Nhà đất cho thuê tại Quận Bình Tân

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Tỉnh/Tp: Hồ Chí Minh. Quận/Huyện: Bình Tân 889 bất động sản.
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Bình Tân, Hồ Chí Minh
29/06/2017
Mức giá: 4.5 Triệu/tháng
Diện tích: 41 m²
Quận/Huyện : Bình Tân, Hồ Chí Minh
29/06/2017
Mức giá: 4.5 Triệu/tháng
Diện tích: 38 m²
Quận/Huyện : Bình Tân, Hồ Chí Minh
29/06/2017
Mức giá: 6 Triệu/tháng
Diện tích: 80 m²
Quận/Huyện : Bình Tân, Hồ Chí Minh
29/06/2017
Mức giá: 6 Triệu/tháng
Diện tích: 83 m²
Quận/Huyện : Bình Tân, Hồ Chí Minh
29/06/2017
Mức giá: 31 Triệu/tháng
Diện tích: 700 m²
Quận/Huyện : Bình Tân, Hồ Chí Minh
29/06/2017
Mức giá: 50 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: 1800 m²
Quận/Huyện : Bình Tân, Hồ Chí Minh
29/06/2017
Mức giá: 70 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: 6000 m²
Quận/Huyện : Bình Tân, Hồ Chí Minh
29/06/2017
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 1500 m²
Quận/Huyện : Bình Tân, Hồ Chí Minh
29/06/2017
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 1050 m²
Quận/Huyện : Bình Tân, Hồ Chí Minh
29/06/2017
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 722 m²
Quận/Huyện : Bình Tân, Hồ Chí Minh
29/06/2017
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Bình Tân, Hồ Chí Minh
29/06/2017
Mức giá: 55 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: 3000 m²
Quận/Huyện : Bình Tân, Hồ Chí Minh
29/06/2017
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Bình Tân, Hồ Chí Minh
29/06/2017
Mức giá: 50 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: 1400 m²
Quận/Huyện : Bình Tân, Hồ Chí Minh
29/06/2017
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Bình Tân, Hồ Chí Minh
29/06/2017
Mức giá: 42 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: 4500 m²
Quận/Huyện : Bình Tân, Hồ Chí Minh
29/06/2017
Mức giá: 42 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: 9000 m²
Quận/Huyện : Bình Tân, Hồ Chí Minh
29/06/2017
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Bình Tân, Hồ Chí Minh
29/06/2017
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 3700 m²
Quận/Huyện : Bình Tân, Hồ Chí Minh
29/06/2017