Nhà đất cho thuê tại Phường Phường 12, quận 5

Nhà đất cho thuê tại Phường Phường 12, Quận 5

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Tỉnh/Tp: Hồ Chí Minh. Quận/Huyện: Quận 5. Phường/Xã: Phường 12 306 bất động sản.
Mức giá: 90 Triệu/tháng
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
24/03/2018
Mức giá: 90 Triệu/tháng
Diện tích: 80 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
24/03/2018
Mức giá: 18 Triệu/tháng
Diện tích: 18 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
24/03/2018
Mức giá: 20 Triệu/tháng
Diện tích: 132 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
24/03/2018
Mức giá: 90 Triệu/tháng
Diện tích: 105 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
24/03/2018
Mức giá: 120 Triệu/tháng
Diện tích: 96 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
24/03/2018
Mức giá: 22 Triệu/tháng
Diện tích: 130 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
24/03/2018
Mức giá: 18 Triệu/tháng
Diện tích: 121 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
24/03/2018
Mức giá: 5 Trăm nghìn/tháng
Diện tích: 50 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
24/03/2018
Mức giá: 5 Trăm nghìn/tháng
Diện tích: 50 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
24/03/2018
Mức giá: 5 Trăm nghìn/tháng
Diện tích: 45 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
24/03/2018
Mức giá: 18 Triệu/tháng
Diện tích: 136 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
24/03/2018
Mức giá: 295 Triệu/tháng
Diện tích: 216 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
23/03/2018
Mức giá: 45 Triệu/tháng
Diện tích: 64 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
23/03/2018
Mức giá: 18 Triệu/tháng
Diện tích: 132 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
23/03/2018
Mức giá: 22.5 Triệu/tháng
Diện tích: 126 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
23/03/2018
Mức giá: 50 Triệu/tháng
Diện tích: 99 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
23/03/2018
Mức giá: 16 Triệu/tháng
Diện tích: 130 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
23/03/2018
Mức giá: 18 Triệu/tháng
Diện tích: 135 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
23/03/2018
Mức giá: 19 Triệu/tháng
Diện tích: 135 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
23/03/2018