Nhà đất cho thuê tại quận 1

Nhà đất cho thuê tại Quận 1

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Tỉnh/Tp: Hồ Chí Minh. Quận/Huyện: Quận 1 8,131 bất động sản.
Mức giá: 190 Triệu/tháng
Diện tích: 380 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
07/08/2020
Mức giá: 70 Triệu/tháng
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
07/08/2020
Mức giá: 110 Triệu/tháng
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
07/08/2020
Mức giá: 15 Triệu/tháng
Diện tích: 81 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
07/08/2020
Mức giá: 12 Triệu/tháng
Diện tích: 80 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
07/08/2020
Mức giá: 35 Triệu/tháng
Diện tích: 65 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
07/08/2020
Mức giá: 13 Triệu/tháng
Diện tích: 77 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
07/08/2020
Mức giá: 13 Triệu/tháng
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
07/08/2020
Mức giá: 13 Triệu/tháng
Diện tích: 78 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
07/08/2020
Mức giá: 8 Triệu/tháng
Diện tích: 38 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
07/08/2020
Mức giá: 5.5 Triệu/tháng
Diện tích: 30 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
07/08/2020
Mức giá: 9 Triệu/tháng
Diện tích: 40 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
07/08/2020
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
07/08/2020
Mức giá: 35 Triệu/tháng
Diện tích: 76 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
07/08/2020
Mức giá: 28 Triệu/tháng
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
07/08/2020
Mức giá: 46 Triệu/tháng
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
07/08/2020
Mức giá: 24 Triệu/tháng
Diện tích: 38 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
07/08/2020
Mức giá: 42 Triệu/tháng
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
07/08/2020
Mức giá: 55 Triệu/tháng
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
07/08/2020
Mức giá: 10 Triệu/tháng
Diện tích: 80 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
07/08/2020