Nhà đất cho thuê tại Phường Phường 10, quận 3

Nhà đất cho thuê tại Phường Phường 10, Quận 3

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Tỉnh/Tp: Hồ Chí Minh. Quận/Huyện: Quận 3. Phường/Xã: Phường 10 300 bất động sản.
Mức giá: 40 Triệu/tháng
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
16/01/2018
Mức giá: 80 Triệu/tháng
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
16/01/2018
Mức giá: 120 Triệu/tháng
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
16/01/2018
Mức giá: 138.04 Triệu/tháng
Diện tích: 127.5 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
16/01/2018
Mức giá: 249.43 Triệu/tháng
Diện tích: 227.5 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
16/01/2018
Mức giá: 28 Triệu/tháng
Diện tích: 112.5 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
16/01/2018
Mức giá: 55 Triệu/tháng
Diện tích: 73 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
16/01/2018
Mức giá: 66.87 Triệu/tháng
Diện tích: 135 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
16/01/2018
Mức giá: 40 Triệu/tháng
Diện tích: 111 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
16/01/2018
Mức giá: 158.59 Triệu/tháng
Diện tích: 252 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
16/01/2018
Mức giá: 27 Triệu/tháng
Diện tích: 66 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
16/01/2018
16/01/2018
Mức giá: 55 Triệu/tháng
Diện tích: 95.4 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
16/01/2018
Mức giá: 52 Triệu/tháng
Diện tích: 84 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
16/01/2018
Mức giá: 80 Triệu/tháng
Diện tích: 137.5 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
16/01/2018
Mức giá: 28 Triệu/tháng
Diện tích: 44 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
16/01/2018
Mức giá: 82 Triệu/tháng
Diện tích: 67 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
16/01/2018
Mức giá: 100 Triệu/tháng
Diện tích: 100 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
16/01/2018
Mức giá: 60 Triệu/tháng
Diện tích: 68 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
16/01/2018
Mức giá: 45 Triệu/tháng
Diện tích: 56 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
16/01/2018