Nhà đất cho thuê tại quận 5

Nhà đất cho thuê tại Quận 5

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Tỉnh/Tp: Hồ Chí Minh. Quận/Huyện: Quận 5 5,163 bất động sản.
Mức giá: 50 Triệu/tháng
Diện tích: 81.84 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
24/06/2018
Mức giá: 40 Triệu/tháng
Diện tích: 59.8 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
24/06/2018
Mức giá: 27 Triệu/tháng
Diện tích: 35 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
24/06/2018
Mức giá: 40 Triệu/tháng
Diện tích: 42 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
24/06/2018
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 34 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
23/06/2018
Mức giá: 12 Triệu/tháng
Diện tích: 650 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
23/06/2018
Mức giá: 12 Triệu/tháng
Diện tích: 92 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
23/06/2018
Mức giá: 7 Triệu/tháng
Diện tích: 80 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
23/06/2018
Mức giá: 9.5 Triệu/tháng
Diện tích: 75 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
23/06/2018
Mức giá: 380 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: 60 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
23/06/2018
Mức giá: 6.5 Triệu/tháng
Diện tích: 60 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
23/06/2018
Mức giá: 9 Triệu/tháng
Diện tích: 65 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
23/06/2018
Mức giá: 12 Triệu/tháng
Diện tích: 77 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
23/06/2018
Mức giá: 12 Triệu/tháng
Diện tích: 95 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
23/06/2018
Mức giá: 7 Triệu/tháng
Diện tích: 82 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
23/06/2018
Mức giá: 10 Triệu/tháng
Diện tích: 72 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
23/06/2018
Mức giá: 5.5 Triệu/tháng
Diện tích: 60 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
23/06/2018
Mức giá: 11 Triệu/tháng
Diện tích: 100 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
23/06/2018
Mức giá: 6 Triệu/tháng
Diện tích: 60 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
23/06/2018
Mức giá: 15.5 Triệu/tháng
Diện tích: 102 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
23/06/2018