Nhà đất cho thuê tại Phường Phường 5, quận 3

Nhà đất cho thuê tại Phường Phường 5, Quận 3

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Tỉnh/Tp: Hồ Chí Minh. Quận/Huyện: Quận 3. Phường/Xã: Phường 5 481 bất động sản.
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 50 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
30/03/2017
Mức giá: 250 Triệu/tháng
Diện tích: 192.5 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
30/03/2017
Mức giá: 8.5 Triệu/tháng
Diện tích: 60 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
30/03/2017
Mức giá: 7 Triệu/tháng
Diện tích: 50 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
30/03/2017
Mức giá: 7 Triệu/tháng
Diện tích: 50 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
30/03/2017
Mức giá: 85 Triệu/tháng
Diện tích: 60 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
30/03/2017
Mức giá: 5 Triệu/tháng
Diện tích: 35 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
30/03/2017
Mức giá: 70 Triệu/tháng
Diện tích: 76.5 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
30/03/2017
Mức giá: 220 Triệu/tháng
Diện tích: 154 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
30/03/2017
Mức giá: 267.12 Triệu/tháng
Diện tích: 350 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
30/03/2017
Mức giá: 40 Triệu/tháng
Diện tích: 100 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
30/03/2017
Mức giá: 65 Triệu/tháng
Diện tích: 72 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
30/03/2017
Mức giá: 136 Triệu/tháng
Diện tích: 119 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
30/03/2017
Mức giá: 7 Triệu/tháng
Diện tích: 55 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
30/03/2017
Mức giá: 8.5 Triệu/tháng
Diện tích: 65 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
30/03/2017
Mức giá: 136.67 Triệu/tháng
Diện tích: 119 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
30/03/2017
Mức giá: 150 Triệu/tháng
Diện tích: 165 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
30/03/2017
Mức giá: 6.8 Triệu/tháng
Diện tích: 50 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
30/03/2017
Mức giá: 45 Triệu/tháng
Diện tích: 63 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
30/03/2017
Mức giá: 6.5 Triệu/tháng
Diện tích: 50 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
30/03/2017