Nhà đất cho thuê tại Quận 3

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Tỉnh/Tp: Hồ Chí Minh. Quận/Huyện: Quận 3 3,190 bất động sản.
Mức giá: 120 Triệu/tháng
Diện tích: 180 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
01/06/2020
Mức giá: 65 Triệu/tháng
Diện tích: 600 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
01/06/2020
Mức giá: 63 Triệu/tháng
Diện tích: 160 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
01/06/2020
Mức giá: 100 Triệu/tháng
Diện tích: 117 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
01/06/2020
Mức giá: 70 Triệu/tháng
Diện tích: 65 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
01/06/2020
Mức giá: 105 Triệu/tháng
Diện tích: 117 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
01/06/2020
Mức giá: 100 Triệu/tháng
Diện tích: 117 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
01/06/2020
Mức giá: 150 Triệu/tháng
Diện tích: 100 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
01/06/2020
Mức giá: 240 Triệu/tháng
Diện tích: 270 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
01/06/2020
Mức giá: 30 Triệu/tháng
Diện tích: 56 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
01/06/2020
Mức giá: 65 Triệu/tháng
Diện tích: 600 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
01/06/2020
Mức giá: 85 Triệu/tháng
Diện tích: 72 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
01/06/2020
Mức giá: 115 Triệu/tháng
Diện tích: 180 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
01/06/2020
Mức giá: 140 Triệu/tháng
Diện tích: 90 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
01/06/2020
Mức giá: 180 Triệu/tháng
Diện tích: 117 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
01/06/2020
Mức giá: 55 Triệu/tháng
Diện tích: 90 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
01/06/2020
Mức giá: 85 Triệu/tháng
Diện tích: 72 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
01/06/2020
Mức giá: 90 Triệu/tháng
Diện tích: 200 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
01/06/2020
Mức giá: 80 Triệu/tháng
Diện tích: 180 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
01/06/2020
Mức giá: 14.50 Triệu/tháng
Diện tích: 300 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
01/06/2020