Nhà đất cho thuê tại Phường Phường 7, quận 3

Nhà đất cho thuê tại Phường Phường 7, Quận 3

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Tỉnh/Tp: Hồ Chí Minh. Quận/Huyện: Quận 3. Phường/Xã: Phường 7 387 bất động sản.
Mức giá: 80 Triệu/tháng
Diện tích: 138 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
30/03/2017
Mức giá: 64 Triệu/tháng
Diện tích: 130 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
30/03/2017
Mức giá: 70 Triệu/tháng
Diện tích: 116 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
30/03/2017
Mức giá: 75 Triệu/tháng
Diện tích: 151.2 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
30/03/2017
Mức giá: 60 Triệu/tháng
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
30/03/2017
Mức giá: 445.2 Triệu/tháng
Diện tích: 672 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
30/03/2017
Mức giá: 120 Triệu/tháng
Diện tích: 600 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
30/03/2017
Mức giá: 80 Triệu/tháng
Diện tích: 800 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
30/03/2017
Mức giá: 90 Triệu/tháng
Diện tích: 200 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
30/03/2017
Mức giá: 86 Triệu/tháng
Diện tích: 400 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
30/03/2017
Mức giá: 70 Triệu/tháng
Diện tích: 140 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
30/03/2017
Mức giá: 77.93 Triệu/tháng
Diện tích: 90 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
30/03/2017
Mức giá: 89.16 Triệu/tháng
Diện tích: 140 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
30/03/2017
Mức giá: 33.39 Triệu/tháng
Diện tích: 100 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
30/03/2017
Mức giá: 60 Triệu/tháng
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
30/03/2017
Mức giá: 60 Triệu/tháng
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
30/03/2017
Mức giá: 60 Triệu/tháng
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
30/03/2017
Mức giá: 11 Triệu/tháng
Diện tích: 25 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
30/03/2017
Mức giá: 150 Triệu/tháng
Diện tích: 660 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
29/03/2017
Mức giá: 100 Triệu/tháng
Diện tích: 127.5 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
29/03/2017