Nhà đất cho thuê tại Phường Phường 5, quận 3

Nhà đất cho thuê tại Phường Phường 5, Quận 3

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Tỉnh/Tp: Hồ Chí Minh. Quận/Huyện: Quận 3. Phường/Xã: Phường 5 690 bất động sản.
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 80 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
21/11/2017
Mức giá: 56.69 Triệu/tháng
Diện tích: 80 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
21/11/2017
Mức giá: 65 Triệu/tháng
Diện tích: 70 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
21/11/2017
Mức giá: 80 Triệu/tháng
Diện tích: 184.8 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
21/11/2017
Mức giá: 58 Triệu/tháng
Diện tích: 71.4 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
21/11/2017
Mức giá: 28 Triệu/tháng
Diện tích: 75.6 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
21/11/2017
Mức giá: 48 Triệu/tháng
Diện tích: 95 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
21/11/2017
Mức giá: 90 Triệu/tháng
Diện tích: 300 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
21/11/2017
Mức giá: 28 Triệu/tháng
Diện tích: 36 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
21/11/2017
Mức giá: 60 Triệu/tháng
Diện tích: 90 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
21/11/2017
Mức giá: 32 Triệu/tháng
Diện tích: 100 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
21/11/2017
Mức giá: 67.2 Triệu/tháng
Diện tích: 81 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
21/11/2017
Mức giá: 61 Triệu/tháng
Diện tích: 92 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
21/11/2017
Mức giá: 75 Triệu/tháng
Diện tích: 330 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
21/11/2017
Mức giá: 85 Triệu/tháng
Diện tích: 200 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
21/11/2017
Mức giá: 160 Triệu/tháng
Diện tích: 300 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
21/11/2017
Mức giá: 333.98 Triệu/tháng
Diện tích: 396 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
21/11/2017
Mức giá: 334.2 Triệu/tháng
Diện tích: 792 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
21/11/2017
Mức giá: 51 Triệu/tháng
Diện tích: 20 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
20/11/2017
Mức giá: 7.8 Triệu/tháng
Diện tích: 20 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
20/11/2017