Nhà đất cho thuê tại Phường Phường 11, quận 5

Nhà đất cho thuê tại Phường Phường 11, Quận 5

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Tỉnh/Tp: Hồ Chí Minh. Quận/Huyện: Quận 5. Phường/Xã: Phường 11 310 bất động sản.
Mức giá: 15 Triệu/tháng
Diện tích: 86 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
27/03/2017
Mức giá: 12 Triệu/tháng
Diện tích: 101 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
27/03/2017
Mức giá: 11 Triệu/tháng
Diện tích: 74 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
27/03/2017
Mức giá: 11 Triệu/tháng
Diện tích: 96 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
27/03/2017
Mức giá: 15 Triệu/tháng
Diện tích: 105 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
27/03/2017
Mức giá: 11 Triệu/tháng
Diện tích: 105 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
27/03/2017
Mức giá: 18 Triệu/tháng
Diện tích: 131 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
27/03/2017
Mức giá: 10 Triệu/tháng
Diện tích: 86 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
27/03/2017
Mức giá: 12 Triệu/tháng
Diện tích: 79 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
27/03/2017
Mức giá: 11.5 Triệu/tháng
Diện tích: 102 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
27/03/2017
Mức giá: 13.5 Triệu/tháng
Diện tích: 86 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
27/03/2017
Mức giá: 12 Triệu/tháng
Diện tích: 78 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
27/03/2017
Mức giá: 13 Triệu/tháng
Diện tích: 78 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
27/03/2017
Mức giá: 15 Triệu/tháng
Diện tích: 101 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
27/03/2017
Mức giá: 13.5 Triệu/tháng
Diện tích: 86 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
27/03/2017
Mức giá: 15 Triệu/tháng
Diện tích: 78 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
27/03/2017
Mức giá: 15 Triệu/tháng
Diện tích: 78 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
27/03/2017
Mức giá: 13 Triệu/tháng
Diện tích: 74 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
27/03/2017
Mức giá: 14 Triệu/tháng
Diện tích: 100 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
27/03/2017
Mức giá: 12 Triệu/tháng
Diện tích: 74 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
27/03/2017