Nhà đất cho thuê tại Phường Đa Kao, quận 1

Nhà đất cho thuê tại Phường Đa Kao, Quận 1

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Tỉnh/Tp: Hồ Chí Minh. Quận/Huyện: Quận 1. Phường/Xã: Đa Kao 1,190 bất động sản.
Mức giá: 80 Triệu/tháng
Diện tích: 120 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
28/04/2017
Mức giá: 40 Triệu/tháng
Diện tích: 120 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
28/04/2017
Mức giá: 70 Triệu/tháng
Diện tích: 96 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
28/04/2017
Mức giá: 30 Triệu/tháng
Diện tích: 90 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
28/04/2017
Mức giá: 80 Triệu/tháng
Diện tích: 106.5 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
28/04/2017
Mức giá: 119 Triệu/tháng
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
28/04/2017
Mức giá: 45 Triệu/tháng
Diện tích: 90 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
28/04/2017
Mức giá: 18 Triệu/tháng
Diện tích: 65 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
28/04/2017
Mức giá: 35.9 Triệu/tháng
Diện tích: 115 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
28/04/2017
Mức giá: 65 Triệu/tháng
Diện tích: 230 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
28/04/2017
Mức giá: 22 Triệu/tháng
Diện tích: 50 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
28/04/2017
Mức giá: 22 Triệu/tháng
Diện tích: 60 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
28/04/2017
Mức giá: 35.9 Triệu/tháng
Diện tích: 115 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
28/04/2017
Mức giá: 20 Triệu/tháng
Diện tích: 95 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
28/04/2017
Mức giá: 18.2 Triệu/tháng
Diện tích: 51 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
28/04/2017
Mức giá: 4.5 Triệu/tháng
Diện tích: 25 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
28/04/2017
Mức giá: 45 Triệu/tháng
Diện tích: 94.5 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
28/04/2017
Mức giá: 135 Triệu/tháng
Diện tích: 225 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
28/04/2017
Mức giá: 140 Triệu/tháng
Diện tích: 392 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
28/04/2017
Mức giá: 56.33 Triệu/tháng
Diện tích: 105 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
28/04/2017