Nhà đất cho thuê tại quận 5

Nhà đất cho thuê tại Quận 5

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Tỉnh/Tp: Hồ Chí Minh. Quận/Huyện: Quận 5 4,033 bất động sản.
Mức giá: 147 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: 792 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
22/02/2018
Mức giá: 198 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: 164 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
22/02/2018
Mức giá: 250 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: 200 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
22/02/2018
Mức giá: 20 Triệu/tháng
Diện tích: 100 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
22/02/2018
Mức giá: 34.7 Triệu/tháng
Diện tích: 100 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
22/02/2018
Mức giá: 515 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: 90 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
22/02/2018
Mức giá: 15 Triệu/tháng
Diện tích: 100 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
22/02/2018
Mức giá: 11.5 Triệu/tháng
Diện tích: 54 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
22/02/2018
Mức giá: 25 Triệu/tháng
Diện tích: 85 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
22/02/2018
Mức giá: 19 Triệu/tháng
Diện tích: 110 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
22/02/2018
Mức giá: 11 Triệu/tháng
Diện tích: 80 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
22/02/2018
Mức giá: 14 Triệu/tháng
Diện tích: 83 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
22/02/2018
Mức giá: 20 Triệu/tháng
Diện tích: 132 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
22/02/2018
Mức giá: 20 Triệu/tháng
Diện tích: 73 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
22/02/2018
Mức giá: 12 Triệu/tháng
Diện tích: 86 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
22/02/2018
Mức giá: 21.55 Triệu/tháng
Diện tích: 130 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
22/02/2018
Mức giá: 12 Triệu/tháng
Diện tích: 86 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
22/02/2018
Mức giá: 1 Triệu/tháng
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
22/02/2018
Mức giá: 5 Trăm nghìn/tháng
Diện tích: 50 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
22/02/2018
Mức giá: 65 Triệu/tháng
Diện tích: 304 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
22/02/2018