Nhà đất cho thuê tại quận 5

Nhà đất cho thuê tại Quận 5

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Tỉnh/Tp: Hồ Chí Minh. Quận/Huyện: Quận 5 5,168 bất động sản.
Mức giá: 9 Triệu/tháng
Diện tích: 55 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
26/05/2018
Mức giá: 9 Triệu/tháng
Diện tích: 55 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
26/05/2018
Mức giá: 16 Triệu/tháng
Diện tích: 130 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
26/05/2018
Mức giá: 12 Triệu/tháng
Diện tích: 78 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
26/05/2018
Mức giá: 11 Triệu/tháng
Diện tích: 65 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
26/05/2018
Mức giá: 13 Triệu/tháng
Diện tích: 78 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
26/05/2018
Mức giá: 22 Triệu/tháng
Diện tích: 132 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
26/05/2018
Mức giá: 15 Triệu/tháng
Diện tích: 101 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
26/05/2018
Mức giá: 12 Triệu/tháng
Diện tích: 71 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
26/05/2018
Mức giá: 13.5 Triệu/tháng
Diện tích: 86 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
26/05/2018
Mức giá: 16 Triệu/tháng
Diện tích: 132 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
26/05/2018
Mức giá: 12 Triệu/tháng
Diện tích: 90 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
26/05/2018
Mức giá: 11 Triệu/tháng
Diện tích: 70 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
26/05/2018
Mức giá: 11 Triệu/tháng
Diện tích: 71 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
26/05/2018
Mức giá: 9 Triệu/tháng
Diện tích: 55 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
26/05/2018
Mức giá: 9 Triệu/tháng
Diện tích: 55 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
26/05/2018
Mức giá: 14 Triệu/tháng
Diện tích: 75 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
26/05/2018
Mức giá: 12 Triệu/tháng
Diện tích: 97 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
26/05/2018
Mức giá: 14 Triệu/tháng
Diện tích: 75 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
26/05/2018
Mức giá: 9.5 Triệu/tháng
Diện tích: 80 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
26/05/2018