Nhà đất cho thuê tại Phường Phường 11, quận 3

Nhà đất cho thuê tại Phường Phường 11, Quận 3

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Tỉnh/Tp: Hồ Chí Minh. Quận/Huyện: Quận 3. Phường/Xã: Phường 11 211 bất động sản.
18/02/2018
Mức giá: 341.1 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: 50 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
14/02/2018
Mức giá: 12 Triệu/tháng
Diện tích: 100 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
13/02/2018
Mức giá: 3.8 Triệu/tháng
Diện tích: 32 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
12/02/2018
Mức giá: 1.50 Triệu/tháng
Diện tích: 52 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
12/02/2018
Mức giá: 336 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: 300 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
10/02/2018
Mức giá: 7.5 Triệu/tháng
Diện tích: 30 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
10/02/2018
Mức giá: 40 Triệu/tháng
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
10/02/2018
Mức giá: 40 Triệu/tháng
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
10/02/2018
Mức giá: 35 Triệu/tháng
Diện tích: 49 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
09/02/2018
Mức giá: 150 Triệu/tháng
Diện tích: 103.4 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
09/02/2018
Mức giá: 13.5 Triệu/tháng
Diện tích: 92 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
09/02/2018
Mức giá: 178.08 Triệu/tháng
Diện tích: 160 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
09/02/2018
Mức giá: 230 Triệu/tháng
Diện tích: 390 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
09/02/2018
Mức giá: 200 Triệu/tháng
Diện tích: 220 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
09/02/2018
Mức giá: 7.5 Triệu/tháng
Diện tích: 38 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
08/02/2018
Mức giá: 6 Triệu/tháng
Diện tích: 25 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
08/02/2018
Mức giá: 6 Triệu/tháng
Diện tích: 25 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
08/02/2018
Mức giá: 4.5 Triệu/tháng
Diện tích: 20 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
08/02/2018
Mức giá: 48 Triệu/tháng
Diện tích: 20 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
08/02/2018