Nhà đất cho thuê tại quận 1

Nhà đất cho thuê tại Quận 1

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Tỉnh/Tp: Hồ Chí Minh. Quận/Huyện: Quận 1 12,991 bất động sản.
Mức giá: 12 Triệu/tháng
Diện tích: 7 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
28/04/2017
Mức giá: 250 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: 120 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
28/04/2017
Mức giá: 340 Triệu/tháng
Diện tích: 300 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
28/04/2017
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
28/04/2017
Mức giá: 74 Triệu/tháng
Diện tích: 185 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
28/04/2017
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
28/04/2017
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
28/04/2017
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
28/04/2017
Mức giá: 420 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: 170 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
28/04/2017
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
28/04/2017
Mức giá: 35.9 Triệu/tháng
Diện tích: 115 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
28/04/2017
Mức giá: 270 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: 330 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
28/04/2017
Mức giá: 16 Triệu/tháng
Diện tích: 50 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
28/04/2017
Mức giá: 14 Triệu/tháng
Diện tích: 45 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
28/04/2017
Mức giá: 60 Triệu/tháng
Diện tích: 128 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
28/04/2017
Mức giá: 400 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: 210 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
28/04/2017
Mức giá: 440 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: 220 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
28/04/2017
Mức giá: 400 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: 100 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
28/04/2017
Mức giá: 400 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: 170 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
28/04/2017
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 210 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
28/04/2017