Nhà đất cho thuê tại Phường Phường 13, quận 3

Nhà đất cho thuê tại Phường Phường 13, Quận 3

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Tỉnh/Tp: Hồ Chí Minh. Quận/Huyện: Quận 3. Phường/Xã: Phường 13 227 bất động sản.
Mức giá: 7.8 Triệu/tháng
Diện tích: 40 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
17/12/2017
Mức giá: 8 Triệu/tháng
Diện tích: 30 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
17/12/2017
Mức giá: 28 Triệu/tháng
Diện tích: 100 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
16/12/2017
Mức giá: 178.92 Triệu/tháng
Diện tích: 200 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
16/12/2017
Mức giá: 70 Triệu/tháng
Diện tích: 203 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
16/12/2017
Mức giá: 65 Triệu/tháng
Diện tích: 135 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
16/12/2017
Mức giá: 60 Triệu/tháng
Diện tích: 120 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
16/12/2017
Mức giá: 47 Triệu/tháng
Diện tích: 60 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
16/12/2017
Mức giá: 20 Triệu/tháng
Diện tích: 100 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
16/12/2017
Mức giá: 12 Triệu/tháng
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
16/12/2017
Mức giá: 20 Triệu/tháng
Diện tích: 90 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
16/12/2017
Mức giá: 35 Triệu/tháng
Diện tích: 200 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
16/12/2017
Mức giá: 300 Triệu/tháng
Diện tích: 800 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
16/12/2017
Mức giá: 8 Triệu/tháng
Diện tích: 30 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
16/12/2017
Mức giá: 7 Triệu/tháng
Diện tích: 25 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
16/12/2017
Mức giá: 113 Triệu/tháng
Diện tích: 480 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
16/12/2017
Mức giá: 113 Triệu/tháng
Diện tích: 480 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
16/12/2017
Mức giá: 55 Triệu/tháng
Diện tích: 80 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
16/12/2017
Mức giá: 13 Triệu/tháng
Diện tích: 50 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
16/12/2017
Mức giá: 11 Triệu/tháng
Diện tích: 52 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
16/12/2017