
Quận/Huyện : Bình Tân, Hồ Chí Minh
20/11/2019
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 45 m²
Quận/Huyện : Bình Tân, Hồ Chí Minh
20/11/2019
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 52 m²
Quận/Huyện : Bình Tân, Hồ Chí Minh
20/11/2019
Mức giá: 1.75 Tỷ/tháng
Diện tích: 50 m²
Quận/Huyện : Bình Tân, Hồ Chí Minh
20/11/2019
Mức giá: 9 Triệu/tháng
Diện tích: 75 m²
Quận/Huyện : Bình Tân, Hồ Chí Minh
20/11/2019
Mức giá: 6 Triệu/tháng
Diện tích: 65 m²
Quận/Huyện : Bình Tân, Hồ Chí Minh
20/11/2019
Mức giá: 7 Triệu/tháng
Diện tích: 76 m²
Quận/Huyện : Bình Tân, Hồ Chí Minh
20/11/2019
Mức giá: 6 Triệu/tháng
Diện tích: 70 m²
Quận/Huyện : Bình Tân, Hồ Chí Minh
20/11/2019
Mức giá: 8 Triệu/tháng
Diện tích: 84 m²
Quận/Huyện : Bình Tân, Hồ Chí Minh
20/11/2019
Mức giá: 500 Triệu/tháng
Diện tích: 100 m²
Quận/Huyện : Bình Tân, Hồ Chí Minh
20/11/2019
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Bình Tân, Hồ Chí Minh
20/11/2019
Mức giá: 9 Triệu/tháng
Diện tích: 84 m²
Quận/Huyện : Bình Tân, Hồ Chí Minh
20/11/2019
Mức giá: 10 Triệu/tháng
Diện tích: 65 m²
Quận/Huyện : Bình Tân, Hồ Chí Minh
20/11/2019
Mức giá: 8 Triệu/tháng
Diện tích: 84 m²
Quận/Huyện : Bình Tân, Hồ Chí Minh
20/11/2019
Mức giá: 7.5 Triệu/tháng
Diện tích: 65 m²
Quận/Huyện : Bình Tân, Hồ Chí Minh
20/11/2019