Nhà đất cho thuê tại quận 5

Nhà đất cho thuê tại Quận 5

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Tỉnh/Tp: Hồ Chí Minh. Quận/Huyện: Quận 5 3,279 bất động sản.
Mức giá: 60 Triệu/tháng
Diện tích: 67 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
24/02/2017
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 200 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
24/02/2017
Mức giá: 60 Triệu/tháng
Diện tích: 80 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
24/02/2017
Mức giá: 25 Triệu/tháng
Diện tích: 41 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
24/02/2017
Mức giá: 450 Triệu/tháng
Diện tích: 280 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
24/02/2017
Mức giá: 9 Triệu/tháng
Diện tích: 63 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
24/02/2017
Mức giá: 30 Triệu/tháng
Diện tích: 60 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
24/02/2017
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 240 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
24/02/2017
Mức giá: 100 Triệu/tháng
Diện tích: 168 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
24/02/2017
Mức giá: 133.8 Triệu/tháng
Diện tích: 120 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
24/02/2017
Mức giá: 70 Triệu/tháng
Diện tích: 138.6 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
24/02/2017
Mức giá: 75 Triệu/tháng
Diện tích: 300 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
24/02/2017
Mức giá: 75 Triệu/tháng
Diện tích: 100 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
24/02/2017
Mức giá: 111.3 Triệu/tháng
Diện tích: 100 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
24/02/2017
Mức giá: 90 Triệu/tháng
Diện tích: 77 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
24/02/2017
Mức giá: 60 Triệu/tháng
Diện tích: 112.2 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
24/02/2017
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 150 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
24/02/2017
Mức giá: 66.8 Triệu/tháng
Diện tích: 110 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
24/02/2017
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 124 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
24/02/2017
Mức giá: 55 Triệu/tháng
Diện tích: 92 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
24/02/2017