Nhà đất cho thuê tại Phường Phường 4, quận 3

Nhà đất cho thuê tại Phường Phường 4, Quận 3

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Tỉnh/Tp: Hồ Chí Minh. Quận/Huyện: Quận 3. Phường/Xã: Phường 4 306 bất động sản.
Mức giá: 35 Triệu/tháng
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
24/03/2018
Mức giá: 50 Triệu/tháng
Diện tích: 40 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
24/03/2018
Mức giá: 50.4 Triệu/tháng
Diện tích: 108 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
24/03/2018
Mức giá: 178.16 Triệu/tháng
Diện tích: 82.5 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
24/03/2018
Mức giá: 25 Triệu/tháng
Diện tích: 35.2 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
24/03/2018
Mức giá: 12 Triệu/tháng
Diện tích: 50 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
24/03/2018
Mức giá: 36 Triệu/tháng
Diện tích: 48 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
24/03/2018
Mức giá: 25 Triệu/tháng
Diện tích: 60 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
24/03/2018
Mức giá: 40 Triệu/tháng
Diện tích: 44 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
24/03/2018
Mức giá: 50 Triệu/tháng
Diện tích: 114 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
24/03/2018
Mức giá: 40.78 Triệu/tháng
Diện tích: 59.4 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
24/03/2018
Mức giá: 55 Triệu/tháng
Diện tích: 72 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
24/03/2018
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 2700 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
24/03/2018
Mức giá: 50 Triệu/tháng
Diện tích: 160 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
23/03/2018
Mức giá: 45.03 Triệu/tháng
Diện tích: 79.9 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
23/03/2018
Mức giá: 77 Triệu/tháng
Diện tích: 32 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
23/03/2018
Mức giá: 142.8 Triệu/tháng
Diện tích: 202.5 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
23/03/2018
Mức giá: 700 Triệu/tháng
Diện tích: 1700 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
23/03/2018
Mức giá: 198 Triệu/tháng
Diện tích: 144 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
23/03/2018
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 325 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
23/03/2018