Nhà đất cho thuê tại quận 5

Nhà đất cho thuê tại Quận 5

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Tỉnh/Tp: Hồ Chí Minh. Quận/Huyện: Quận 5 4,593 bất động sản.
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 557 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
20/10/2018
Mức giá: 65 Triệu/tháng
Diện tích: 126 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
20/10/2018
Mức giá: 70 Triệu/tháng
Diện tích: 126 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
20/10/2018
Mức giá: 6.50 Triệu/tháng
Diện tích: 126 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
20/10/2018
Mức giá: 15 Triệu/tháng
Diện tích: 77 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
20/10/2018
Mức giá: 15 Triệu/tháng
Diện tích: 77 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
20/10/2018
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
20/10/2018
Mức giá: 11 Triệu/tháng
Diện tích: 72 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
20/10/2018
Mức giá: 25 Triệu/tháng
Diện tích: 80 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
20/10/2018
Mức giá: 15.5 Triệu/tháng
Diện tích: 86 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
20/10/2018
Mức giá: 10 Triệu/tháng
Diện tích: 30 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
20/10/2018
Mức giá: 13.5 Triệu/tháng
Diện tích: 86 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
20/10/2018
Mức giá: 80 Triệu/tháng
Diện tích: 240 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
20/10/2018
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
20/10/2018
Mức giá: 55 Triệu/tháng
Diện tích: 300 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
20/10/2018
Mức giá: 12 Triệu/tháng
Diện tích: 34 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
20/10/2018
Mức giá: 12 Triệu/tháng
Diện tích: 34 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
20/10/2018
Mức giá: 20 Triệu/tháng
Diện tích: 80 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
20/10/2018
Mức giá: 20 Triệu/tháng
Diện tích: 130 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
20/10/2018
Mức giá: 12.5 Triệu/tháng
Diện tích: 72 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
20/10/2018