Nhà đất cho thuê tại Phường Cô Giang, quận 1

Nhà đất cho thuê tại Phường Cô Giang, Quận 1

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Tỉnh/Tp: Hồ Chí Minh. Quận/Huyện: Quận 1. Phường/Xã: Cô Giang 878 bất động sản.
Mức giá: 16 Triệu/tháng
Diện tích: 89 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
21/01/2019
Mức giá: 15 Triệu/tháng
Diện tích: 78 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
21/01/2019
Mức giá: 20 Triệu/tháng
Diện tích: 97 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
21/01/2019
Mức giá: 15 Triệu/tháng
Diện tích: 87 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
21/01/2019
Mức giá: 13 Triệu/tháng
Diện tích: 87 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
21/01/2019
Mức giá: 16 Triệu/tháng
Diện tích: 125 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
21/01/2019
Mức giá: 14 Triệu/tháng
Diện tích: 80 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
21/01/2019
Mức giá: 15 Triệu/tháng
Diện tích: 155 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
21/01/2019
Mức giá: 12.5 Triệu/tháng
Diện tích: 91 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
21/01/2019
Mức giá: 10 Triệu/tháng
Diện tích: 10 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
21/01/2019
Mức giá: 16.5 Triệu/tháng
Diện tích: 80 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
21/01/2019
Mức giá: 15.75 Triệu/tháng
Diện tích: 70 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
21/01/2019
Mức giá: 50 Triệu/tháng
Diện tích: 60 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
21/01/2019
Mức giá: 65 Triệu/tháng
Diện tích: 314 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
21/01/2019
Mức giá: 75 Triệu/tháng
Diện tích: 100 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
21/01/2019
Mức giá: 60 Triệu/tháng
Diện tích: 280 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
21/01/2019
Mức giá: 75 Triệu/tháng
Diện tích: 525 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
21/01/2019
Mức giá: 90 Triệu/tháng
Diện tích: 400 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
21/01/2019
Mức giá: 15.28 Triệu/tháng
Diện tích: 81 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
21/01/2019
Mức giá: 17.46 Triệu/tháng
Diện tích: 96 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
21/01/2019