Nhà đất cho thuê tại Phường Phường 2, quận 5

Nhà đất cho thuê tại Phường Phường 2, Quận 5

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Tỉnh/Tp: Hồ Chí Minh. Quận/Huyện: Quận 5. Phường/Xã: Phường 2 204 bất động sản.
Mức giá: 60 Triệu/tháng
Diện tích: 72 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
30/03/2017
Mức giá: 42 Triệu/tháng
Diện tích: 138 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
30/03/2017
Mức giá: 75 Triệu/tháng
Diện tích: 48 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
30/03/2017
Mức giá: 270 Triệu/tháng
Diện tích: 153 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
30/03/2017
Mức giá: 40 Triệu/tháng
Diện tích: 154 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
30/03/2017
Mức giá: 300 Triệu/tháng
Diện tích: 144.5 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
30/03/2017
Mức giá: 100 Triệu/tháng
Diện tích: 140 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
30/03/2017
Mức giá: 65 Triệu/tháng
Diện tích: 75 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
30/03/2017
Mức giá: 75 Triệu/tháng
Diện tích: 336 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
30/03/2017
Mức giá: 160 Triệu/tháng
Diện tích: 100 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
29/03/2017
Mức giá: 190 Triệu/tháng
Diện tích: 180 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
29/03/2017
Mức giá: 30 Triệu/tháng
Diện tích: 81 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
29/03/2017
Mức giá: 60 Triệu/tháng
Diện tích: 60 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
29/03/2017
Mức giá: 60 Triệu/tháng
Diện tích: 112.5 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
29/03/2017
Mức giá: 50 Triệu/tháng
Diện tích: 48 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
29/03/2017
Mức giá: 280 Triệu/tháng
Diện tích: 144.5 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
29/03/2017
Mức giá: 60 Triệu/tháng
Diện tích: 90 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
29/03/2017
Mức giá: 60 Triệu/tháng
Diện tích: 90 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
29/03/2017
Mức giá: 300 Triệu/tháng
Diện tích: 160 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
29/03/2017
Mức giá: 75 Triệu/tháng
Diện tích: 100 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
29/03/2017