Nhà đất cho thuê tại quận 3

Nhà đất cho thuê tại Quận 3

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Tỉnh/Tp: Hồ Chí Minh. Quận/Huyện: Quận 3 4,016 bất động sản.
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
26/01/2021
Mức giá: 36 Triệu/tháng
Diện tích: 288 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
26/01/2021
Mức giá: 40 Triệu/tháng
Diện tích: 192 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
26/01/2021
Mức giá: 80 Triệu/tháng
Diện tích: 93.6 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
26/01/2021
Mức giá: 140 Triệu/tháng
Diện tích: 170 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
26/01/2021
Mức giá: 101.34 Triệu/tháng
Diện tích: 125 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
26/01/2021
Mức giá: 198.18 Triệu/tháng
Diện tích: 250 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
26/01/2021
Mức giá: 67.56 Triệu/tháng
Diện tích: 120 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
26/01/2021
Mức giá: 54.05 Triệu/tháng
Diện tích: 90 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
26/01/2021
Mức giá: 112.6 Triệu/tháng
Diện tích: 135 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
26/01/2021
Mức giá: 35 Triệu/tháng
Diện tích: 90 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
26/01/2021
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 100 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
26/01/2021
Mức giá: 74.45 Triệu/tháng
Diện tích: 120 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
26/01/2021
Mức giá: 27 Triệu/tháng
Diện tích: 75 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
26/01/2021
Mức giá: 248.55 Triệu/tháng
Diện tích: 375 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
26/01/2021
Mức giá: 160 Triệu/tháng
Diện tích: 2000 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
26/01/2021
Mức giá: 130 Triệu/tháng
Diện tích: 500 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
26/01/2021
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 100 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
26/01/2021
Mức giá: 203.36 Triệu/tháng
Diện tích: 240 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
26/01/2021
Mức giá: 90.38 Triệu/tháng
Diện tích: 110 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
26/01/2021