Nhà đất cho thuê tại quận 3

Nhà đất cho thuê tại Quận 3

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Tỉnh/Tp: Hồ Chí Minh. Quận/Huyện: Quận 3 9,044 bất động sản.
Mức giá: 128 Triệu/tháng
Diện tích: 170 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
17/12/2017
Mức giá: 98 Triệu/tháng
Diện tích: 88 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
17/12/2017
Mức giá: 156 Triệu/tháng
Diện tích: 168 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
17/12/2017
Mức giá: 497 Triệu/tháng
Diện tích: 420 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
17/12/2017
Mức giá: 76 Triệu/tháng
Diện tích: 105 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
17/12/2017
Mức giá: 1.6 Triệu/tháng
Diện tích: 90 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
17/12/2017
Mức giá: 57 Triệu/tháng
Diện tích: 93.6 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
17/12/2017
Mức giá: 47 Triệu/tháng
Diện tích: 64 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
17/12/2017
Mức giá: 99 Triệu/tháng
Diện tích: 110 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
17/12/2017
Mức giá: 66 Triệu/tháng
Diện tích: 100.7 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
17/12/2017
Mức giá: 86 Triệu/tháng
Diện tích: 315 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
17/12/2017
Mức giá: 40 Triệu/tháng
Diện tích: 38.4 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
17/12/2017
Mức giá: 56 Triệu/tháng
Diện tích: 104 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
17/12/2017
Mức giá: 63 Triệu/tháng
Diện tích: 60 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
17/12/2017
Mức giá: 107 Triệu/tháng
Diện tích: 360 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
17/12/2017
Mức giá: 98 Triệu/tháng
Diện tích: 90 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
17/12/2017
Mức giá: 69 Triệu/tháng
Diện tích: 106 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
17/12/2017
Mức giá: 98 Triệu/tháng
Diện tích: 109.2 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
17/12/2017
Mức giá: 48 Triệu/tháng
Diện tích: 60 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
17/12/2017
Mức giá: 50 Triệu/tháng
Diện tích: 116 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
17/12/2017