Nhà đất cho thuê tại Quận 5

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Tỉnh/Tp: Hồ Chí Minh. Quận/Huyện: Quận 5 3,156 bất động sản.
Mức giá: 18 Triệu/tháng
Diện tích: 131 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
07/08/2020
Mức giá: 17 Triệu/tháng
Diện tích: 121 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
07/08/2020
Mức giá: 95 Triệu/tháng
Diện tích: 400 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
07/08/2020
Mức giá: 150 Triệu/tháng
Diện tích: 560 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
07/08/2020
Mức giá: 185 Triệu/tháng
Diện tích: 240 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
07/08/2020
Mức giá: 150 Triệu/tháng
Diện tích: 215 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
07/08/2020
Mức giá: 140 Triệu/tháng
Diện tích: 400 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
07/08/2020
Mức giá: 13 Triệu/tháng
Diện tích: 80 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
07/08/2020
Mức giá: 8 Triệu/tháng
Diện tích: 65 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
07/08/2020
Mức giá: 12 Triệu/tháng
Diện tích: 90 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
07/08/2020
Mức giá: 11 Triệu/tháng
Diện tích: 40 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
07/08/2020
Mức giá: 12 Triệu/tháng
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
07/08/2020
Mức giá: 17 Triệu/tháng
Diện tích: 130 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
07/08/2020
Mức giá: 16 Triệu/tháng
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
07/08/2020
Mức giá: 20 Triệu/tháng
Diện tích: 80 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
07/08/2020
Mức giá: 11 Triệu/tháng
Diện tích: 72 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
07/08/2020
Mức giá: 14 Triệu/tháng
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
07/08/2020
Mức giá: 90 Triệu/tháng
Diện tích: 115 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
07/08/2020
Mức giá: 48 Triệu/tháng
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
07/08/2020
Mức giá: 9 Triệu/tháng
Diện tích: 68 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
07/08/2020