Nhà đất cho thuê tại Quận 5

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Tỉnh/Tp: Hồ Chí Minh. Quận/Huyện: Quận 5 2,421 bất động sản.
Mức giá: 10 Triệu/tháng
Diện tích: 75 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
01/06/2020
Mức giá: 40 Triệu/tháng
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
01/06/2020
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
01/06/2020
Mức giá: 71 Triệu/tháng
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
01/06/2020
Mức giá: 68 Triệu/tháng
Diện tích: 100 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
01/06/2020
Mức giá: 60 Triệu/tháng
Diện tích: 22 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
01/06/2020
Mức giá: 90 Triệu/tháng
Diện tích: 100 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
01/06/2020
Mức giá: 130 Triệu/tháng
Diện tích: 1000 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
01/06/2020
Mức giá: 40 Triệu/tháng
Diện tích: 300 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
01/06/2020
Mức giá: 48 Triệu/tháng
Diện tích: 96 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
01/06/2020
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 157.5 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
01/06/2020
Mức giá: 70 Triệu/tháng
Diện tích: 68 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
01/06/2020
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
01/06/2020
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
01/06/2020
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
01/06/2020
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
01/06/2020
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
01/06/2020
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
01/06/2020
Mức giá: 22 Triệu/tháng
Diện tích: 132 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
01/06/2020
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
01/06/2020