Nhà đất cho thuê tại Phường Phường 11, quận 5

Nhà đất cho thuê tại Phường Phường 11, Quận 5

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Tỉnh/Tp: Hồ Chí Minh. Quận/Huyện: Quận 5. Phường/Xã: Phường 11 345 bất động sản.
Mức giá: 17 Triệu/tháng
Diện tích: 110 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
19/02/2018
Mức giá: 14 Triệu/tháng
Diện tích: 75 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
19/02/2018
Mức giá: 15 Triệu/tháng
Diện tích: 78 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
19/02/2018
Mức giá: 14 Triệu/tháng
Diện tích: 83 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
18/02/2018
Mức giá: 252 Triệu/tháng
Diện tích: 224 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
13/02/2018
Mức giá: 15 Triệu/tháng
Diện tích: 102 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
13/02/2018
Mức giá: 15 Triệu/tháng
Diện tích: 73 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
13/02/2018
Mức giá: 14 Triệu/tháng
Diện tích: 78 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
13/02/2018
Mức giá: 15 Triệu/tháng
Diện tích: 82 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
12/02/2018
Mức giá: 15 Triệu/tháng
Diện tích: 86 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
12/02/2018
Mức giá: 15 Triệu/tháng
Diện tích: 101 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
12/02/2018
Mức giá: 13 Triệu/tháng
Diện tích: 85 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
12/02/2018
Mức giá: 14 Triệu/tháng
Diện tích: 78 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
12/02/2018
Mức giá: 120 Triệu/tháng
Diện tích: 193.2 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
12/02/2018
Mức giá: 35 Triệu/tháng
Diện tích: 80 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
10/02/2018
Mức giá: 35 Triệu/tháng
Diện tích: 75.2 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
10/02/2018
Mức giá: 15 Triệu/tháng
Diện tích: 74 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
10/02/2018
Mức giá: 10 Triệu/tháng
Diện tích: 96 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
10/02/2018
Mức giá: 15 Triệu/tháng
Diện tích: 102 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
10/02/2018
Mức giá: 13.44 Triệu/tháng
Diện tích: 80 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
10/02/2018