Nhà đất cho thuê tại Phường Phường 8, quận 5

Nhà đất cho thuê tại Phường Phường 8, Quận 5

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Tỉnh/Tp: Hồ Chí Minh. Quận/Huyện: Quận 5. Phường/Xã: Phường 8 255 bất động sản.
Mức giá: 60 Triệu/tháng
Diện tích: 117 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
28/04/2017
Mức giá: 67 Triệu/tháng
Diện tích: 114 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
28/04/2017
Mức giá: 60 Triệu/tháng
Diện tích: 120 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
27/04/2017
Mức giá: 100 Triệu/tháng
Diện tích: 160 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
27/04/2017
Mức giá: 110 Triệu/tháng
Diện tích: 120 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
27/04/2017
Mức giá: 45 Triệu/tháng
Diện tích: 84 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
27/04/2017
Mức giá: 55 Triệu/tháng
Diện tích: 100 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
27/04/2017
Mức giá: 35 Triệu/tháng
Diện tích: 80 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
27/04/2017
Mức giá: 7.5 Triệu/tháng
Diện tích: 60 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
27/04/2017
Mức giá: 89.92 Triệu/tháng
Diện tích: 145 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
27/04/2017
Mức giá: 85 Triệu/tháng
Diện tích: 187 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
27/04/2017
Mức giá: 57 Triệu/tháng
Diện tích: 80 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
27/04/2017
Mức giá: 130 Triệu/tháng
Diện tích: 160 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
27/04/2017
Mức giá: 88 Triệu/tháng
Diện tích: 132.5 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
27/04/2017
Mức giá: 78 Triệu/tháng
Diện tích: 230 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
27/04/2017
Mức giá: 55 Triệu/tháng
Diện tích: 180 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
27/04/2017
Mức giá: 150 Triệu/tháng
Diện tích: 450 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
27/04/2017
Mức giá: 80 Triệu/tháng
Diện tích: 120 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
27/04/2017
Mức giá: 38 Triệu/tháng
Diện tích: 168 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
27/04/2017
Mức giá: 133.62 Triệu/tháng
Diện tích: 144 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
27/04/2017