Nhà đất cho thuê tại Quận Bình Tân

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Tỉnh/Tp: Hồ Chí Minh. Quận/Huyện: Bình Tân 1,083 bất động sản.
Mức giá: 4.5 Triệu/tháng
Diện tích: 60 m²
Quận/Huyện : Bình Tân, Hồ Chí Minh
18/02/2017
Mức giá: 5.5 Triệu/tháng
Diện tích: 68 m²
Quận/Huyện : Bình Tân, Hồ Chí Minh
18/02/2017
Mức giá: 9 Triệu/tháng
Diện tích: 118 m²
Quận/Huyện : Bình Tân, Hồ Chí Minh
18/02/2017
Mức giá: 9 Triệu/tháng
Diện tích: 81 m²
Quận/Huyện : Bình Tân, Hồ Chí Minh
18/02/2017
Mức giá: 70 Triệu/tháng
Diện tích: 1170 m²
Quận/Huyện : Bình Tân, Hồ Chí Minh
18/02/2017
Mức giá: 280 Triệu/tháng
Diện tích: 7100 m²
Quận/Huyện : Bình Tân, Hồ Chí Minh
18/02/2017
Mức giá: 4 Triệu/tháng
Diện tích: 74 m²
Quận/Huyện : Bình Tân, Hồ Chí Minh
18/02/2017
Mức giá: 5 Triệu/tháng
Diện tích: 80 m²
Quận/Huyện : Bình Tân, Hồ Chí Minh
18/02/2017
Mức giá: 6 Triệu/tháng
Diện tích: 85 m²
Quận/Huyện : Bình Tân, Hồ Chí Minh
18/02/2017
Mức giá: 16 Triệu/m²/tháng
Diện tích: 61 m²
Quận/Huyện : Bình Tân, Hồ Chí Minh
18/02/2017
Mức giá: 8.5 Triệu/tháng
Diện tích: 85 m²
Quận/Huyện : Bình Tân, Hồ Chí Minh
18/02/2017
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 225 m²
Quận/Huyện : Bình Tân, Hồ Chí Minh
18/02/2017
Mức giá: 5 Triệu/tháng
Diện tích: 86 m²
Quận/Huyện : Bình Tân, Hồ Chí Minh
18/02/2017
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 2145 m²
Quận/Huyện : Bình Tân, Hồ Chí Minh
18/02/2017
Mức giá: 941 Triệu/tháng
Diện tích: 70 m²
Quận/Huyện : Bình Tân, Hồ Chí Minh
18/02/2017
Mức giá: 8.5 Triệu/tháng
Diện tích: 118 m²
Quận/Huyện : Bình Tân, Hồ Chí Minh
18/02/2017
Mức giá: 8.5 Triệu/tháng
Diện tích: 65 m²
Quận/Huyện : Bình Tân, Hồ Chí Minh
18/02/2017
Mức giá: 5.5 Triệu/tháng
Diện tích: 75 m²
Quận/Huyện : Bình Tân, Hồ Chí Minh
18/02/2017
Mức giá: 4.5 Triệu/tháng
Diện tích: 38 m²
Quận/Huyện : Bình Tân, Hồ Chí Minh
18/02/2017
Mức giá: 4.5 Triệu/tháng
Diện tích: 40 m²
Quận/Huyện : Bình Tân, Hồ Chí Minh
18/02/2017