Nhà đất cho thuê tại Quận Bình Tân

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Tỉnh/Tp: Hồ Chí Minh. Quận/Huyện: Bình Tân 1,285 bất động sản.
Mức giá: 4.5 Triệu/tháng
Diện tích: 73 m²
Quận/Huyện : Bình Tân, Hồ Chí Minh
06/12/2016
Mức giá: 5.5 Triệu/tháng
Diện tích: 65 m²
Quận/Huyện : Bình Tân, Hồ Chí Minh
06/12/2016
Mức giá: 1 Triệu/tháng
Diện tích: 59 m²
Quận/Huyện : Bình Tân, Hồ Chí Minh
06/12/2016
Mức giá: 1.30 Tỷ/tháng
Diện tích: 56 m²
Quận/Huyện : Bình Tân, Hồ Chí Minh
06/12/2016
Mức giá: 15 Triệu/tháng
Diện tích: 60 m²
Quận/Huyện : Bình Tân, Hồ Chí Minh
06/12/2016
Mức giá: 5.5 Triệu/tháng
Diện tích: 64 m²
Quận/Huyện : Bình Tân, Hồ Chí Minh
06/12/2016
Mức giá: 5.5 Triệu/tháng
Diện tích: 50 m²
Quận/Huyện : Bình Tân, Hồ Chí Minh
06/12/2016
Mức giá: 6 Triệu/tháng
Diện tích: 65 m²
Quận/Huyện : Bình Tân, Hồ Chí Minh
06/12/2016
Mức giá: 4 Triệu/tháng
Diện tích: 50 m²
Quận/Huyện : Bình Tân, Hồ Chí Minh
06/12/2016
Mức giá: 5 Triệu/tháng
Diện tích: 70 m²
Quận/Huyện : Bình Tân, Hồ Chí Minh
06/12/2016
Mức giá: 4 Triệu/tháng
Diện tích: 65 m²
Quận/Huyện : Bình Tân, Hồ Chí Minh
06/12/2016
Mức giá: 5 Triệu/tháng
Diện tích: 92 m²
Quận/Huyện : Bình Tân, Hồ Chí Minh
06/12/2016
Mức giá: 6.5 Triệu/tháng
Diện tích: 80 m²
Quận/Huyện : Bình Tân, Hồ Chí Minh
06/12/2016
Mức giá: 4.5 Triệu/tháng
Diện tích: 65 m²
Quận/Huyện : Bình Tân, Hồ Chí Minh
06/12/2016
Mức giá: 6 Triệu/tháng
Diện tích: 65 m²
Quận/Huyện : Bình Tân, Hồ Chí Minh
06/12/2016
Mức giá: 28 Triệu/tháng
Diện tích: 160 m²
Quận/Huyện : Bình Tân, Hồ Chí Minh
06/12/2016
Mức giá: 4 Triệu/tháng
Diện tích: 40 m²
Quận/Huyện : Bình Tân, Hồ Chí Minh
06/12/2016
Mức giá: 4 Triệu/tháng
Diện tích: 72 m²
Quận/Huyện : Bình Tân, Hồ Chí Minh
06/12/2016
Mức giá: 4.5 Triệu/tháng
Diện tích: 68 m²
Quận/Huyện : Bình Tân, Hồ Chí Minh
06/12/2016
Mức giá: 7 Triệu/tháng
Diện tích: 125 m²
Quận/Huyện : Bình Tân, Hồ Chí Minh
06/12/2016