Nhà đất cho thuê tại quận 3

Nhà đất cho thuê tại Quận 3

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Tỉnh/Tp: Hồ Chí Minh. Quận/Huyện: Quận 3 7,005 bất động sản.
Mức giá: 45 Triệu/tháng
Diện tích: 123 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
28/04/2017
Mức giá: 295 Triệu/tháng
Diện tích: 741 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
28/04/2017
Mức giá: 120 Triệu/tháng
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
28/04/2017
Mức giá: 95 Triệu/tháng
Diện tích: 735 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
28/04/2017
Mức giá: 145 Triệu/tháng
Diện tích: 686 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
28/04/2017
Mức giá: 30 Triệu/tháng
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
28/04/2017
Mức giá: 6.5 Triệu/tháng
Diện tích: 25 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
28/04/2017
Mức giá: 10 Triệu/tháng
Diện tích: 50 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
28/04/2017
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
28/04/2017
Mức giá: 11 Triệu/tháng
Diện tích: 30 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
28/04/2017
28/04/2017
Mức giá: 30 Triệu/tháng
Diện tích: 30 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
28/04/2017
Mức giá: 291.85 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: 90 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
28/04/2017
Mức giá: 300 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: 110 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
28/04/2017
28/04/2017
28/04/2017
Mức giá: 80 Triệu/tháng
Diện tích: 120 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
28/04/2017
Mức giá: 111.45 Triệu/tháng
Diện tích: 200 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
28/04/2017
Mức giá: 66.87 Triệu/tháng
Diện tích: 72 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
28/04/2017
Mức giá: 156.03 Triệu/tháng
Diện tích: 82.5 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
28/04/2017