Nhà đất cho thuê tại quận 3

Nhà đất cho thuê tại Quận 3

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Tỉnh/Tp: Hồ Chí Minh. Quận/Huyện: Quận 3 7,839 bất động sản.
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
27/07/2017
Mức giá: 330 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: 20 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
27/07/2017
Mức giá: 70 Triệu/tháng
Diện tích: 425 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
27/07/2017
Mức giá: 60 Triệu/tháng
Diện tích: 510 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
27/07/2017
Mức giá: 52 Triệu/tháng
Diện tích: 230 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
27/07/2017
Mức giá: 47 Triệu/tháng
Diện tích: 100 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
27/07/2017
Mức giá: 91 Triệu/tháng
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
27/07/2017
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 76.5 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
27/07/2017
Mức giá: 80 Triệu/tháng
Diện tích: 82.8 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
27/07/2017
Mức giá: 52 Triệu/tháng
Diện tích: 125 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
27/07/2017
Mức giá: 45 Triệu/tháng
Diện tích: 107.5 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
27/07/2017
Mức giá: 60 Triệu/tháng
Diện tích: 136 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
27/07/2017
Mức giá: 228 Triệu/tháng
Diện tích: 238 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
27/07/2017
Mức giá: 180 Triệu/tháng
Diện tích: 160 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
27/07/2017
Mức giá: 250 Triệu/tháng
Diện tích: 700 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
27/07/2017
Mức giá: 72 Triệu/tháng
Diện tích: 176 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
27/07/2017
Mức giá: 330 Triệu/tháng
Diện tích: 280 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
27/07/2017
Mức giá: 66 Triệu/tháng
Diện tích: 137.5 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
27/07/2017
Mức giá: 480 Triệu/tháng
Diện tích: 197.6 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
27/07/2017
Mức giá: 50 Triệu/tháng
Diện tích: 134.4 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
27/07/2017