Nhà đất cho thuê tại quận 5

Nhà đất cho thuê tại Quận 5

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Tỉnh/Tp: Hồ Chí Minh. Quận/Huyện: Quận 5 3,520 bất động sản.
Mức giá: 160 Triệu/tháng
Diện tích: 100 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
24/01/2017
Mức giá: 50 Triệu/tháng
Diện tích: 72 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
24/01/2017
Mức giá: 60 Triệu/tháng
Diện tích: 80 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
24/01/2017
Mức giá: 80 Triệu/tháng
Diện tích: 100 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
24/01/2017
Mức giá: 70 Triệu/tháng
Diện tích: 88 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
24/01/2017
Mức giá: 55 Triệu/tháng
Diện tích: 150 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
24/01/2017
Mức giá: 57 Triệu/tháng
Diện tích: 80 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
24/01/2017
Mức giá: 35 Triệu/tháng
Diện tích: 34 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
24/01/2017
Mức giá: 42 Triệu/tháng
Diện tích: 94.3 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
24/01/2017
Mức giá: 150 Triệu/tháng
Diện tích: 102 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
24/01/2017
Mức giá: 40 Triệu/tháng
Diện tích: 200 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
24/01/2017
Mức giá: 50 Triệu/tháng
Diện tích: 81 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
24/01/2017
Mức giá: 260 Triệu/tháng
Diện tích: 153 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
24/01/2017
Mức giá: 12 Triệu/tháng
Diện tích: 93 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
24/01/2017
Mức giá: 1.6 Triệu/tháng
Diện tích: 10 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
24/01/2017
Mức giá: 2.5 Triệu/tháng
Diện tích: 8 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
24/01/2017
Mức giá: 9 Triệu/tháng
Diện tích: 40 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
24/01/2017
Mức giá: 3.8 Triệu/tháng
Diện tích: 20 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
24/01/2017
Mức giá: 9 Triệu/tháng
Diện tích: 40 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
24/01/2017
Mức giá: 20 Triệu/tháng
Diện tích: 130 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
24/01/2017