Nhà đất cho thuê tại Phường Phường 1, quận 3

Nhà đất cho thuê tại Phường Phường 1, Quận 3

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Tỉnh/Tp: Hồ Chí Minh. Quận/Huyện: Quận 3. Phường/Xã: Phường 1 309 bất động sản.
Mức giá: 60 Triệu/tháng
Diện tích: 110 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
28/05/2017
Mức giá: 40 Triệu/tháng
Diện tích: 123 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
28/05/2017
Mức giá: 8.5 Triệu/tháng
Diện tích: 35 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
28/05/2017
Mức giá: 25 Triệu/tháng
Diện tích: 10 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
28/05/2017
Mức giá: 450 Triệu/tháng
Diện tích: 90 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
27/05/2017
Mức giá: 2.00 Tỷ/tháng
Diện tích: 75 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
27/05/2017
Mức giá: 78 Triệu/tháng
Diện tích: 250 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
27/05/2017
Mức giá: 30 Triệu/tháng
Diện tích: 45.5 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
27/05/2017
Mức giá: 12.5 Triệu/tháng
Diện tích: 70 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
27/05/2017
Mức giá: 9.5 Triệu/tháng
Diện tích: 55 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
27/05/2017
Mức giá: 35 Triệu/tháng
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
27/05/2017
Mức giá: 80 Triệu/tháng
Diện tích: 195 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
27/05/2017
Mức giá: 50 Triệu/tháng
Diện tích: 187.5 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
27/05/2017
Mức giá: 55 Triệu/tháng
Diện tích: 120 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
27/05/2017
Mức giá: 45 Triệu/tháng
Diện tích: 175 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
27/05/2017
Mức giá: 63 Triệu/tháng
Diện tích: 194 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
27/05/2017
Mức giá: 150.64 Triệu/tháng
Diện tích: 200 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
27/05/2017
Mức giá: 35 Triệu/tháng
Diện tích: 120 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
27/05/2017
Mức giá: 80 Triệu/tháng
Diện tích: 153 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
27/05/2017
Mức giá: 50 Triệu/tháng
Diện tích: 80 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
27/05/2017