Nhà đất cho thuê tại Phường Phường 9, quận 5

Nhà đất cho thuê tại Phường Phường 9, Quận 5

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Tỉnh/Tp: Hồ Chí Minh. Quận/Huyện: Quận 5. Phường/Xã: Phường 9 186 bất động sản.
Mức giá: 62 Triệu/tháng
Diện tích: 62 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
30/03/2017
Mức giá: 66.78 Triệu/tháng
Diện tích: 96 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
30/03/2017
Mức giá: 8.5 Triệu/tháng
Diện tích: 60 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
30/03/2017
Mức giá: 10.5 Triệu/tháng
Diện tích: 60 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
30/03/2017
Mức giá: 113 Triệu/tháng
Diện tích: 104 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
30/03/2017
Mức giá: 65 Triệu/tháng
Diện tích: 76 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
30/03/2017
Mức giá: 12 Triệu/tháng
Diện tích: 60 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
30/03/2017
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 180 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
29/03/2017
Mức giá: 60 Triệu/tháng
Diện tích: 93.32 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
29/03/2017
Mức giá: 68 Triệu/tháng
Diện tích: 108 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
29/03/2017
Mức giá: 130 Triệu/tháng
Diện tích: 80 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
29/03/2017
Mức giá: 222.85 Triệu/tháng
Diện tích: 96 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
29/03/2017
Mức giá: 70 Triệu/tháng
Diện tích: 105 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
29/03/2017
Mức giá: 42 Triệu/tháng
Diện tích: 100 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
29/03/2017
Mức giá: 110 Triệu/tháng
Diện tích: 186 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
29/03/2017
Mức giá: 23 Triệu/tháng
Diện tích: 50 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
29/03/2017
Mức giá: 40 Triệu/tháng
Diện tích: 105.6 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
29/03/2017
Mức giá: 30 Triệu/tháng
Diện tích: 60 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
29/03/2017
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
29/03/2017
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
29/03/2017