Nhà đất cho thuê tại quận 3

Nhà đất cho thuê tại Quận 3

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Tỉnh/Tp: Hồ Chí Minh. Quận/Huyện: Quận 3 7,859 bất động sản.
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 88 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
18/10/2018
Mức giá: 40 Triệu/tháng
Diện tích: 160 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
18/10/2018
Mức giá: 60 Triệu/tháng
Diện tích: 340 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
18/10/2018
Mức giá: 50 Triệu/tháng
Diện tích: 200 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
18/10/2018
Mức giá: 30 Triệu/tháng
Diện tích: 60 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
18/10/2018
Mức giá: 25 Triệu/tháng
Diện tích: 105 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
18/10/2018
Mức giá: 25 Triệu/tháng
Diện tích: 24 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
18/10/2018
Mức giá: 40 Triệu/tháng
Diện tích: 260 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
18/10/2018
Mức giá: 140 Triệu/tháng
Diện tích: 572 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
18/10/2018
Mức giá: 50 Triệu/tháng
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
18/10/2018
Mức giá: 55 Triệu/tháng
Diện tích: 280 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
18/10/2018
Mức giá: 144.9 Triệu/tháng
Diện tích: 228 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
18/10/2018
Mức giá: 45 Triệu/tháng
Diện tích: 68 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
18/10/2018
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
18/10/2018
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
18/10/2018
Mức giá: 67.2 Triệu/tháng
Diện tích: 108 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
18/10/2018
Mức giá: 210 Triệu/tháng
Diện tích: 182 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
18/10/2018
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
18/10/2018
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
18/10/2018
Mức giá: 39 Triệu/tháng
Diện tích: 112.5 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
18/10/2018