Nhà đất cho thuê tại Phường Phường 11, quận 5

Nhà đất cho thuê tại Phường Phường 11, Quận 5

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Tỉnh/Tp: Hồ Chí Minh. Quận/Huyện: Quận 5. Phường/Xã: Phường 11 357 bất động sản.
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
24/04/2018
Mức giá: 63 Triệu/tháng
Diện tích: 140 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
24/04/2018
Mức giá: 12.5 Triệu/tháng
Diện tích: 89 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
24/04/2018
Mức giá: 110 Triệu/tháng
Diện tích: 210 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
24/04/2018
Mức giá: 65 Triệu/tháng
Diện tích: 140 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
24/04/2018
Mức giá: 12 Triệu/tháng
Diện tích: 80 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
24/04/2018
Mức giá: 15 Triệu/tháng
Diện tích: 103 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
24/04/2018
Mức giá: 15 Triệu/tháng
Diện tích: 75 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
24/04/2018
Mức giá: 20 Triệu/tháng
Diện tích: 130 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
24/04/2018
Mức giá: 59 Triệu/tháng
Diện tích: 96 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
24/04/2018
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
24/04/2018
Mức giá: 75 Triệu/tháng
Diện tích: 71.4 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
24/04/2018
Mức giá: 80 Triệu/tháng
Diện tích: 55.2 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
24/04/2018
Mức giá: 17 Triệu/tháng
Diện tích: 105 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
24/04/2018
Mức giá: 80 Triệu/tháng
Diện tích: 60 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
24/04/2018
Mức giá: 50 Triệu/tháng
Diện tích: 40 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
24/04/2018
Mức giá: 89 Triệu/tháng
Diện tích: 252 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
24/04/2018
Mức giá: 14 Triệu/tháng
Diện tích: 74 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
24/04/2018
Mức giá: 120 Triệu/tháng
Diện tích: 85 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
24/04/2018
Mức giá: 35 Triệu/tháng
Diện tích: 95 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
24/04/2018