Nhà đất cho thuê tại Phường Phường 9, quận 3

Nhà đất cho thuê tại Phường Phường 9, Quận 3

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Tỉnh/Tp: Hồ Chí Minh. Quận/Huyện: Quận 3. Phường/Xã: Phường 9 217 bất động sản.
Mức giá: 59 Triệu/tháng
Diện tích: 276 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
28/05/2017
Mức giá: 49 Triệu/tháng
Diện tích: 100.8 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
28/05/2017
Mức giá: 80 Triệu/tháng
Diện tích: 93.6 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
28/05/2017
Mức giá: 39 Triệu/tháng
Diện tích: 90.75 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
28/05/2017
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 898 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
28/05/2017
Mức giá: 75 Triệu/tháng
Diện tích: 420 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
28/05/2017
Mức giá: 80 Triệu/tháng
Diện tích: 375 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
28/05/2017
Mức giá: 30 Triệu/tháng
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
28/05/2017
Mức giá: 12 Triệu/tháng
Diện tích: 35 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
28/05/2017
Mức giá: 90 Triệu/tháng
Diện tích: 510 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
27/05/2017
Mức giá: 55 Triệu/tháng
Diện tích: 90 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
27/05/2017
Mức giá: 28 Triệu/tháng
Diện tích: 90 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
27/05/2017
Mức giá: 80 Triệu/tháng
Diện tích: 55.8 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
27/05/2017
Mức giá: 14 Triệu/tháng
Diện tích: 80 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
27/05/2017
Mức giá: 60 Triệu/tháng
Diện tích: 64.5 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
27/05/2017
Mức giá: 5 Triệu/tháng
Diện tích: 20 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
27/05/2017
Mức giá: 65.52 Triệu/tháng
Diện tích: 300 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
27/05/2017
Mức giá: 70 Triệu/tháng
Diện tích: 430 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
27/05/2017
Mức giá: 98.28 Triệu/tháng
Diện tích: 344 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
27/05/2017
Mức giá: 76.42 Triệu/tháng
Diện tích: 344 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
27/05/2017