Nhà đất cho thuê tại quận 3

Nhà đất cho thuê tại Quận 3

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Tỉnh/Tp: Hồ Chí Minh. Quận/Huyện: Quận 3 7,005 bất động sản.
Mức giá: 55 Triệu/tháng
Diện tích: 150 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
28/04/2017
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 123.5 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
28/04/2017
Mức giá: 60 Triệu/tháng
Diện tích: 104 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
28/04/2017
Mức giá: 65 Triệu/tháng
Diện tích: 64 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
28/04/2017
Mức giá: 25 Triệu/tháng
Diện tích: 28 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
28/04/2017
Mức giá: 136.44 Triệu/tháng
Diện tích: 119 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
28/04/2017
Mức giá: 35 Triệu/tháng
Diện tích: 54.6 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
28/04/2017
Mức giá: 40 Triệu/tháng
Diện tích: 72 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
28/04/2017
Mức giá: 50 Triệu/tháng
Diện tích: 69 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
28/04/2017
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
28/04/2017
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
28/04/2017
Mức giá: 18 Triệu/tháng
Diện tích: 32 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
28/04/2017
Mức giá: 45 Triệu/tháng
Diện tích: 94 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
28/04/2017
Mức giá: 43 Triệu/tháng
Diện tích: 94 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
28/04/2017
Mức giá: 43 Triệu/tháng
Diện tích: 101.2 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
28/04/2017
Mức giá: 28 Triệu/tháng
Diện tích: 75.6 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
28/04/2017
Mức giá: 67 Triệu/tháng
Diện tích: 240 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
28/04/2017
Mức giá: 110 Triệu/tháng
Diện tích: 616 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
28/04/2017
Mức giá: 61 Triệu/tháng
Diện tích: 297 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
28/04/2017
Mức giá: 230 Triệu/tháng
Diện tích: 504 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
28/04/2017