Nhà đất cho thuê tại Phường Phường 4, quận 3

Nhà đất cho thuê tại Phường Phường 4, Quận 3

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Tỉnh/Tp: Hồ Chí Minh. Quận/Huyện: Quận 3. Phường/Xã: Phường 4 301 bất động sản.
Mức giá: 36 Triệu/tháng
Diện tích: 81 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
28/05/2017
Mức giá: 49 Triệu/tháng
Diện tích: 85 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
28/05/2017
Mức giá: 49 Triệu/tháng
Diện tích: 110 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
28/05/2017
Mức giá: 18 Triệu/tháng
Diện tích: 32 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
28/05/2017
Mức giá: 59 Triệu/tháng
Diện tích: 88 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
28/05/2017
Mức giá: 55 Triệu/tháng
Diện tích: 450 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
28/05/2017
Mức giá: 39 Triệu/tháng
Diện tích: 120 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
28/05/2017
Mức giá: 730 Triệu/tháng
Diện tích: 2880 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
28/05/2017
Mức giá: 40.76 Triệu/tháng
Diện tích: 70 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
28/05/2017
Mức giá: 36 Triệu/tháng
Diện tích: 66 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
27/05/2017
Mức giá: 120 Triệu/tháng
Diện tích: 96 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
27/05/2017
Mức giá: 45.07 Triệu/tháng
Diện tích: 60 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
27/05/2017
Mức giá: 24.95 Triệu/tháng
Diện tích: 44 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
27/05/2017
Mức giá: 50 Triệu/tháng
Diện tích: 114 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
27/05/2017
Mức giá: 36 Triệu/tháng
Diện tích: 48 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
27/05/2017
Mức giá: 70 Triệu/tháng
Diện tích: 600 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
27/05/2017
Mức giá: 15 Triệu/tháng
Diện tích: 35 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
27/05/2017
Mức giá: 13.5 Triệu/tháng
Diện tích: 35 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
27/05/2017
Mức giá: 76.42 Triệu/tháng
Diện tích: 100 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
27/05/2017
Mức giá: 35 Triệu/tháng
Diện tích: 60 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
27/05/2017