Nhà đất cho thuê tại Quận 5

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Tỉnh/Tp: Hồ Chí Minh. Quận/Huyện: Quận 5 3,491 bất động sản.
Mức giá: 400 Triệu/tháng
Diện tích: 220 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
25/10/2016
Mức giá: 11 Triệu/tháng
Diện tích: 110 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
25/10/2016
Mức giá: 10.5 Triệu/tháng
Diện tích: 78 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
25/10/2016
Mức giá: 10 Triệu/tháng
Diện tích: 108 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
25/10/2016
Mức giá: 26 Triệu/tháng
Diện tích: 126 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
25/10/2016
Mức giá: 131.04 Triệu/tháng
Diện tích: 160 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
25/10/2016
Mức giá: 65 Triệu/tháng
Diện tích: 160 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
25/10/2016
Mức giá: 65 Triệu/tháng
Diện tích: 160 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
25/10/2016
Mức giá: 45 Triệu/tháng
Diện tích: 80 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
25/10/2016
Mức giá: 22.54 Triệu/tháng
Diện tích: 72 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
25/10/2016
Mức giá: 77.94 Triệu/tháng
Diện tích: 85.5 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
25/10/2016
Mức giá: 45 Triệu/tháng
Diện tích: 80 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
25/10/2016
Mức giá: 60 Triệu/tháng
Diện tích: 85.5 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
25/10/2016
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
25/10/2016
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
25/10/2016
Mức giá: 50 Triệu/tháng
Diện tích: 90 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
25/10/2016
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
25/10/2016
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
25/10/2016
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
25/10/2016
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 60 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
25/10/2016