Nhà đất cho thuê tại quận 5

Nhà đất cho thuê tại Quận 5

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Tỉnh/Tp: Hồ Chí Minh. Quận/Huyện: Quận 5 3,586 bất động sản.
Mức giá: 15 Triệu/tháng
Diện tích: 73 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
29/04/2017
Mức giá: 15 Triệu/tháng
Diện tích: 131 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
29/04/2017
Mức giá: 10 Triệu/tháng
Diện tích: 100 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
29/04/2017
Mức giá: 20 Triệu/tháng
Diện tích: 130 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
29/04/2017
Mức giá: 18 Triệu/tháng
Diện tích: 131 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
29/04/2017
Mức giá: 16 Triệu/tháng
Diện tích: 60 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
29/04/2017
Mức giá: 12 Triệu/tháng
Diện tích: 72 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
29/04/2017
Mức giá: 17 Triệu/tháng
Diện tích: 132 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
29/04/2017
Mức giá: 12 Triệu/tháng
Diện tích: 90 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
29/04/2017
Mức giá: 12 Triệu/tháng
Diện tích: 90 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
29/04/2017
Mức giá: 11 Triệu/tháng
Diện tích: 90 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
29/04/2017
Mức giá: 12 Triệu/tháng
Diện tích: 94 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
29/04/2017
Mức giá: 11 Triệu/tháng
Diện tích: 90 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
29/04/2017
Mức giá: 12 Triệu/tháng
Diện tích: 94 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
29/04/2017
Mức giá: 10 Triệu/tháng
Diện tích: 40 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
29/04/2017
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 220 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
29/04/2017
Mức giá: 37 Triệu/tháng
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
29/04/2017
Mức giá: 37 Triệu/tháng
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
29/04/2017
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
29/04/2017
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
29/04/2017