Nhà đất cho thuê tại Phường Phường 7, quận 3

Nhà đất cho thuê tại Phường Phường 7, Quận 3

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Tỉnh/Tp: Hồ Chí Minh. Quận/Huyện: Quận 3. Phường/Xã: Phường 7 473 bất động sản.
Mức giá: 37 Triệu/tháng
Diện tích: 96.6 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
28/05/2017
Mức giá: 55 Triệu/tháng
Diện tích: 100 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
28/05/2017
Mức giá: 85 Triệu/tháng
Diện tích: 92.8 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
28/05/2017
Mức giá: 75 Triệu/tháng
Diện tích: 81 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
28/05/2017
Mức giá: 79 Triệu/tháng
Diện tích: 264 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
28/05/2017
Mức giá: 108 Triệu/tháng
Diện tích: 88 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
28/05/2017
Mức giá: 85 Triệu/tháng
Diện tích: 650 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
28/05/2017
Mức giá: 85 Triệu/tháng
Diện tích: 672 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
28/05/2017
Mức giá: 75 Triệu/tháng
Diện tích: 360 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
28/05/2017
Mức giá: 55 Triệu/tháng
Diện tích: 313 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
28/05/2017
Mức giá: 79 Triệu/tháng
Diện tích: 560 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
28/05/2017
Mức giá: 85 Triệu/tháng
Diện tích: 400 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
28/05/2017
Mức giá: 65 Triệu/tháng
Diện tích: 348 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
28/05/2017
Mức giá: 69 Triệu/tháng
Diện tích: 196 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
28/05/2017
Mức giá: 69 Triệu/tháng
Diện tích: 196 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
28/05/2017
Mức giá: 135.87 Triệu/tháng
Diện tích: 150 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
28/05/2017
Mức giá: 118 Triệu/tháng
Diện tích: 199.5 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
28/05/2017
Mức giá: 50 Triệu/tháng
Diện tích: 475 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
28/05/2017
Mức giá: 40 Triệu/tháng
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
28/05/2017
Mức giá: 15 Triệu/tháng
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
28/05/2017