Nhà đất cho thuê tại Phường Phường 8, quận 5

Nhà đất cho thuê tại Phường Phường 8, Quận 5

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Tỉnh/Tp: Hồ Chí Minh. Quận/Huyện: Quận 5. Phường/Xã: Phường 8 201 bất động sản.
Mức giá: 100 Triệu/tháng
Diện tích: 150 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
28/06/2017
Mức giá: 75 Triệu/tháng
Diện tích: 80 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
28/06/2017
Mức giá: 34 Triệu/tháng
Diện tích: 80 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
28/06/2017
Mức giá: 32 Triệu/tháng
Diện tích: 80 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
27/06/2017
Mức giá: 50 Triệu/tháng
Diện tích: 80 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
27/06/2017
Mức giá: 49 Triệu/tháng
Diện tích: 95.2 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
27/06/2017
Mức giá: 35 Triệu/tháng
Diện tích: 132 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
27/06/2017
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 240 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
27/06/2017
Mức giá: 56 Triệu/tháng
Diện tích: 129.8 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
27/06/2017
Mức giá: 66.93 Triệu/tháng
Diện tích: 100 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
27/06/2017
Mức giá: 60 Triệu/tháng
Diện tích: 120 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
27/06/2017
Mức giá: 85 Triệu/tháng
Diện tích: 117.5 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
27/06/2017
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 187 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
27/06/2017
Mức giá: 77.94 Triệu/tháng
Diện tích: 85.5 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
27/06/2017
Mức giá: 55 Triệu/tháng
Diện tích: 140 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
27/06/2017
Mức giá: 58 Triệu/tháng
Diện tích: 102 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
27/06/2017
Mức giá: 48 Triệu/tháng
Diện tích: 100 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
27/06/2017
Mức giá: 58 Triệu/tháng
Diện tích: 95 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
27/06/2017
Mức giá: 49 Triệu/tháng
Diện tích: 99 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
27/06/2017
Mức giá: 78 Triệu/tháng
Diện tích: 96 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
27/06/2017