Nhà đất cho thuê tại Phường Phường 3, quận 3

Nhà đất cho thuê tại Phường Phường 3, Quận 3

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Tỉnh/Tp: Hồ Chí Minh. Quận/Huyện: Quận 3. Phường/Xã: Phường 3 239 bất động sản.
Mức giá: 135.9 Triệu/tháng
Diện tích: 800 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
21/11/2017
Mức giá: 80 Triệu/tháng
Diện tích: 120 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
21/11/2017
Mức giá: 17 Triệu/tháng
Diện tích: 95 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
21/11/2017
Mức giá: 43 Triệu/tháng
Diện tích: 101.2 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
21/11/2017
Mức giá: 45 Triệu/tháng
Diện tích: 94 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
21/11/2017
Mức giá: 25 Triệu/tháng
Diện tích: 74 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
21/11/2017
Mức giá: 300 Triệu/tháng
Diện tích: 425 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
21/11/2017
Mức giá: 65 Triệu/tháng
Diện tích: 60 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
21/11/2017
Mức giá: 100 Triệu/tháng
Diện tích: 500 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
21/11/2017
Mức giá: 90 Triệu/tháng
Diện tích: 500 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
21/11/2017
Mức giá: 100 Triệu/tháng
Diện tích: 337 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
21/11/2017
Mức giá: 250 Triệu/tháng
Diện tích: 450 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
21/11/2017
Mức giá: 55 Triệu/tháng
Diện tích: 42 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
21/11/2017
Mức giá: 50 Triệu/tháng
Diện tích: 100 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
21/11/2017
Mức giá: 30 Triệu/tháng
Diện tích: 92 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
21/11/2017
Mức giá: 178.08 Triệu/tháng
Diện tích: 120 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
21/11/2017
Mức giá: 667.95 Triệu/tháng
Diện tích: 1680 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
21/11/2017
Mức giá: 93.51 Triệu/tháng
Diện tích: 434 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
21/11/2017
Mức giá: 93.51 Triệu/tháng
Diện tích: 144.5 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
21/11/2017
Mức giá: 727.04 Triệu/tháng
Diện tích: 3200 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
21/11/2017