Nhà đất cho thuê tại quận 3

Nhà đất cho thuê tại Quận 3

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Tỉnh/Tp: Hồ Chí Minh. Quận/Huyện: Quận 3 5,486 bất động sản.
Mức giá: 299 Triệu/tháng
Diện tích: 150 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
12/12/2019
Mức giá: 250 Triệu/tháng
Diện tích: 112 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
12/12/2019
Mức giá: 250 Triệu/tháng
Diện tích: 112 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
12/12/2019
Mức giá: 276 Triệu/tháng
Diện tích: 150 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
12/12/2019
Mức giá: 140 Triệu/tháng
Diện tích: 95 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
12/12/2019
Mức giá: 90 Triệu/tháng
Diện tích: 53.2 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
12/12/2019
Mức giá: 60 Triệu/tháng
Diện tích: 53.2 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
12/12/2019
Mức giá: 276 Triệu/tháng
Diện tích: 36 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
12/12/2019
Mức giá: 115 Triệu/tháng
Diện tích: 140 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
12/12/2019
Mức giá: 35 Triệu/tháng
Diện tích: 85 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
12/12/2019
Mức giá: 50 Triệu/tháng
Diện tích: 145 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
12/12/2019
Mức giá: 60 Triệu/tháng
Diện tích: 46 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
12/12/2019
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
12/12/2019
Mức giá: 14 Triệu/tháng
Diện tích: 81 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
12/12/2019
Mức giá: 13.5 Triệu/tháng
Diện tích: 81 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
12/12/2019
Mức giá: 12 Triệu/tháng
Diện tích: 75 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
12/12/2019
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
12/12/2019
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 315 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
12/12/2019
Mức giá: 48 Triệu/tháng
Diện tích: 255 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
12/12/2019
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 119 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
12/12/2019