Nhà đất cho thuê tại Phường Phường 6, quận 3

Nhà đất cho thuê tại Phường Phường 6, Quận 3

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Tỉnh/Tp: Hồ Chí Minh. Quận/Huyện: Quận 3. Phường/Xã: Phường 6 987 bất động sản.
Mức giá: 6 Triệu/tháng
Diện tích: 20 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
28/05/2017
Mức giá: 8 Triệu/tháng
Diện tích: 20 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
28/05/2017
Mức giá: 65 Triệu/tháng
Diện tích: 112 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
28/05/2017
Mức giá: 75 Triệu/tháng
Diện tích: 88 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
28/05/2017
Mức giá: 49 Triệu/tháng
Diện tích: 99 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
28/05/2017
Mức giá: 45 Triệu/tháng
Diện tích: 120 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
28/05/2017
Mức giá: 79.29 Triệu/tháng
Diện tích: 88 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
28/05/2017
Mức giá: 70 Triệu/tháng
Diện tích: 79.2 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
28/05/2017
Mức giá: 95 Triệu/tháng
Diện tích: 90 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
28/05/2017
Mức giá: 70 Triệu/tháng
Diện tích: 140 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
28/05/2017
Mức giá: 45 Triệu/tháng
Diện tích: 240 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
28/05/2017
Mức giá: 43 Triệu/tháng
Diện tích: 483 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
28/05/2017
Mức giá: 88 Triệu/tháng
Diện tích: 528 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
28/05/2017
Mức giá: 100 Triệu/tháng
Diện tích: 112.5 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
28/05/2017
Mức giá: 67.94 Triệu/tháng
Diện tích: 187.2 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
28/05/2017
Mức giá: 160 Triệu/tháng
Diện tích: 1260 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
28/05/2017
Mức giá: 125 Triệu/tháng
Diện tích: 378 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
28/05/2017
Mức giá: 150 Triệu/tháng
Diện tích: 990 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
28/05/2017
Mức giá: 40 Triệu/tháng
Diện tích: 150 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
28/05/2017
Mức giá: 120 Triệu/tháng
Diện tích: 120 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
28/05/2017