Nhà đất cho thuê tại Phường Phường 3, quận 5

Nhà đất cho thuê tại Phường Phường 3, Quận 5

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Tỉnh/Tp: Hồ Chí Minh. Quận/Huyện: Quận 5. Phường/Xã: Phường 3 131 bất động sản.
Mức giá: 50 Triệu/tháng
Diện tích: 125 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
30/03/2017
Mức giá: 68 Triệu/tháng
Diện tích: 300 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
30/03/2017
Mức giá: 250 Triệu/tháng
Diện tích: 140 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
30/03/2017
Mức giá: 75 Triệu/tháng
Diện tích: 125 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
30/03/2017
Mức giá: 65 Triệu/tháng
Diện tích: 81 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
29/03/2017
Mức giá: 100 Triệu/tháng
Diện tích: 220 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
29/03/2017
Mức giá: 55 Triệu/tháng
Diện tích: 104.4 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
29/03/2017
Mức giá: 75 Triệu/tháng
Diện tích: 138 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
29/03/2017
Mức giá: 79.52 Triệu/tháng
Diện tích: 126.5 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
29/03/2017
Mức giá: 45 Triệu/tháng
Diện tích: 100 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
29/03/2017
Mức giá: 49 Triệu/tháng
Diện tích: 100 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
29/03/2017
Mức giá: 350 Triệu/tháng
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
29/03/2017
Mức giá: 40 Triệu/tháng
Diện tích: 64 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
29/03/2017
Mức giá: 160 Triệu/tháng
Diện tích: 280 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
29/03/2017
Mức giá: 100 Triệu/tháng
Diện tích: 280 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
29/03/2017
Mức giá: 56 Triệu/tháng
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
29/03/2017
Mức giá: 35 Triệu/tháng
Diện tích: 92 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
29/03/2017
Mức giá: 15 Triệu/tháng
Diện tích: 90 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
29/03/2017
Mức giá: 30 Triệu/tháng
Diện tích: 110 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
29/03/2017
Mức giá: 25 Triệu/tháng
Diện tích: 160 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
29/03/2017