Nhà đất cho thuê tại quận 3

Nhà đất cho thuê tại Quận 3

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Tỉnh/Tp: Hồ Chí Minh. Quận/Huyện: Quận 3 4,342 bất động sản.
Mức giá: 190 Triệu/tháng
Diện tích: 650 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
26/01/2020
Mức giá: 400 Triệu/tháng
Diện tích: 150 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
26/01/2020
Mức giá: 1000000.00 Tỷ/tháng
Diện tích: 600 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
26/01/2020
Mức giá: 378 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: 620 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
26/01/2020
Mức giá: 120 Triệu/tháng
Diện tích: 132 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
26/01/2020
Mức giá: 165 Triệu/tháng
Diện tích: 176 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
26/01/2020
Mức giá: 75 Triệu/tháng
Diện tích: 240 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
26/01/2020
Mức giá: 110 Triệu/tháng
Diện tích: 432 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
26/01/2020
Mức giá: 85 Triệu/tháng
Diện tích: 579 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
26/01/2020
Mức giá: 100 Triệu/tháng
Diện tích: 650 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
26/01/2020
Mức giá: 55 Triệu/tháng
Diện tích: 480 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
26/01/2020
Mức giá: 75 Triệu/tháng
Diện tích: 204 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
26/01/2020
Mức giá: 75 Triệu/tháng
Diện tích: 240 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
26/01/2020
Mức giá: 320 Triệu/tháng
Diện tích: 200 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
26/01/2020
Mức giá: 280 Triệu/tháng
Diện tích: 450 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
26/01/2020
Mức giá: 230 Triệu/tháng
Diện tích: 375 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
26/01/2020
Mức giá: 50 Triệu/tháng
Diện tích: 60 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
26/01/2020
Mức giá: 120 Triệu/tháng
Diện tích: 35 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
26/01/2020
Mức giá: 40 Triệu/tháng
Diện tích: 80 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
26/01/2020
Mức giá: 70 Triệu/tháng
Diện tích: 48 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
26/01/2020