Nhà đất cho thuê tại Quận 5

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Tỉnh/Tp: Hồ Chí Minh. Quận/Huyện: Quận 5 3,591 bất động sản.
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
18/06/2019
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
18/06/2019
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
18/06/2019
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
18/06/2019
Mức giá: 46 Triệu/tháng
Diện tích: 115 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
18/06/2019
Mức giá: 60 Triệu/tháng
Diện tích: 425 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
18/06/2019
Mức giá: 80 Triệu/tháng
Diện tích: 480 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
18/06/2019
Mức giá: 50 Triệu/tháng
Diện tích: 120 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
18/06/2019
Mức giá: 45 Triệu/tháng
Diện tích: 60 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
18/06/2019
Mức giá: 50 Triệu/tháng
Diện tích: 80 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
18/06/2019
Mức giá: 140 Triệu/tháng
Diện tích: 347 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
18/06/2019
Mức giá: 65 Triệu/tháng
Diện tích: 320 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
18/06/2019
Mức giá: 70 Triệu/tháng
Diện tích: 90 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
18/06/2019
Mức giá: 250 Triệu/tháng
Diện tích: 560 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
18/06/2019
Mức giá: 50 Triệu/tháng
Diện tích: 80 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
18/06/2019
Mức giá: 60 Triệu/tháng
Diện tích: 80 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
18/06/2019
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
18/06/2019
Mức giá: 130 Triệu/tháng
Diện tích: 45 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
18/06/2019
Mức giá: 45 Triệu/tháng
Diện tích: 160 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
18/06/2019
Mức giá: 75 Triệu/tháng
Diện tích: 284 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
18/06/2019