Nhà đất cho thuê tại Phường Tân Định, quận 1

Nhà đất cho thuê tại Phường Tân Định, Quận 1

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Tỉnh/Tp: Hồ Chí Minh. Quận/Huyện: Quận 1. Phường/Xã: Tân Định 1,362 bất động sản.
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 220 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
18/09/2018
Mức giá: 280 Triệu/tháng
Diện tích: 167 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
18/09/2018
Mức giá: 19 Triệu/tháng
Diện tích: 68 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
18/09/2018
Mức giá: 60 Triệu/tháng
Diện tích: 96 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
18/09/2018
Mức giá: 40 Triệu/tháng
Diện tích: 450 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
18/09/2018
Mức giá: 113 Triệu/tháng
Diện tích: 450 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
18/09/2018
Mức giá: 168 Triệu/tháng
Diện tích: 176.4 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
18/09/2018
Mức giá: 100 Triệu/tháng
Diện tích: 84 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
18/09/2018
Mức giá: 50 Triệu/tháng
Diện tích: 146.7 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
18/09/2018
Mức giá: 89 Triệu/tháng
Diện tích: 168 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
18/09/2018
Mức giá: 92 Triệu/tháng
Diện tích: 312 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
18/09/2018
Mức giá: 77 Triệu/tháng
Diện tích: 220 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
18/09/2018
Mức giá: 60 Triệu/tháng
Diện tích: 200 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
18/09/2018
Mức giá: 50 Triệu/tháng
Diện tích: 513 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
18/09/2018
Mức giá: 231 Triệu/tháng
Diện tích: 277.2 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
18/09/2018
Mức giá: 75 Triệu/tháng
Diện tích: 76 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
18/09/2018
Mức giá: 37.8 Triệu/tháng
Diện tích: 273 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
18/09/2018
Mức giá: 53 Triệu/tháng
Diện tích: 80 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
18/09/2018
Mức giá: 43 Triệu/tháng
Diện tích: 147.4 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
18/09/2018
Mức giá: 65 Triệu/tháng
Diện tích: 72 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
18/09/2018