Nhà đất cho thuê tại quận 3

Nhà đất cho thuê tại Quận 3

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Tỉnh/Tp: Hồ Chí Minh. Quận/Huyện: Quận 3 6,492 bất động sản.
Mức giá: 7 Triệu/tháng
Diện tích: 20 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
08/12/2016
Mức giá: 9.5 Triệu/tháng
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
08/12/2016
Mức giá: 6 Triệu/tháng
Diện tích: 20 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
08/12/2016
Mức giá: 6 Triệu/tháng
Diện tích: 20 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
08/12/2016
Mức giá: 10 Triệu/tháng
Diện tích: 35 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
08/12/2016
Mức giá: 12.4 Triệu/tháng
Diện tích: 35 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
08/12/2016
Mức giá: 11 Triệu/tháng
Diện tích: 50 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
08/12/2016
Mức giá: 6 Triệu/tháng
Diện tích: 25 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
08/12/2016
Mức giá: 6.5 Triệu/tháng
Diện tích: 25 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
08/12/2016
Mức giá: 6.5 Triệu/tháng
Diện tích: 25 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
08/12/2016
Mức giá: 6.5 Triệu/tháng
Diện tích: 25 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
08/12/2016
Mức giá: 8 Triệu/tháng
Diện tích: 25 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
08/12/2016
Mức giá: 192.53 Triệu/tháng
Diện tích: 315 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
08/12/2016
Mức giá: 140 Triệu/tháng
Diện tích: 82.5 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
08/12/2016
Mức giá: 98 Triệu/tháng
Diện tích: 80 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
08/12/2016
Mức giá: 111.35 Triệu/tháng
Diện tích: 360 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
08/12/2016
Mức giá: 65 Triệu/tháng
Diện tích: 68 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
08/12/2016
Mức giá: 55 Triệu/tháng
Diện tích: 73 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
08/12/2016
Mức giá: 30 Triệu/tháng
Diện tích: 43.75 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
08/12/2016
Mức giá: 130 Triệu/tháng
Diện tích: 170 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
08/12/2016