Nhà đất cho thuê tại Quận 5

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Tỉnh/Tp: Hồ Chí Minh. Quận/Huyện: Quận 5 3,124 bất động sản.
Mức giá: 40 Triệu/tháng
Diện tích: 150 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
12/12/2019
Mức giá: 70 Triệu/tháng
Diện tích: 382 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
12/12/2019
Mức giá: 50 Triệu/tháng
Diện tích: 80 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
12/12/2019
Mức giá: 25 Triệu/tháng
Diện tích: 65 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
12/12/2019
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 25 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
12/12/2019
Mức giá: 14 Triệu/tháng
Diện tích: 85 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
12/12/2019
Mức giá: 14 Triệu/tháng
Diện tích: 86 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
12/12/2019
Mức giá: 14.5 Triệu/tháng
Diện tích: 90 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
12/12/2019
Mức giá: 15 Triệu/tháng
Diện tích: 96 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
12/12/2019
Mức giá: 10 Triệu/tháng
Diện tích: 50 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
12/12/2019
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
12/12/2019
Mức giá: 25 Triệu/tháng
Diện tích: 60 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
12/12/2019
Mức giá: 25 Triệu/tháng
Diện tích: 65 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
12/12/2019
Mức giá: 65 Triệu/tháng
Diện tích: 190 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
12/12/2019
Mức giá: 190 Triệu/tháng
Diện tích: 180 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
12/12/2019
Mức giá: 60 Triệu/tháng
Diện tích: 112 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
12/12/2019
Mức giá: 14 Triệu/tháng
Diện tích: 100 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
12/12/2019
Mức giá: 15 Triệu/tháng
Diện tích: 110 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
12/12/2019
Mức giá: 10 Triệu/tháng
Diện tích: 100 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
12/12/2019
Mức giá: 10 Triệu/tháng
Diện tích: 75 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
12/12/2019