Nhà đất cho thuê tại Phường Phường 1, quận 5

Nhà đất cho thuê tại Phường Phường 1, Quận 5

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Tỉnh/Tp: Hồ Chí Minh. Quận/Huyện: Quận 5. Phường/Xã: Phường 1 639 bất động sản.
Mức giá: 9 Triệu/tháng
Diện tích: 55 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
24/04/2018
Mức giá: 9 Triệu/tháng
Diện tích: 55 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
24/04/2018
24/04/2018
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
24/04/2018
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
24/04/2018
Mức giá: 40 Triệu/tháng
Diện tích: 60 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
24/04/2018
Mức giá: 84 Triệu/tháng
Diện tích: 132 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
24/04/2018
Mức giá: 11.5 Triệu/tháng
Diện tích: 96 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
24/04/2018
Mức giá: 13.5 Triệu/tháng
Diện tích: 88 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
24/04/2018
Mức giá: 79 Triệu/tháng
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
24/04/2018
Mức giá: 10 Triệu/tháng
Diện tích: 86 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
24/04/2018
Mức giá: 11.5 Triệu/tháng
Diện tích: 74 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
24/04/2018
Mức giá: 10.5 Triệu/tháng
Diện tích: 72 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
24/04/2018
Mức giá: 13 Triệu/tháng
Diện tích: 90 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
24/04/2018
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
24/04/2018
Mức giá: 92 Triệu/tháng
Diện tích: 121 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
24/04/2018
Mức giá: 11 Triệu/tháng
Diện tích: 72 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
24/04/2018
Mức giá: 13 Triệu/tháng
Diện tích: 84 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
24/04/2018
Mức giá: 13 Triệu/tháng
Diện tích: 75 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
24/04/2018
Mức giá: 180 Triệu/tháng
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
24/04/2018