Nhà đất cho thuê tại quận 3

Nhà đất cho thuê tại Quận 3

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Tỉnh/Tp: Hồ Chí Minh. Quận/Huyện: Quận 3 6,300 bất động sản.
Mức giá: 45 Triệu/tháng
Diện tích: 59.8 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
21/02/2019
Mức giá: 48 Triệu/tháng
Diện tích: 60 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
21/02/2019
Mức giá: 23 Triệu/tháng
Diện tích: 76 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
21/02/2019
Mức giá: 60 Triệu/tháng
Diện tích: 80 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
21/02/2019
Mức giá: 50 Triệu/tháng
Diện tích: 114 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
21/02/2019
Mức giá: 16 Triệu/tháng
Diện tích: 90 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
21/02/2019
Mức giá: 1.40 Triệu/tháng
Diện tích: 81 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
21/02/2019
Mức giá: 19 Triệu/tháng
Diện tích: 120 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
21/02/2019
Mức giá: 90.2 Triệu/tháng
Diện tích: 126 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
20/02/2019
Mức giá: 70.6 Triệu/tháng
Diện tích: 50.4 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
20/02/2019
Mức giá: 90 Triệu/tháng
Diện tích: 48.3 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
20/02/2019
Mức giá: 95 Triệu/tháng
Diện tích: 105 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
20/02/2019
Mức giá: 200 Triệu/tháng
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
20/02/2019
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 500 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
20/02/2019
Mức giá: 120 Triệu/tháng
Diện tích: 500 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
20/02/2019
Mức giá: 174 Triệu/tháng
Diện tích: 131 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
20/02/2019
Mức giá: 120 Triệu/tháng
Diện tích: 400 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
20/02/2019
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 400 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
20/02/2019
Mức giá: 174 Triệu/tháng
Diện tích: 131 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
20/02/2019
Mức giá: 40 Triệu/tháng
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
20/02/2019