Nhà đất cho thuê tại quận 1

Nhà đất cho thuê tại Quận 1

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Tỉnh/Tp: Hồ Chí Minh. Quận/Huyện: Quận 1 13,741 bất động sản.
Mức giá: 16.5 Triệu/tháng
Diện tích: 80 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
21/01/2019
Mức giá: 294.77 Triệu/tháng
Diện tích: 340 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
21/01/2019
Mức giá: 35 Triệu/tháng
Diện tích: 83.2 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
21/01/2019
Mức giá: 56.74 Triệu/tháng
Diện tích: 120 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
21/01/2019
Mức giá: 90.78 Triệu/tháng
Diện tích: 130 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
21/01/2019
Mức giá: 15.75 Triệu/tháng
Diện tích: 70 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
21/01/2019
Mức giá: 294 Triệu/tháng
Diện tích: 190.5 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
21/01/2019
Mức giá: 121.8 Triệu/tháng
Diện tích: 149.5 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
21/01/2019
Mức giá: 125 Triệu/tháng
Diện tích: 164 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
21/01/2019
Mức giá: 203.85 Triệu/tháng
Diện tích: 96 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
21/01/2019
Mức giá: 70 Triệu/tháng
Diện tích: 96 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
21/01/2019
Mức giá: 80 Triệu/tháng
Diện tích: 80 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
21/01/2019
Mức giá: 378 Triệu/tháng
Diện tích: 171 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
21/01/2019
Mức giá: 588 Triệu/tháng
Diện tích: 199.5 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
21/01/2019
Mức giá: 204.12 Triệu/tháng
Diện tích: 108 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
21/01/2019
Mức giá: 164 Triệu/tháng
Diện tích: 100.8 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
21/01/2019
Mức giá: 84 Triệu/tháng
Diện tích: 106 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
21/01/2019
Mức giá: 40 Triệu/tháng
Diện tích: 80 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
21/01/2019
Mức giá: 40 Triệu/tháng
Diện tích: 96 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
21/01/2019
Mức giá: 25 Triệu/tháng
Diện tích: 56 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
21/01/2019