Nhà đất cho thuê tại Phường Phường 5, quận 5

Nhà đất cho thuê tại Phường Phường 5, Quận 5

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Tỉnh/Tp: Hồ Chí Minh. Quận/Huyện: Quận 5. Phường/Xã: Phường 5 100 bất động sản.
Mức giá: 59 Triệu/tháng
Diện tích: 351 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
30/03/2017
Mức giá: 10 Triệu/tháng
Diện tích: 65 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
30/03/2017
Mức giá: 13 Triệu/tháng
Diện tích: 60 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
30/03/2017
Mức giá: 13 Triệu/tháng
Diện tích: 64 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
30/03/2017
Mức giá: 42 Triệu/tháng
Diện tích: 102.6 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
30/03/2017
Mức giá: 10.5 Triệu/tháng
Diện tích: 70 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
30/03/2017
Mức giá: 35 Triệu/tháng
Diện tích: 72 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
29/03/2017
Mức giá: 11 Triệu/tháng
Diện tích: 65 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
29/03/2017
Mức giá: 40 Triệu/tháng
Diện tích: 85 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
29/03/2017
Mức giá: 12 Triệu/tháng
Diện tích: 65 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
29/03/2017
Mức giá: 10.5 Triệu/tháng
Diện tích: 65 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
29/03/2017
Mức giá: 10.5 Triệu/tháng
Diện tích: 65 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
29/03/2017
Mức giá: 17 Triệu/tháng
Diện tích: 74 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
29/03/2017
Mức giá: 13 Triệu/tháng
Diện tích: 65 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
28/03/2017
Mức giá: 3.7 Triệu/tháng
Diện tích: 15 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
28/03/2017
Mức giá: 60 Triệu/tháng
Diện tích: 100 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
28/03/2017
Mức giá: 50 Triệu/tháng
Diện tích: 187.5 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
28/03/2017
Mức giá: 13 Triệu/tháng
Diện tích: 64 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
28/03/2017
Mức giá: 30 Triệu/tháng
Diện tích: 81 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
28/03/2017
Mức giá: 30 Triệu/tháng
Diện tích: 80 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
28/03/2017