Nhà đất cho thuê tại Phường Phường 11, quận 5

Nhà đất cho thuê tại Phường Phường 11, Quận 5

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Tỉnh/Tp: Hồ Chí Minh. Quận/Huyện: Quận 5. Phường/Xã: Phường 11 349 bất động sản.
Mức giá: 14.5 Triệu/tháng
Diện tích: 74 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
18/06/2018
Mức giá: 110 Triệu/tháng
Diện tích: 210 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
18/06/2018
Mức giá: 1.45 Triệu/tháng
Diện tích: 75 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
18/06/2018
Mức giá: 15 Triệu/tháng
Diện tích: 102 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
18/06/2018
Mức giá: 10 Triệu/tháng
Diện tích: 96 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
18/06/2018
Mức giá: 60 Triệu/tháng
Diện tích: 166 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
18/06/2018
Mức giá: 10 Triệu/tháng
Diện tích: 86 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
18/06/2018
Mức giá: 63 Triệu/tháng
Diện tích: 140 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
18/06/2018
Mức giá: 16 Triệu/tháng
Diện tích: 103 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
18/06/2018
Mức giá: 12 Triệu/tháng
Diện tích: 86 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
18/06/2018
Mức giá: 105 Triệu/tháng
Diện tích: 180 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
18/06/2018
Mức giá: 11.5 Triệu/tháng
Diện tích: 86 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
18/06/2018
Mức giá: 15 Triệu/tháng
Diện tích: 86 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
18/06/2018
Mức giá: 14 Triệu/tháng
Diện tích: 76 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
18/06/2018
Mức giá: 13 Triệu/tháng
Diện tích: 77 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
18/06/2018
Mức giá: 14 Triệu/tháng
Diện tích: 86 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
18/06/2018
Mức giá: 17 Triệu/tháng
Diện tích: 100 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
18/06/2018
Mức giá: 13 Triệu/tháng
Diện tích: 77 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
18/06/2018
Mức giá: 16 Triệu/tháng
Diện tích: 100 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
18/06/2018
Mức giá: 14 Triệu/tháng
Diện tích: 86 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
18/06/2018