Nhà đất cho thuê tại Phường Phường 10, quận 3

Nhà đất cho thuê tại Phường Phường 10, Quận 3

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Tỉnh/Tp: Hồ Chí Minh. Quận/Huyện: Quận 3. Phường/Xã: Phường 10 276 bất động sản.
Mức giá: 80 Triệu/tháng
Diện tích: 80 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
30/03/2017
Mức giá: 32 Triệu/tháng
Diện tích: 95 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
30/03/2017
Mức giá: 17 Triệu/tháng
Diện tích: 105 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
30/03/2017
Mức giá: 13 Triệu/tháng
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
30/03/2017
Mức giá: 111.3 Triệu/tháng
Diện tích: 292.5 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
30/03/2017
Mức giá: 77.91 Triệu/tháng
Diện tích: 90 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
30/03/2017
Mức giá: 15 Triệu/tháng
Diện tích: 80 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
30/03/2017
Mức giá: 138.04 Triệu/tháng
Diện tích: 127.5 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
30/03/2017
Mức giá: 220 Triệu/tháng
Diện tích: 750 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
30/03/2017
Mức giá: 43 Triệu/tháng
Diện tích: 56 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
30/03/2017
Mức giá: 60 Triệu/tháng
Diện tích: 68 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
30/03/2017
Mức giá: 15 Triệu/tháng
Diện tích: 45 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
29/03/2017
Mức giá: 55 Triệu/tháng
Diện tích: 73 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
29/03/2017
Mức giá: 66.87 Triệu/tháng
Diện tích: 135 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
29/03/2017
Mức giá: 42 Triệu/tháng
Diện tích: 56 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
29/03/2017
Mức giá: 40 Triệu/tháng
Diện tích: 111 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
29/03/2017
Mức giá: 158.59 Triệu/tháng
Diện tích: 252 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
29/03/2017
Mức giá: 27 Triệu/tháng
Diện tích: 66 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
29/03/2017
Mức giá: 122.49 Triệu/tháng
Diện tích: 245 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
29/03/2017
Mức giá: 55 Triệu/tháng
Diện tích: 150 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
29/03/2017