Nhà đất cho thuê tại quận 3

Nhà đất cho thuê tại Quận 3

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Tỉnh/Tp: Hồ Chí Minh. Quận/Huyện: Quận 3 5,680 bất động sản.
Mức giá: 14 Triệu/tháng
Diện tích: 80 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
27/03/2017
Mức giá: 10 Triệu/tháng
Diện tích: 56 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
27/03/2017
Mức giá: 12 Triệu/tháng
Diện tích: 82 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
27/03/2017
Mức giá: 8.5 Triệu/tháng
Diện tích: 55 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
27/03/2017
Mức giá: 334.05 Triệu/tháng
Diện tích: 300 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
27/03/2017
Mức giá: 200 Triệu/tháng
Diện tích: 475 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
27/03/2017
Mức giá: 15 Triệu/tháng
Diện tích: 80 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
27/03/2017
Mức giá: 20 Triệu/tháng
Diện tích: 95 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
27/03/2017
Mức giá: 13 Triệu/tháng
Diện tích: 81 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
27/03/2017
Mức giá: 11.5 Triệu/tháng
Diện tích: 130 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
27/03/2017
Mức giá: 15 Triệu/tháng
Diện tích: 76 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
27/03/2017
Mức giá: 7.5 Triệu/tháng
Diện tích: 65 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
27/03/2017
Mức giá: 360 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: 100 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
27/03/2017
Mức giá: 14 Triệu/tháng
Diện tích: 130 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
27/03/2017
Mức giá: 10 Triệu/tháng
Diện tích: 50 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
27/03/2017
Mức giá: 16 Triệu/tháng
Diện tích: 78 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
27/03/2017
Mức giá: 2.2 Triệu/tháng
Diện tích: 15 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
27/03/2017
Mức giá: 790 Triệu/tháng
Diện tích: 89 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
27/03/2017
Mức giá: 55 Triệu/tháng
Diện tích: 30 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
27/03/2017
Mức giá: 5 Triệu/tháng
Diện tích: 20 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
27/03/2017