Nhà đất cho thuê tại Phường Cô Giang, quận 1

Nhà đất cho thuê tại Phường Cô Giang, Quận 1

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Tỉnh/Tp: Hồ Chí Minh. Quận/Huyện: Quận 1. Phường/Xã: Cô Giang 940 bất động sản.
Mức giá: 40 Triệu/tháng
Diện tích: 210 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
18/10/2018
Mức giá: 90 Triệu/tháng
Diện tích: 920 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
18/10/2018
Mức giá: 45 Triệu/tháng
Diện tích: 252 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
18/10/2018
Mức giá: 100 Triệu/tháng
Diện tích: 320 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
18/10/2018
Mức giá: 22.5 Triệu/tháng
Diện tích: 134 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
18/10/2018
Mức giá: 16 Triệu/tháng
Diện tích: 96 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
18/10/2018
Mức giá: 13 Triệu/tháng
Diện tích: 80 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
18/10/2018
Mức giá: 16 Triệu/tháng
Diện tích: 81 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
18/10/2018
Mức giá: 12.5 Triệu/tháng
Diện tích: 90 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
18/10/2018
Mức giá: 25 Triệu/tháng
Diện tích: 142 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
18/10/2018
Mức giá: 24 Triệu/tháng
Diện tích: 142 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
18/10/2018
Mức giá: 17 Triệu/tháng
Diện tích: 96 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
18/10/2018
Mức giá: 17 Triệu/tháng
Diện tích: 134 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
18/10/2018
Mức giá: 24.01 Triệu/tháng
Diện tích: 150 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
18/10/2018
Mức giá: 14.19 Triệu/tháng
Diện tích: 87 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
18/10/2018
Mức giá: 15.28 Triệu/tháng
Diện tích: 91 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
18/10/2018
Mức giá: 17.46 Triệu/tháng
Diện tích: 96 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
18/10/2018
Mức giá: 15.28 Triệu/tháng
Diện tích: 81 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
18/10/2018
Mức giá: 14.19 Triệu/tháng
Diện tích: 87 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
18/10/2018
Mức giá: 25.2 Triệu/tháng
Diện tích: 140 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
18/10/2018