Nhà đất cho thuê tại Phường Phường 2, quận 3

Nhà đất cho thuê tại Phường Phường 2, Quận 3

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Tỉnh/Tp: Hồ Chí Minh. Quận/Huyện: Quận 3. Phường/Xã: Phường 2 198 bất động sản.
Mức giá: 30 Triệu/tháng
Diện tích: 85 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
28/05/2017
Mức giá: 110 Triệu/tháng
Diện tích: 90 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
28/05/2017
Mức giá: 70 Triệu/tháng
Diện tích: 240 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
28/05/2017
Mức giá: 65 Triệu/tháng
Diện tích: 96 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
28/05/2017
Mức giá: 70 Triệu/tháng
Diện tích: 240 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
28/05/2017
Mức giá: 8.5 Triệu/tháng
Diện tích: 35 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
28/05/2017
Mức giá: 74 Triệu/tháng
Diện tích: 200 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
28/05/2017
Mức giá: 8.5 Triệu/tháng
Diện tích: 35 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
27/05/2017
Mức giá: 158.76 Triệu/tháng
Diện tích: 176 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
27/05/2017
Mức giá: 65 Triệu/tháng
Diện tích: 121.5 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
27/05/2017
Mức giá: 28 Triệu/tháng
Diện tích: 34.5 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
27/05/2017
Mức giá: 65 Triệu/tháng
Diện tích: 162 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
27/05/2017
Mức giá: 22 Triệu/tháng
Diện tích: 40 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
27/05/2017
Mức giá: 55 Triệu/tháng
Diện tích: 80 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
27/05/2017
Mức giá: 45.01 Triệu/tháng
Diện tích: 114 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
27/05/2017
Mức giá: 67.52 Triệu/tháng
Diện tích: 152 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
27/05/2017
Mức giá: 135.45 Triệu/tháng
Diện tích: 200 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
27/05/2017
Mức giá: 52.5 Triệu/tháng
Diện tích: 100 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
27/05/2017
Mức giá: 84 Triệu/tháng
Diện tích: 105 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
27/05/2017
Mức giá: 94.5 Triệu/tháng
Diện tích: 110 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
27/05/2017