Nhà đất cho thuê tại Phường Phường 1, quận 5

Nhà đất cho thuê tại Phường Phường 1, Quận 5

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Tỉnh/Tp: Hồ Chí Minh. Quận/Huyện: Quận 5. Phường/Xã: Phường 1 589 bất động sản.
Mức giá: 11 Triệu/tháng
Diện tích: 80 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
18/02/2018
Mức giá: 14.5 Triệu/tháng
Diện tích: 50 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
13/02/2018
Mức giá: 13 Triệu/tháng
Diện tích: 90 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
13/02/2018
Mức giá: 13 Triệu/tháng
Diện tích: 90 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
13/02/2018
Mức giá: 13 Triệu/tháng
Diện tích: 84 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
13/02/2018
Mức giá: 11 Triệu/tháng
Diện tích: 72 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
13/02/2018
Mức giá: 4 Trăm nghìn/tháng
Diện tích: 40 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
13/02/2018
Mức giá: 4 Trăm nghìn/tháng
Diện tích: 40 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
13/02/2018
Mức giá: 11 Triệu/tháng
Diện tích: 75 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
13/02/2018
Mức giá: 13 Triệu/tháng
Diện tích: 90 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
13/02/2018
Mức giá: 13 Triệu/tháng
Diện tích: 90 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
12/02/2018
Mức giá: 4.8 Triệu/tháng
Diện tích: 30 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
12/02/2018
Mức giá: 5.5 Triệu/tháng
Diện tích: 30 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
12/02/2018
Mức giá: 5.5 Triệu/tháng
Diện tích: 35 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
12/02/2018
Mức giá: 16 Triệu/tháng
Diện tích: 60 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
12/02/2018
Mức giá: 11 Triệu/tháng
Diện tích: 84 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
12/02/2018
Mức giá: 14 Triệu/tháng
Diện tích: 84 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
12/02/2018
Mức giá: 11 Triệu/tháng
Diện tích: 84 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
12/02/2018
Mức giá: 40 Triệu/tháng
Diện tích: 75 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
10/02/2018
Mức giá: 60 Triệu/tháng
Diện tích: 105 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
10/02/2018