Nhà đất cho thuê tại quận 3

Nhà đất cho thuê tại Quận 3

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Tỉnh/Tp: Hồ Chí Minh. Quận/Huyện: Quận 3 7,005 bất động sản.
Mức giá: 230 Triệu/tháng
Diện tích: 504 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
28/04/2017
Mức giá: 59 Triệu/tháng
Diện tích: 399 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
28/04/2017
Mức giá: 143 Triệu/tháng
Diện tích: 476 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
28/04/2017
Mức giá: 59 Triệu/tháng
Diện tích: 100.8 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
28/04/2017
Mức giá: 65 Triệu/tháng
Diện tích: 96 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
28/04/2017
Mức giá: 59 Triệu/tháng
Diện tích: 116 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
28/04/2017
Mức giá: 69 Triệu/tháng
Diện tích: 110 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
28/04/2017
Mức giá: 62 Triệu/tháng
Diện tích: 88.2 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
28/04/2017
Mức giá: 65 Triệu/tháng
Diện tích: 100 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
28/04/2017
Mức giá: 48 Triệu/tháng
Diện tích: 95 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
28/04/2017
Mức giá: 50 Triệu/tháng
Diện tích: 104 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
28/04/2017
Mức giá: 55 Triệu/tháng
Diện tích: 90 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
28/04/2017
Mức giá: 39 Triệu/tháng
Diện tích: 90.75 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
28/04/2017
Mức giá: 95 Triệu/tháng
Diện tích: 90 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
28/04/2017
Mức giá: 63 Triệu/tháng
Diện tích: 60 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
28/04/2017
Mức giá: 10 Triệu/tháng
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
28/04/2017
Mức giá: 40 Triệu/tháng
Diện tích: 38.4 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
28/04/2017
Mức giá: 86 Triệu/tháng
Diện tích: 315 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
28/04/2017
Mức giá: 56 Triệu/tháng
Diện tích: 104 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
28/04/2017
Mức giá: 47 Triệu/tháng
Diện tích: 64 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
28/04/2017