Nhà đất cho thuê tại quận 1

Nhà đất cho thuê tại Quận 1

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Tỉnh/Tp: Hồ Chí Minh. Quận/Huyện: Quận 1 7,555 bất động sản.
Mức giá: 60 Triệu/tháng
Diện tích: 72 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
04/06/2020
Mức giá: 320 Triệu/tháng
Diện tích: 350 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
04/06/2020
Mức giá: 200 Triệu/tháng
Diện tích: 165 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
04/06/2020
Mức giá: 450 Triệu/tháng
Diện tích: 400 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
04/06/2020
Mức giá: 250 Triệu/tháng
Diện tích: 320 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
04/06/2020
Mức giá: 65 Triệu/tháng
Diện tích: 96 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
04/06/2020
Mức giá: 120 Triệu/tháng
Diện tích: 196 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
04/06/2020
Mức giá: 80 Triệu/tháng
Diện tích: 400 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
04/06/2020
Mức giá: 80 Triệu/tháng
Diện tích: 336 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
04/06/2020
Mức giá: 130 Triệu/tháng
Diện tích: 238 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
04/06/2020
Mức giá: 150 Triệu/tháng
Diện tích: 906 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
04/06/2020
Mức giá: 130 Triệu/tháng
Diện tích: 360 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
04/06/2020
Mức giá: 350 Triệu/tháng
Diện tích: 2025 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
04/06/2020
Mức giá: 280 Triệu/tháng
Diện tích: 480 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
04/06/2020
Mức giá: 65 Triệu/tháng
Diện tích: 120 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
04/06/2020
Mức giá: 350 Triệu/tháng
Diện tích: 1792 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
04/06/2020
Mức giá: 135 Triệu/tháng
Diện tích: 168 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
04/06/2020
Mức giá: 130 Triệu/tháng
Diện tích: 360 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
04/06/2020
Mức giá: 213 Triệu/tháng
Diện tích: 240 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
04/06/2020
Mức giá: 300 Triệu/tháng
Diện tích: 107 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
04/06/2020