Nhà đất cho thuê tại quận 3

Nhà đất cho thuê tại Quận 3

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Tỉnh/Tp: Hồ Chí Minh. Quận/Huyện: Quận 3 7,369 bất động sản.
Mức giá: 80 Triệu/tháng
Diện tích: 72 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
24/02/2018
Mức giá: 476.18 Triệu/tháng
Diện tích: 735 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
24/02/2018
Mức giá: 453.5 Triệu/tháng
Diện tích: 770 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
24/02/2018
Mức giá: 55 Triệu/tháng
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
24/02/2018
Mức giá: 45 Triệu/tháng
Diện tích: 52.5 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
24/02/2018
Mức giá: 52.5 Triệu/tháng
Diện tích: 72 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
24/02/2018
Mức giá: 60 Triệu/tháng
Diện tích: 96 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
24/02/2018
Mức giá: 40 Triệu/tháng
Diện tích: 63 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
24/02/2018
Mức giá: 50 Triệu/tháng
Diện tích: 65 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
24/02/2018
Mức giá: 90 Triệu/tháng
Diện tích: 380 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
24/02/2018
Mức giá: 60 Triệu/tháng
Diện tích: 48 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
24/02/2018
Mức giá: 60 Triệu/tháng
Diện tích: 210 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
24/02/2018
Mức giá: 150 Triệu/tháng
Diện tích: 102 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
24/02/2018
Mức giá: 75 Triệu/tháng
Diện tích: 90 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
24/02/2018
Mức giá: 70 Triệu/tháng
Diện tích: 126 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
24/02/2018
Mức giá: 80 Triệu/tháng
Diện tích: 240 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
24/02/2018
Mức giá: 189 Triệu/tháng
Diện tích: 165 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
24/02/2018
Mức giá: 136.05 Triệu/tháng
Diện tích: 210 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
24/02/2018
Mức giá: 45 Triệu/tháng
Diện tích: 95 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
24/02/2018
Mức giá: 200 Triệu/tháng
Diện tích: 200 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
24/02/2018