Nhà đất cho thuê tại quận 3

Nhà đất cho thuê tại Quận 3

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Tỉnh/Tp: Hồ Chí Minh. Quận/Huyện: Quận 3 5,731 bất động sản.
Mức giá: 60 Triệu/tháng
Diện tích: 130 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
21/01/2017
Mức giá: 75 Triệu/tháng
Diện tích: 92 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
21/01/2017
Mức giá: 56.3 Triệu/tháng
Diện tích: 90 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
21/01/2017
Mức giá: 56.3 Triệu/tháng
Diện tích: 90 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
21/01/2017
Mức giá: 198.3 Triệu/tháng
Diện tích: 200 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
21/01/2017
Mức giá: 35 Triệu/tháng
Diện tích: 45 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
21/01/2017
Mức giá: 45 Triệu/tháng
Diện tích: 195 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
21/01/2017
Mức giá: 55 Triệu/tháng
Diện tích: 100 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
21/01/2017
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 108 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
21/01/2017
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 99 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
21/01/2017
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 2000 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
21/01/2017
Mức giá: 180 Triệu/tháng
Diện tích: 209 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
21/01/2017
Mức giá: 37 Triệu/tháng
Diện tích: 80 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
21/01/2017
Mức giá: 21 Triệu/tháng
Diện tích: 82 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
21/01/2017
Mức giá: 55 Triệu/tháng
Diện tích: 144 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
21/01/2017
Mức giá: 48 Triệu/tháng
Diện tích: 85.5 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
21/01/2017
Mức giá: 110 Triệu/tháng
Diện tích: 97.2 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
21/01/2017
Mức giá: 50 Triệu/tháng
Diện tích: 52.92 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
21/01/2017
Mức giá: 42 Triệu/tháng
Diện tích: 72 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
21/01/2017
Mức giá: 40 Triệu/tháng
Diện tích: 59.4 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
21/01/2017