Nhà đất cho thuê tại Phường Phường 5, quận 3

Nhà đất cho thuê tại Phường Phường 5, Quận 3

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Tỉnh/Tp: Hồ Chí Minh. Quận/Huyện: Quận 3. Phường/Xã: Phường 5 739 bất động sản.
Mức giá: 51 Triệu/tháng
Diện tích: 20 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
18/03/2018
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
18/03/2018
Mức giá: 4.5 Triệu/tháng
Diện tích: 18 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
17/03/2018
Mức giá: 4.5 Triệu/tháng
Diện tích: 25 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
17/03/2018
Mức giá: 4.5 Triệu/tháng
Diện tích: 23 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
17/03/2018
Mức giá: 6.5 Triệu/tháng
Diện tích: 40 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
17/03/2018
Mức giá: 4.2 Triệu/tháng
Diện tích: 20 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
17/03/2018
Mức giá: 6 Triệu/tháng
Diện tích: 40 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
17/03/2018
Mức giá: 89 Triệu/tháng
Diện tích: 92 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
17/03/2018
Mức giá: 189 Triệu/tháng
Diện tích: 180 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
17/03/2018
Mức giá: 40 Triệu/tháng
Diện tích: 52 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
17/03/2018
Mức giá: 20 Triệu/tháng
Diện tích: 68.4 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
17/03/2018
Mức giá: 55.65 Triệu/tháng
Diện tích: 2000 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
17/03/2018
Mức giá: 89 Triệu/tháng
Diện tích: 400 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
17/03/2018
Mức giá: 44.52 Triệu/tháng
Diện tích: 530 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
17/03/2018
Mức giá: 55.65 Triệu/tháng
Diện tích: 500 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
17/03/2018
Mức giá: 70 Triệu/tháng
Diện tích: 160 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
17/03/2018
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
17/03/2018
Mức giá: 66 Triệu/tháng
Diện tích: 77 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
17/03/2018
Mức giá: 32 Triệu/tháng
Diện tích: 100 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
17/03/2018