Nhà đất cho thuê tại Phường Phường 14, quận 5

Nhà đất cho thuê tại Phường Phường 14, Quận 5

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Tỉnh/Tp: Hồ Chí Minh. Quận/Huyện: Quận 5. Phường/Xã: Phường 14 104 bất động sản.
Mức giá: 45 Triệu/tháng
Diện tích: 100 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
10/02/2018
Mức giá: 30 Triệu/tháng
Diện tích: 80 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
10/02/2018
Mức giá: 30 Triệu/tháng
Diện tích: 80 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
10/02/2018
Mức giá: 35 Triệu/tháng
Diện tích: 72 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
10/02/2018
Mức giá: 70 Triệu/tháng
Diện tích: 120 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
10/02/2018
Mức giá: 37 Triệu/tháng
Diện tích: 24 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
10/02/2018
Mức giá: 37 Triệu/tháng
Diện tích: 30 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
10/02/2018
Mức giá: 45 Triệu/tháng
Diện tích: 132 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
09/02/2018
Mức giá: 40 Triệu/tháng
Diện tích: 320 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
09/02/2018
Mức giá: 210 Triệu/tháng
Diện tích: 160 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
09/02/2018
Mức giá: 70 Triệu/tháng
Diện tích: 100 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
09/02/2018
Mức giá: 13 Triệu/tháng
Diện tích: 92 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
08/02/2018
Mức giá: 220 Triệu/tháng
Diện tích: 1440 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
08/02/2018
Mức giá: 110 Triệu/tháng
Diện tích: 480 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
08/02/2018
Mức giá: 220 Triệu/tháng
Diện tích: 120 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
08/02/2018
Mức giá: 60 Triệu/tháng
Diện tích: 118.25 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
08/02/2018
Mức giá: 13 Triệu/tháng
Diện tích: 92 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
08/02/2018
Mức giá: 45 Triệu/tháng
Diện tích: 200 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
07/02/2018
Mức giá: 45 Triệu/tháng
Diện tích: 65 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
07/02/2018
Mức giá: 30 Triệu/tháng
Diện tích: 84 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
07/02/2018